Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn. STOP WYKLUCZENIU – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn. STOP WYKLUCZENIU – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn. STOP WYKLUCZENIU – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino.

2 Poddziałanie 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Budżet projektu - 127.055 zł Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 111.935 zł

4 Cele projektu Cel nadrzędny Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywizacji

5 Cele projektu Cele szczegółowe: Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób biorących udział w projekcie, Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób biorących udział w projekcie, Rozszerzenie oferty wsparcia indywidualnego i środowiskowego w stosunku do klientów pomocy społecznej, Rozszerzenie oferty wsparcia indywidualnego i środowiskowego w stosunku do klientów pomocy społecznej, Zwiększenie motywacji do działania osób biorących udział w projekcie oraz zaufania we własne siły, Zwiększenie motywacji do działania osób biorących udział w projekcie oraz zaufania we własne siły, Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży wychowującej się w środowisku zagrożonym wykluczeniem. Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży wychowującej się w środowisku zagrożonym wykluczeniem.

6 Grupy docelowe Osoby niepozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 8 osób z którymi zawarto kontrakty socjalne, Osoby niepozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 8 osób z którymi zawarto kontrakty socjalne, Młodzież w wieku od 15 do 25 lat wychowująca się w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym – 10 osób dla których utworzono Klub Młodzieżowy Młodzież w wieku od 15 do 25 lat wychowująca się w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym – 10 osób dla których utworzono Klub Młodzieżowy

7 Instrumenty aktywnej integracji KONTRAKTY SOCJALNE

8 Prowadzący: Irena Buciarska 19 – 22 sierpnia 2008r. Ilość godzin: 9 Warsztaty doradztwa zawodowego

9

10

11

12

13

14 Prowadzący: Ewa Warwas – Moroz 8 – 12 września 2008r. Ilość godzin:15 Warsztaty wsparcia psychologicznego

15

16

17

18

19

20

21 Jednostka szkoląca: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o 15 września – 14 listopada 2008r. Ilość godzin: 200 (w tym praktyka 140) Szkolenie FRYZJER

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Jednostka szkoląca: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o 29 września – 20 listopada 2008r. Ilość godzin: 220 (w tym praktyka 80) Szkolenie OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

31

32

33

34

35

36

37 Zakończenie szkolenia Opiekun osoby starszej

38 Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

39 Jednostka szkoląca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 11 września – 15 grudnia 2008r. Ilość godzin: 145 Podstawy księgowości Podstawy księgowości

40

41 Jednostka szkoląca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 1 – 28 października 2008r. Ilość godzin: 82 Kasy fiskalne z fakturowaniem Kasy fiskalne z fakturowaniem

42 Jednostka szkoląca: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o 24 listopada – 3 grudnia 2008r. Ilość godzin: 56 Podstawy obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem Podstawy obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem

43

44

45

46

47

48

49

50 Prowadzący: Ewa Warwas – Moroz 9 – 15 grudnia 2008r. Ilość godzin: 15 Trening umiejętności interpersonalnych

51

52

53

54

55

56 Małgorzata Nieznalska 19 sierpnia – 14 listopada 2008r. Aleksandra Pawluk – Marzec 24 listopada – 15 grudnia 2008r. Opieka nad dziećmi

57

58

59

60

61

62 Rezultaty projektu 8 osób ukończyło szkolenia zawodowe, 8 osób ukończyło szkolenia zawodowe, 6 osób ukończyło kurs komputerowy z elementami kasy fiskalnej, 6 osób ukończyło kurs komputerowy z elementami kasy fiskalnej, 1 osoba rozpoczęła zajęcia szkolne związane z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, 1 osoba rozpoczęła zajęcia szkolne związane z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, 3 osoby brały udział w pracach społecznie użytecznych, 3 osoby brały udział w pracach społecznie użytecznych, 8 osób wzięło udział w warsztatach psychologicznych i treningu umiejętności interpersonalnych 8 osób wzięło udział w warsztatach psychologicznych i treningu umiejętności interpersonalnych

63 Działania realizowane w ramach projektu były ukierunkowane na zyskanie przez jego uczestników: Osobistych predyspozycji (nabycie umiejętności autoprezentacji, wzrost motywacji i samooceny, umiejętność rozwiązywania problemów) Osobistych predyspozycji (nabycie umiejętności autoprezentacji, wzrost motywacji i samooceny, umiejętność rozwiązywania problemów) Zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje), Zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje), Umiejętności praktycznych (nabycie umiejętności napisania listu motywacyjnego i CV, uzyskanie umiejętności obsługi komputera) Umiejętności praktycznych (nabycie umiejętności napisania listu motywacyjnego i CV, uzyskanie umiejętności obsługi komputera)

64 Przygotowała: Urszula Dąbrowska – koordynator projektu


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn. STOP WYKLUCZENIU – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino."

Podobne prezentacje


Reklamy Google