Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie na prace badawczo- rozwojowe i wdrażanie ich wyników oraz na inwestycje we wzornictwo przemysłowe Izabela Wójtowicz Warszawa, 9 czerwca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie na prace badawczo- rozwojowe i wdrażanie ich wyników oraz na inwestycje we wzornictwo przemysłowe Izabela Wójtowicz Warszawa, 9 czerwca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie na prace badawczo- rozwojowe i wdrażanie ich wyników oraz na inwestycje we wzornictwo przemysłowe Izabela Wójtowicz Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP

2 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Plan prezentacji Działanie 1.4-4.1 POIG Działanie 4.2 POIG Bon na innowacje

3 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

4 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wsparcie wdrożeń projektów z inicjatyw technologicznych uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w inicjatywach technologicznych; możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w 4.1

5 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Działanie 1.4Działanie 4.1 Budżet390 mln euro Wartość projektumin. 400 tys. zł*do 50 mln euro Wsparcie na badaniaponiżej 7,5 mln eurond. Wparcie na inwestycjend.do 20 mln zł * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

6 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Intensywność wsparcia Badania przemysłowePrace rozwojowe Mikro- i mali70%45% Średni60%35% Inni50%25% Działanie 1.4 POIG Intensywność wsparcia na instrumenty zabezpieczające realizację umowy w przypadku zaliczki – do 80% wydatków (de minimis)

7 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Intensywność wsparcia dla 4.1 PO IG Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: Intensywność wsparcia na doradztwo dla MSP – do 50% wydatków, Maksymalna wartość projektu celowego wynosi 50 mln euro.

8 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Całkowity Budżet390 + 390 mln euro Budżet na rok 2009130 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009r. 293 728 000 złotych

9 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego: na projekty polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego (dwie zasadnicze fazy projektu: faza opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz faza wdrożenia tego wzoru do produkcji), warunkiem koniecznym jest wykazanie odpowiedniej kadry w zakresie wzornictwa lub skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa, warunkiem koniecznym jest także opłacalność projektu.

10 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo – rozwojowego, aby móc uzyskać w/w wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli przedsiębiorca planuje w okresie trwałości uzyskać status CBR otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej.

11 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Całkowity Budżet186 mln euro Budżet na rok 200950 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009r. 73 067 000 złotych Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009r. 74 847 000 złotych

12 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN, -dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN, -maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

13 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa: Wsparcie na inwestycje21 mln zł Wsparcie na doradztwo600 tys. zł Wsparcie na szkolenia1 mln zł

14 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi: Wsparcie na inwestycje1,4 mln zł Wsparcie na doradztwo100 tys. zł Wsparcie na szkolenia100 tys. zł

15 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Intensywność wsparcia (cd.) - intensywność wsparcia na doradztwo w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekraczać 50% tych wydatków -intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne nie może przekraczać: 1)45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia; 2)35 % wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia; 3)25 % wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia

16 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w programie Bon na innowacje Cel: zainicjowanie kontaktów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi Odbiorcy: mali przedsiębiorcy Przeznaczenie: na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii Maksymalne dofinansowanie: 15 tys. złotych Program finansowany jest wyłącznie ze środków budżetowych

17 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Zasady udzielania wsparcia w programie Bon na innowacje Ogłoszenie naboru wniosków: maj 2009 r. Budżet: 7,6 mln zł Termin naboru wniosków: do 15 sierpnia 2009 r. Termin złożenia wniosków o płatność w ramach zawartych umów: do 30 września 2009 r. Wyplata wsparcia: najpóźniej do 31 grudnia 2009 r.

18 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie na prace badawczo- rozwojowe i wdrażanie ich wyników oraz na inwestycje we wzornictwo przemysłowe Izabela Wójtowicz Warszawa, 9 czerwca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google