Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2008-2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2008-2009."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2008-2009

2 CELE PROGRAMU Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

3 Harmonogram na lata 2008-2009

4 Merytoryczne obszary oceny wniosków 1.Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa 2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami

5 1. Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa Wprowadzenie oświetlenia ulicznego – 2 pkt Budowa chodników – 2 pkt Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych – 2 pkt Przebudowa skrzyżowań (w tym instalacji świetlnej)–1 pkt Inne urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa zatok) –1 pkt Usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej – 1 pkt Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 1 pkt

6 2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa Długość odcinka – 0-3 km – 1 pkt, 3-6 – 2 pkt, pow. 6 km – 3 pkt Łącznośc z drogami wyższej kategorii (w tym z sieciami linii kolejowych) – 2 pkt Włączenie do drogi wyższej kategorii – 2 pkt Zamierzenie etapowe z efektem końcowym powyżej 10 km – 2 km Droga objęta projektem wykorzystuje komunikację zbiorową – 1 pkt

7 3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami Współfinansowanie projektu przez parterów (jednego lub więcej) – 0-4 pkt Inne formy współpracy z parterami – 0-4 pkt Kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami – 2 pkt

8 Ilość złożonych wniosków Do dnia 21 listopada 2008 38 powiatów złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę 63 232,08 tys. zł. 128 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę 84 637,41 tys. zł.

9 Błędy formalne Brak wskazania finansowania wnioskowanego zadania w proj. budżetu (zbyt ogólny zapis – np. remont dróg) Brak aktualnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę Zgłoszenie zawierające inny zakres robót niż wniosek Dołączone do wniosku dokumenty potwierdzały wykonanie robót stanowiących przedmiot wniosku i objętych przedstawionym pozwoleniem na budowę Wniosek dotyczył przebudowy drogi krajowej Brak wystarczających środków własnych Brak podpisu skarbnika, wniosek przysłany pocztą (brak możliwości weryfikacji wniosku przy składaniu dokumentów)

10 Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwołań

11 Ranking gmin przed rozpatrzeniem odwołań cd

12

13

14 Ranking powiatów przed rozpatrzeniem odwołań

15 Ranking powiatów przed rozpatrzeniem odwołań cd

16 Przed rozpatrzeniem zastrzeżeń kwalifikują się do programu: 32 gminy, które zostaną dofinansowane, w sumie, kwotą 31249,84 tys. zł. 14 powiatów,które zostaną dofinansowane,w sumie, kwotą 31 250 tys.zł. Powiat i gmina zajmujące ostatnie, zakwalifikowane, miejsce otrzymają dotację mniejszą od wnioskowanej.

17

18 Harmonogram na lata 2009 – 2010 Sporządził WI.V. Przemysław Trzepałka


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Małopolska 2008-2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google