Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59."— Zapis prezentacji:

1 Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.

2 PlanWykonanie Dochody , ,92 Wydatki , ,59

3 PlanWykonanie% Dochody ogółem ,77 zł ,92 zł104,55 % Dochody własne ,60 złSubwencje ,00 złDotacje celowe ,32 zł w tym na programy finansowane ze środków UE: ,87 zł (15,37 % dochodów) Dochody bieżące ,31 złDochody majątkowe ,61 zł

4 WyszczególnieniePlanWykonano% Wydatki ogółem , ,5989,79 % Oświata i wychowanie ,49 złPomoc społeczna ,67 złGosp. kom. i ochrona śr ,98 złRolnictwo i łowiectwo ,31 złTransport i łączność ,10 złGosp. gruntami ,84 złAdministracja ,55 złKultura fizyczna ,00 złKultura i dziedzictwo nar ,46 złPozostałe ,19 zł Wydatki bieżące ,76 złDochody majątkowe ,83 zł

5

6 Ogółem PlanWykonano ,36 zł ,83 zł

7

8

9 Wartość ,97 zł Udział Gminy Dębica ,49 zł Województwo Podkarpackie ,48 zł  wykonano 830,5 mb chodnika

10  Wykonano 150,51mb chodnika Wartość ,65 zł Udział Gminy Dębica ,65 zł Udział Województwa Podkarpackiego0 zł

11 Wartość ,62 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem o dł. 257 mb, szer. 2 mb

12 Wykonano 902 mb chodnika Wartość ,71 Udział Gminy ,86 Starostwo Powiatowe ,85

13  Chodniki i drogi o łącznej długości 8 993mb ( ,07)  Budowa chodnika za Domem Kultury w Pustkowie – Osiedlu (29 927,31 zł)  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Podgrodzia (69 482,70 zł)  Remont drogi gminnej w m. Kozłów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ( ,24 zł)  Remont drogi gminnej w m. Stasiówka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ( , 34 zł)  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego ( zł) oraz remont oświetlenia drogowego 8742 zł W ramach drogownictwa w 2014 r. wykonano 11km dróg o nawierzchni asfaltowej, 2,14 km chodników oraz zamontowano 50 punkty oświetlenia drogowego

14  Remont drogi o nawierzchni asfaltowej mb Wartość ,67 zł Powiat Dębicki ,83 zł

15 Wodociąg Gmina Dębica Południe IV etap Braciejowa – Gumniska Wykonano 42 km sieci wodociągowej, 429 szt. przyłączy Wartość w 2014 r.2,4 mln zł Łączna wartość inwestycji5,6 mln zł Dofinansowanie RPO 70% w 2014 r.1,68 mln zł Łączne dofinansowanie3,7 mln zł

16  4,8 km – sieci kanalizacyjnej,  2 km – sieci wodociągowej  48 gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej  15 gospodarstw przyłączonych do sieci wodociągowej Wartość592 tys. zł Koszta całkowity tys. zł Dofinansowanie całości inwestycji PROW 75% kosztów kwalifikowanych 537 tys. zł

17  Sieć wod. w Stobiernej i Stasiówce – ok. 48 km, 488 przyłączy  Sieć dosyłowa z Zawady do Nagawczyny- 3,6 km Wartość w 2014 r.:5, 05 mln zł Nakłady finansowe w , 6 mln zł Dofinansowanie z Funduszu Spójności6,4 mln zł

18 Wykonano 200 przyłączeń Wartość: ,20 zł Dofinansowanie NFOŚ: ,00 zł

19 Wartość ,98 zł Dofinansowanie PROW80 %

20 Wartość ,37 zł (łącznie zł) Dofinansowanie z RPO85%

21 Termomodernizacje zł Rozbudowa OSP zł Łączna Wartość: zł Dofinansowanie z RPO:85%

22 Wartość: ,73 zł

23 Wartość ,70 zł Gmina Dębica ,50 zł Dofinansowanie ,20 zł (70%)

24 Wartość: zł Dofinansowanie z MSiT50% I Etap przebudowy

25 Wartość: zł Dofinansowanie WFOŚiGW zł

26 Wartość: ,13 zł Przekształcono istniejący układ funkcyjny na 3 sale do celów przedszkolnych oraz kuchnię.

27 W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 99,33 Mg. Wartość38 843,55 zł Dofinansowanie z NFOŚiGW19 421,77 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW:13 595,25 zł

28 Wartość ,24 zł Wykonano place w:  Brzeźnicy Woli  Kochanówce  Gumniskach  Stobiernej  Pustkowie - Osiedlu

29 Wartość zł (łącznie zł) Dofinansowanie z RPO zł (80%)

30 Wartość: ,46 zł Wartość inwestycji ,34 zł Etap I

31 Wartość: zł

32  Zakup samochodu specjalnego – zł  Rozbudowa budynku remizy OSP Brzeźnica – Wola – ,13 zł  Roboty zabezpieczające w budynku garażu OSP w Podgrodziu – zł

33  Zakup motopompy – zł  Zakup aparatów powietrznych – zł – (dofinansowanie NFOŚ 15000zł)  Zakup bramy garażowej dla OSP Nagawczyna i OSP Podgrodzie – ,97 zł

34 Wartość w 2014 r ,73 zł Łączna wartość inwestycji ,63 zł Dofinansowanie z MSiT50%

35 Wartość45 794,30 zł

36 Wartość: ,44 zł Dotacja Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 75% W 2014 roku do użytku oddano 92 instalacje solarne.

37 Efektem realizacji programu jest wyposażenie 35 rodzin w zestawy komputerowe 2014 r zł 2013 – 2015 r zł Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej (85%) zł Publiczne Środki Krajowe (15%) zł

38 W 2014 r. wydano 2348 kart tj. 437 rodzin  przyznano zł refundacji za wodę i odprowadzone ścieki,  przyznano 5709 zł zniżki za opłaty w przedszkolach publicznych dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.  W programie bierze udział 22 partnerów

39 Gmina Dębica została Nominowana do Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla Samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju

40 II miejsce dla Pustkowa-Osiedla w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2014”

41 Gmina Dębica ponownie otrzymała tytuł Lidera Samorządności w Województwie Podkarpackim w 2014 roku w Plebiscycie Podkarpacka Nagroda Samorządowa oraz otrzymała tytuł „ Gminy posiadającej Najlepszą Stronę Internetową wśród gmin województwa podkarpackiego;

42 Inwestor roku – czyli Złota Setka Gmin Podkarpacia - w ogólnej klasyfikacji zajęła 15 miejsce na 160 oraz w kategorii Gmin Wiejskich - 2 miejsce

43 6 miejsce w kategorii Najlepsze Gminy Wiejskie, w X jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów 2014, „Innowacyjne Gminy Wiejskie”, Gmina Dębica zajęła 5 miejsce, w kategorii „Fundusze Unijne – Gminy Wiejskie”, 21 miejsce

44


Pobierz ppt "Sesja Rady Gminy Dębica 16 czerwca 2015 r.. PlanWykonanie Dochody77 373 874,7780 897 545,92 Wydatki85 930 725,4877 160 144,59."

Podobne prezentacje


Reklamy Google