Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59."— Zapis prezentacji:

1 Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.

2 PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59

3 PlanWykonanie% Dochody ogółem77 373 874,77 zł80 897 545,92 zł104,55 % Dochody własne 29 952 025,60 złSubwencje 25 939 333,00 złDotacje celowe 25 006 187,32 zł w tym na programy finansowane ze środków UE: 12 430 418,87 zł (15,37 % dochodów) Dochody bieżące 67 567 035,31 złDochody majątkowe 13 330 510,61 zł

4 WyszczególnieniePlanWykonano% Wydatki ogółem85 930 725,4877 160 144,5989,79 % Oświata i wychowanie 28 848 661,49 złPomoc społeczna 11 259 204,67 złGosp. kom. i ochrona śr. 8 299 607,98 złRolnictwo i łowiectwo 5 579 543,31 złTransport i łączność 5 472 836,10 złGosp. gruntami 5 265 757,84 złAdministracja 4 866 558,55 złKultura fizyczna 2 890 084,00 złKultura i dziedzictwo nar. 2 667 310,46 złPozostałe 2 010 580,19 zł Wydatki bieżące 56 655 403,76 złDochody majątkowe 20 504 740,83 zł

5

6 Ogółem PlanWykonano 26 637 085,36 zł20 504 740,83 zł

7

8

9 Wartość494 082,97 zł Udział Gminy Dębica247 041,49 zł Województwo Podkarpackie247 041,48 zł  wykonano 830,5 mb chodnika

10  Wykonano 150,51mb chodnika Wartość162 670,65 zł Udział Gminy Dębica162 670,65 zł Udział Województwa Podkarpackiego0 zł

11 Wartość198 575,62 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem o dł. 257 mb, szer. 2 mb

12 Wykonano 902 mb chodnika Wartość393 855,71 Udział Gminy196 927,86 Starostwo Powiatowe196 927,85

13  Chodniki i drogi o łącznej długości 8 993mb (1 363 409,07)  Budowa chodnika za Domem Kultury w Pustkowie – Osiedlu (29 927,31 zł)  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Podgrodzia (69 482,70 zł)  Remont drogi gminnej w m. Kozłów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (257 347,24 zł)  Remont drogi gminnej w m. Stasiówka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (313 306, 34 zł)  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (18 300 zł) oraz remont oświetlenia drogowego 8742 zł W ramach drogownictwa w 2014 r. wykonano 11km dróg o nawierzchni asfaltowej, 2,14 km chodników oraz zamontowano 50 punkty oświetlenia drogowego

14  Remont drogi o nawierzchni asfaltowej - 679 mb Wartość341 687,67 zł Powiat Dębicki170 843,83 zł

15 Wodociąg Gmina Dębica Południe IV etap Braciejowa – Gumniska Wykonano 42 km sieci wodociągowej, 429 szt. przyłączy Wartość w 2014 r.2,4 mln zł Łączna wartość inwestycji5,6 mln zł Dofinansowanie RPO 70% w 2014 r.1,68 mln zł Łączne dofinansowanie3,7 mln zł

16  4,8 km – sieci kanalizacyjnej,  2 km – sieci wodociągowej  48 gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej  15 gospodarstw przyłączonych do sieci wodociągowej Wartość592 tys. zł Koszta całkowity 2013-20151 047 tys. zł Dofinansowanie całości inwestycji PROW 75% kosztów kwalifikowanych 537 tys. zł

17  Sieć wod. w Stobiernej i Stasiówce – ok. 48 km, 488 przyłączy  Sieć dosyłowa z Zawady do Nagawczyny- 3,6 km Wartość w 2014 r.:5, 05 mln zł Nakłady finansowe w 2012 - 201515, 6 mln zł Dofinansowanie z Funduszu Spójności6,4 mln zł

18 Wykonano 200 przyłączeń Wartość:269 218,20 zł Dofinansowanie NFOŚ:120 000,00 zł

19 Wartość341 981,98 zł Dofinansowanie PROW80 %

20 Wartość4 288 917,37 zł (łącznie 7 686 147 zł) Dofinansowanie z RPO85%

21 Termomodernizacje132 157 zł Rozbudowa OSP112 690 zł Łączna Wartość:1 353 000 zł Dofinansowanie z RPO:85%

22 Wartość:266 109,73 zł

23 Wartość447 830,70 zł Gmina Dębica143 053,50 zł Dofinansowanie304 777,20 zł (70%)

24 Wartość:180 000 zł Dofinansowanie z MSiT50% I Etap przebudowy

25 Wartość:55 000 zł Dofinansowanie WFOŚiGW23 200 zł

26 Wartość:317 522,13 zł Przekształcono istniejący układ funkcyjny na 3 sale do celów przedszkolnych oraz kuchnię.

27 W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 99,33 Mg. Wartość38 843,55 zł Dofinansowanie z NFOŚiGW19 421,77 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW:13 595,25 zł

28 Wartość264 232,24 zł Wykonano place w:  Brzeźnicy Woli  Kochanówce  Gumniskach  Stobiernej  Pustkowie - Osiedlu

29 Wartość148 479 zł (łącznie 455 100 zł) Dofinansowanie z RPO406 960 zł (80%)

30 Wartość:289 999,46 zł Wartość inwestycji 2014 - 20161 668 867,34 zł Etap I

31 Wartość: 64 100 zł

32  Zakup samochodu specjalnego – 120 000 zł  Rozbudowa budynku remizy OSP Brzeźnica – Wola – 112 690,13 zł  Roboty zabezpieczające w budynku garażu OSP w Podgrodziu – 58 625 zł

33  Zakup motopompy – 19 000 zł  Zakup aparatów powietrznych – 18 750 zł – (dofinansowanie NFOŚ 15000zł)  Zakup bramy garażowej dla OSP Nagawczyna i OSP Podgrodzie – 17 983,97 zł

34 Wartość w 2014 r.368 357,73 zł Łączna wartość inwestycji789 902,63 zł Dofinansowanie z MSiT50%

35 Wartość45 794,30 zł

36 Wartość: 742 295,44 zł Dotacja Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 75% W 2014 roku do użytku oddano 92 instalacje solarne.

37 Efektem realizacji programu jest wyposażenie 35 rodzin w zestawy komputerowe 2014 r56 317 zł 2013 – 2015 r.426 875 zł Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej (85%) 362 843 zł Publiczne Środki Krajowe (15%) 64 031 zł

38 W 2014 r. wydano 2348 kart tj. 437 rodzin  przyznano 20099 zł refundacji za wodę i odprowadzone ścieki,  przyznano 5709 zł zniżki za opłaty w przedszkolach publicznych dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.  W programie bierze udział 22 partnerów

39 Gmina Dębica została Nominowana do Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla Samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju

40 II miejsce dla Pustkowa-Osiedla w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2014”

41 Gmina Dębica ponownie otrzymała tytuł Lidera Samorządności w Województwie Podkarpackim w 2014 roku w Plebiscycie Podkarpacka Nagroda Samorządowa oraz otrzymała tytuł „ Gminy posiadającej Najlepszą Stronę Internetową wśród gmin województwa podkarpackiego;

42 Inwestor roku – czyli Złota Setka Gmin Podkarpacia - w ogólnej klasyfikacji zajęła 15 miejsce na 160 oraz w kategorii Gmin Wiejskich - 2 miejsce

43 6 miejsce w kategorii Najlepsze Gminy Wiejskie, w X jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów 2014, „Innowacyjne Gminy Wiejskie”, Gmina Dębica zajęła 5 miejsce, w kategorii „Fundusze Unijne – Gminy Wiejskie”, 21 miejsce

44


Pobierz ppt "Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59."

Podobne prezentacje


Reklamy Google