Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROPS Poznań aktywna integracja profesjonalne szkolenia efektywna pomoc społeczna PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROPS Poznań aktywna integracja profesjonalne szkolenia efektywna pomoc społeczna PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE."— Zapis prezentacji:

1 ROPS Poznań aktywna integracja profesjonalne szkolenia efektywna pomoc społeczna PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza zmienia przyszłość 23 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS pt. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce oraz Konferencja pt. Wiedza zmienia przyszłość " współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

3 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystywania instrumentów aktywnej integracji, w dążeniu do podwyższania jakości i poszerzanie oferty usług socjalnych Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

4 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Szkolenia w formie 2,3 lub 4 dniowych warsztatów realizowane będą w grupach 15 - 20 osobowych. Ogółem planuje się przeszkolić 2000 osób Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

5 Tematyka szkoleń: 1. Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej, udział 200 osób. Zakres: zasady pracy metodą projektów, zasady przygotowania i realizacji projektów systemowych, zadania beneficjenta w zakresie rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

6 Tematyka szkoleń: 2. Finansowe zarządzanie projektem POKL, udział 150 osób. Zakres: dokumentacja projektowa, a w szczególności dokumentacja księgowo-finansowa, kwalifikowalność wydatków, ksiegowość i sprawozdawczość, wniosek o płatność Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

7 Tematyka szkoleń: 3. Praca z trudnym klientem, udział 200 osób. Zakres: praca z klientem biernym, agresywnym i roszczeniowym, praca socjalna z osobami bezradnymi, metody radzenia sobie z trudnym klientem. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

8 Tematyka szkoleń: 4. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, udział 200 osób. Zakres: diagnoza zaburzeń zachowań dziecka w kontekście jego rodziny i otoczenia społecznego, istota i cele socjoterapii, metodyka pracy i przykłady programów socjoterapeutycznych. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

9 Tematyka szkoleń: 5. Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, udział 200 osób. Zakres: zaburzenia psychiczne i upośledzenia umysłowe jako problem społeczny - diagnoza, istota i cele rehabilitacji społecznej, metodyka pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, terapia i socjoterapia. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

10 Tematyka szkoleń: 6. Wypalenie zawodowe kadry socjalnej, udział 300 osób. Zakres: poznawanie sposobów redukowania napięcia związanego ze stresem, charakterystyka i symptomy wypalenia zawodowego, rozpoznawanie zagrożenia wypaleniem u siebie, profilaktyka wypalenia zawodowego, skuteczne radzenie sobie w sytuacji wypalenia. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

11 Tematyka szkoleń: 7. Przemoc domowa - praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, udział 250 osób. Zakres: diagnoza,podstawowe mechanizmy przemocy, psychologia sprawcy i ofiary, ocena stopnia zagrożenia, psychospołeczne skutki doświadczania przemocy, interwencja kryzysowa. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

12 Tematyka szkoleń: 8. Doskonalenie umiejętności komputerowych, udział 235 osób. Zakres: doskonalenie umiejętności obsługi pakietu Office, Internetu, poczty elektronicznej, generatorów wniosków POKL. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

13 Tematyka szkoleń: 9. Kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, udział 250 osób. Zakres: kontrakt jako narzędzie w pracy socjalnej, analiza przyczyn trudnej sytuacji życiowej osób/rodzin, opracowanie diagnozy, wyznaczenie celów i planu działania, ocena rezultatów pracy klienta i pracownika socjalnego. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

14 Tematyka szkoleń: 10. Kurs języka migowego, udział 24 osób. Zakres: alfabet palcowy, znaki ideograficzne, przekazywanie i odczytywanie informacji i formułowanie zdań. Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

15 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej: - pomoc w opracowywaniu i realizacji projektów systemowych ops i pcpr; - planowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi zwiększających efektywność działań w projektach systemowych; Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

16 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Projekt systemowy ROPS Doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej: - wsparcie w organizowaniu partnerstw w realizacji projektów; - promowanie dobrych praktyk w obszarze pomocy społecznej i upowszechniania form aktywnej integracji Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

17 Dziękuję za uwagę Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

18 ROPS Poznań KONFERENCJA WIEDZA ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza zmienia przyszłość 23 kwietnia 2009


Pobierz ppt "ROPS Poznań aktywna integracja profesjonalne szkolenia efektywna pomoc społeczna PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google