Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy
w Radziejowie Radziejów, „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w 2009 roku rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Ochotnicze Hufce Pracy- państwowa jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych w wieku lat. Jako instytucja rynku pracy, realizują kompleksową działalność w zakresie rynku pracy, w ramach której świadczone są bezpłatne usługi w następujących formach: * pośrednictwo pracy *poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa *warsztaty aktywnego poszukiwania pracy *organizacja szkoleń *programy rynku pracy. „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podmiotem oddziaływań OHP są trzy grupy młodzieży
zaniedbana o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, z rodzin dysfunkcyjnych 1. Młodzież ponadgimnazjalnych, absolwenci wyższych uczelni, młodzież wykształcona z kwalifikacjami zawodowymi- zagrożona bezrobociem lub bezrobotna 2. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP 3. Uczniowie szkół „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakłada utworzenie jednostek: Młodzieżowe Centra Kariery Punkty Pośrednictwa Pracy Ośrodki Szkolenie Zawodowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Usługi MCK Grupowe i indywidualne porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienie Indywidualne i grupowe informacje o możliwościach szkolenie i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy Opracowywanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach Prowadzenie dokumentacji osób zgłaszającej się po poradę do doradcy zawodowego Utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami gimnazjalnymi i ponad gimnazjalnymi, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Usługi PPP Współpraca na lokalnym rynku pracy z pracodawcami Doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych ofert pracy Pozyskiwanie ofert pracy krótkoterminowej, stałej dla młodzieży uczącej się oraz poszukującej pracy Organizacja Giełd i Targów Pracy „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY : Starostwo Powiatowe Urząd Gminy Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Jednostki radziejowskie MCK i PPP w liczbach: 197 osób poszukujących pracy i 370 uczniów jest zarejestrowanych w PPP dla 167 osób poszukujących pracy i dla 252 uczniów pozyskano ofert pracy 153 osoby poszukujące pracy i 249 uczniów podjęło pracę krótkoterminową 968 osób poszukujących pracy uczniów skorzystało z usług doradcy zawodowego MCK „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Kontakt: Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy ul. Kościuszki 58 ( I piętro), Radziejów tel , „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Dziękuję za uwagę „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Aleksandra Seifert Doradca zawodowy - MCK Radziejów „OHP jako realizator usług rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google