Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W GDAŃSKU DZIAŁALNOŚĆOCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W GDAŃSKU DZIAŁALNOŚĆOCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY."— Zapis prezentacji:

1 POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W GDAŃSKU DZIAŁALNOŚĆOCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

2 OCHOTNICZE HUFCE PRACY PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA NADZOROWANA PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PRACY.

3 OCHOTNICZE HUFCE PRACY OHP NAWIĄZUJĄ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DO TRADYCJI JUNACKICH HUFCÓW PRACY UTWORZONYCH DEKRETEM PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO (22.IX.1936 r.)

4 OCHOTNICZE HUFCE PRACY JAKO „OCHOTNICZE HUFCE PRACY” INSTYTUCJA ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 CZERWCA 1958 ROKU NA MOCY UCHWAŁY RADY MINISTRÓW.

5 OCHOTNICZE HUFCE PRACY OCHOTNICZE HUFCE PRACY 21.X.2011 r. OHP NADANO PATRONAT BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II.

6 OCHOTNICZE HUFCE PRACY WYKONUJĄ ZADANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE:  ZATRUDNIENIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY (DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU PRACY),  KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA MŁODZIEŻY.

7 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI OHP  USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY,  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 22 LIPCA 2011 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ I ORGANIZACJI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY;

8 BENEFICJENCI DZIAŁALNOŚCI OHP MŁODZIEŻ W WIEKU 15-25 LAT:  DEFAWORYZOWANA, O ZMNIEJSZONYCH SZANSACH ŻYCIOWYCH,  POCHODZĄCA ZE ŚRODOWISK NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE,  ZAGROŻONA BEZROBOCIEM,  UCZĄCA SIĘ I POSZUKUJĄCA PRACY KRÓTKOTERMINOWEJ;

9 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU PRACY CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY (Gdańsk i Słupsk) MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY KLUBY PRACY ZESPOŁY DS. REFUNDACJI

10 REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Z FUNDUSZU PRACY UŚREDNIONE DANE ROCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:  LICZBA PRACODAWCÓW OBJĘTYCH REFUNDACJĄ – 1.900,  LICZBA MŁODOCIANYCH OBJĘTYCH REFUNDACJĄ – 11.000,  KWOTA REFUNDACJI – 20.000.000 ZŁ;

11 KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE JEDNOSTKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE (12) HUFCE PRACY (4) Gdynia Kwidzyn Nowy Dwór Gdański Słupsku ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY (6) Gdańsk (2) Starogard Gdański Bytów Słupsk Lębork OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA (2) Człuchów Tczew

12 REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KURSÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH MŁODZIEŻY BEZROBOTNEJ, UCZĄCEJ SIĘ I UCZESTNIKOM OHP :  ZDOBYCIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,  DOSKONALENIE ZAWODOWE,  REORIENTACJĘ ZAWODOWĄ; www.pomorska.ohp.pl

13 REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 1.W 2011 ROKU REALIZOWANE SĄ PROJEKTY W RAMACH PROGRAMÓW:  MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU,  POKL – PROJEKTY REGIONALNE,  PNWM;

14 REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 2.PROJEKTY SYSTEMOWE REALIZOWANE W 2011 ROKU:  „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”,  „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ”,  „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”,  „NOWOCZESNE KOMPETENCJE KADRY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ OHP”;

15 DZIAŁALNOŚĆ OHP NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W GDAŃSKU UL. J. UPHAGENA 27 80-237 GDAŃSK tel/fax 58 301-79-16 e-mail: pomorska@ohp.plpomorska@ohp.pl www.pomorska.ohp.pl

16 DZIAŁALNOŚĆ OHP NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA JEDNOSTKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE: 1.ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY 11-6 UL. BRZEGI 45, 80-045 GDAŃSK tel. /fax: 58 303 74 60, tel. 509 531 912 e-mail: shp11-6gd@wp.plshp11-6gd@wp.pl 2.ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY 11-7 UL. BRZEGI 45, 80-045 GDAŃSK UL. SOLEC 4, 80-564 GDAŃSK tel. kom. 509 531 795 e-mail: hufiec11-7gd.@wp.pl strona wwwhufiec11-7gd.@wp.plstrona www

17 DZIAŁALNOŚĆ OHP NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RYNKU PRACY: CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W GDAŃSKU ul. Ks. Leona Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk tel./fax: 58 320 43 72 e-mail: ceip.gdansk@wp.plceip.gdansk@wp.pl

18 DZIAŁALNOŚĆ OHP NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W GDAŃSKU MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ (doradcy zawodowi) tel. 58 320-43-72mciz.ceipm.gd@wp.plmciz.ceipm.gd@wp.pl MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY (pośrednicy pracy) tel. 58 301-80-31mbp-gdansk@wp.plmbp-gdansk@wp.pl KLUB PRACY (lider klubu pracy) tel. 58 320-43-72klubpracy.gdansk@ohp.plklubpracy.gdansk@ohp.pl ZESPÓŁ DS. REFUNDACJI Gdańsk – Wrzeszcz, ul. J. Uphagena 27 (VI piętro) tel. 58 301 39 64ceipm.refundacja@ohp.plceipm.refundacja@ohp.pl

19 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI OHP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

20

21

22

23

24 24


Pobierz ppt "POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W GDAŃSKU DZIAŁALNOŚĆOCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google