Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROPS Poznań wiedza zmienia przyszłość 23 kwietnia 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROPS Poznań wiedza zmienia przyszłość 23 kwietnia 2009"— Zapis prezentacji:

1 ROPS Poznań wiedza zmienia przyszłość 23 kwietnia 2009
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE 23 kwietnia 2009 ROPS Poznań aktywna integracja profesjonalne szkolenia efektywna pomoc społeczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt systemowy ROPS
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” oraz Konferencja pt. „Wiedza zmienia przyszłość " współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystywania instrumentów aktywnej integracji, w dążeniu do podwyższania jakości i poszerzanie oferty usług socjalnych Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Ogółem planuje się przeszkolić 2000 osób
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Szkolenia w formie 2,3 lub 4 dniowych warsztatów realizowane będą w grupach osobowych. Ogółem planuje się przeszkolić 2000 osób Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 1. Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 1. Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej, udział 200 osób. Zakres: zasady pracy metodą projektów, zasady przygotowania i realizacji projektów systemowych, zadania beneficjenta w zakresie rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej, Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 2. Finansowe zarządzanie projektem POKL, udział 150 osób.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 2. Finansowe zarządzanie projektem POKL, udział 150 osób. Zakres: dokumentacja projektowa, a w szczególności dokumentacja księgowo-finansowa, kwalifikowalność wydatków, ksiegowość i sprawozdawczość, wniosek o płatność Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 3. Praca z trudnym klientem,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 3. Praca z trudnym klientem, udział 200 osób. Zakres: praca z klientem biernym, agresywnym i roszczeniowym, praca socjalna z osobami bezradnymi, metody radzenia sobie z trudnym klientem. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 4. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 4. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, udział 200 osób. Zakres: diagnoza zaburzeń zachowań dziecka w kontekście jego rodziny i otoczenia społecznego, istota i cele socjoterapii, metodyka pracy i przykłady programów socjoterapeutycznych. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Tematyka szkoleń: 5. Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, udział 200 osób. Zakres: zaburzenia psychiczne i upośledzenia umysłowe jako problem społeczny - diagnoza, istota i cele rehabilitacji społecznej, metodyka pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, terapia i socjoterapia. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 6. Wypalenie zawodowe kadry socjalnej,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 6. Wypalenie zawodowe kadry socjalnej, udział 300 osób. Zakres: poznawanie sposobów redukowania napięcia związanego ze stresem, charakterystyka i symptomy wypalenia zawodowego, rozpoznawanie zagrożenia wypaleniem u siebie, profilaktyka wypalenia zawodowego, skuteczne radzenie sobie w sytuacji wypalenia. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 7. Przemoc domowa - praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 7. Przemoc domowa - praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, udział 250 osób. Zakres: diagnoza ,podstawowe mechanizmy przemocy, psychologia sprawcy i ofiary, ocena stopnia zagrożenia, psychospołeczne skutki doświadczania przemocy, interwencja kryzysowa. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 8. Doskonalenie umiejętności komputerowych,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 8. Doskonalenie umiejętności komputerowych, udział 235 osób. Zakres: doskonalenie umiejętności obsługi pakietu Office, Internetu, poczty elektronicznej, generatorów wniosków POKL. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Tematyka szkoleń: 9. Kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, udział 250 osób. Zakres: kontrakt jako narzędzie w pracy socjalnej, analiza przyczyn trudnej sytuacji życiowej osób/rodzin, opracowanie diagnozy, wyznaczenie celów i planu działania, ocena rezultatów pracy klienta i pracownika socjalnego. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 10. Kurs języka migowego, udział 24 osób.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Tematyka szkoleń: 10. Kurs języka migowego, udział 24 osób. Zakres: alfabet palcowy, znaki ideograficzne, przekazywanie i odczytywanie informacji i formułowanie zdań. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej: - pomoc w opracowywaniu i realizacji projektów systemowych ops i pcpr; - planowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi zwiększających efektywność działań w projektach systemowych; Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej: - wsparcie w organizowaniu partnerstw w realizacji projektów; promowanie dobrych praktyk w obszarze pomocy społecznej i upowszechniania form aktywnej integracji Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dziękuję za uwagę Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 WIEDZA ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE 23 kwietnia 2009 ROPS Poznań KONFERENCJA WIEDZA ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "ROPS Poznań wiedza zmienia przyszłość 23 kwietnia 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google