Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. IDĄ DOTACJE (i nie tylko) Z UE. Konkursy dla pomorskich przedsiębiorców

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2013-2020 314 mln Euro dla pomorskich przedsiębiorców

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. DOTACJE – 144 mln Euro INSTRUMENTY FINASOWE – 84 mln Euro WSPARCIE EKSPORTU – 15 mln Euro WSPARCIE INWESTORÓW – 46 mln Euro USŁUGI DORADCZE – 25 mln Euro

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. KONKURSY CO 6 MIESIĘCY DO 2019 ROKU

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. DOCELOWO WSPARTYCH ZOSTANIE ponad 4000 MSP

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Najbliższe konkursy -Działanie 2.2.1 – 01.02 -15.03.2016 – 15 mln Euro -Działanie 1.1.1 – 04.05 – 15.06.2016 – 25 mln Euro

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Podstawowe informacje. Działanie 2.2.1 Inwestycje profilowane. Wsparcie dotacyjne

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Dla kogo? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* *definicja MSP zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Na co? A.poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji, B.poprawa efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, C.redukcja wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędność surowców i energii oraz ograniczanie emisji szkodliwych substancji do środowiska

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Inteligentne Specjalizacje Pomorza ISP 1. Technologie off-shore i portowo logistyczne; ISP 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym infromacyjnie; ISP 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie; ISP 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. Więcej informacji na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP: drg.pomorskie.eu

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Na co? Projekty w zależności od typu mogą polegać na: 1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń), 2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, 3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), 4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Jaki poziom dofinansowania? Projekty są objęte pomocą publiczną: Regionalna Pomoc Inwestycyjna Pomoc de minimis

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 63 946 500 PLN

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 mln PLN Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. W jakim terminie należy złożyć wniosek? 01.02.2016-15.03.2016 r. Wnioski należy składać w terminie 01.02.2016-15.03.2016 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do 31.08.2016 r.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Zasady składania wniosków o dofinansowanie Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sporządzany jest w aplikacji internetowej – Generator Wniosków Aplikacyjnych, dostępnej wraz z instrukcją obsługi na stronie internetowej https://gwa.pomorskie.eu/.https://gwa.pomorskie.eu/ Formularze wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełniać zgodnie z Instrukcjami wypełniania formularzy wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Etapy oceny i wyboru projektów do dofinansowania Weryfikacja wymogów formalnych (nie stanowi etapu oceny) Ocena Formalna (30 dni) Ocena wykonalności (45 dni) Ocena strategiczna I stopnia (30 dni) Rozstrzygnięcie konkursu

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Minimum procentowe (punktowe) dla wniosków złożonych w ramach Działania 2.2, Poddziałania 2.2.1 wynosi 50%

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530 Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. Dziękuję za uwagę Więcej informacji: 58 32 33 100, 58 32 33 106 www.arp.gda.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk Zarząd: Łukasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google