Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzieżowe Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzieżowe Centrum."— Zapis prezentacji:

1 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Radziejowie Radziejów, 29.11.2011

2 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w 2009 roku rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

3 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy- państwowa jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych w wieku 15-25 lat. Jako instytucja rynku pracy, realizują kompleksową działalność w zakresie rynku pracy, w ramach której świadczone są bezpłatne usługi w następujących formach: * pośrednictwo pracy *poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa *warsztaty aktywnego poszukiwania pracy *organizacja szkoleń *programy rynku pracy.

4 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podmiotem oddziaływań OHP są trzy grupy młodzieży 1. Młodzież zaniedbana o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, z rodzin dysfunkcyjnych 2. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci wyższych uczelni, młodzież wykształcona z kwalifikacjami zawodowymi- zagrożona bezrobociem lub bezrobotna 3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP

5 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy zakłada utworzenie jednostek: Młodzieżowe Centra Kariery Punkty Pośrednictwa Pracy Ośrodki Szkolenie Zawodowego

6 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupowe i indywidualne porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienie Indywidualne i grupowe informacje o możliwościach szkolenie i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy Opracowywanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach Prowadzenie dokumentacji osób zgłaszającej się po poradę do doradcy zawodowego Utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami gimnazjalnymi i ponad gimnazjalnymi, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy Usługi MCK

8 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca na lokalnym rynku pracy z pracodawcami Doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych ofert pracy Pozyskiwanie ofert pracy krótkoterminowej, stałej dla młodzieży uczącej się oraz poszukującej pracy Organizacja Giełd i Targów Pracy Usługi PPP

9 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY : Starostwo Powiatowe Urząd Gminy Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

10 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jednostki radziejowskie MCK i PPP w liczbach: 197 osób poszukujących pracy i 370 uczniów jest zarejestrowanych w PPP dla 167 osób poszukujących pracy i dla 252 uczniów pozyskano ofert pracy 153 osoby poszukujące pracy i 249 uczniów podjęło pracę krótkoterminową 968 osób poszukujących pracy + 1534 uczniów skorzystało z usług doradcy zawodowego MCK

11 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt: Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy ul. Kościuszki 58 ( I piętro), Radziejów tel. 54 285 41 71, 285 21 09

12 OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Aleksandra Seifert Doradca zawodowy - MCK Radziejów


Pobierz ppt "OHP jako realizator usług rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzieżowe Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google