Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ PRZY JEZIORZE E. RACZYŃSKIEGO WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO – JEZDNYM PROWADZĄCYM DO OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W ZANIEMYŚLU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ PRZY JEZIORZE E. RACZYŃSKIEGO WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO – JEZDNYM PROWADZĄCYM DO OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W ZANIEMYŚLU."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ PRZY JEZIORZE E. RACZYŃSKIEGO WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO – JEZDNYM PROWADZĄCYM DO OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W ZANIEMYŚLU

2 ZANIEMYŚL Realizacja Projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1. Turystyka, Schemat I, Infrastruktura turystyczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

3 LOKALIZACJA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO JEZDNYM PRZY JEZIORZE RACZYŃSKIEGO Dofinansowanie SAPARD Dofinansowanie WRPO

4 W ramach projektu wybudowanych zostało 1,56 km szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. Całość inwestycji podzielono na trzy odcinki: A – B - droga dojazdowa z ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym (ograniczony do 5 ton) o długości 670,18m, szerokość 6 mb; D – E - droga dojazdowa z ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym (ograniczony do 5 ton), długość odcinka 273,52m, szerokość 5 mb; F – G - ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż brzegu jeziora, długość odcinka 614,74m, szerokość 3 mb.

5 W ramach niniejszego projektu wykonano: roboty ziemne, podbudowę pod nawierzchnię ciągów pieszo – rowerowo - jezdnych, nawierzchnię z kostki betonowej, ustawienie opornika i obrzeża betonowego, montaż oznakowania pionowego, regulację wysokościową studni i skrzynek zaworów instalacji podziemnej.

6 Koszty inwestycji… Całkowity koszt projektu wyniósł 832 367,43 zł w tym wydatki kwalifikowalne to kwota 829 317,43 zł. Dofinansowanie wynosi 539 056,33 zł, co stanowi nie więcej niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Gmina Zaniemyśl sfinansowała pozostałą wartość inwestycji, tj. 293 311,10 zł.

7 ZAPRASZAMY NA DOKUMENTACJĘ ZDJĘCIOWĄ…

8 PRZED REALIZACJĄ

9 W TRAKCIE REALIZACJI

10 PO REALIZACJI

11

12 PRZED REALIZACJĄ

13 W TRAKCIE REALIZACJI

14 PO REALIZACJI

15

16 PRZED REALIZACJĄ

17 W TRAKCIE REALIZACJI

18 PO REALIZACJI

19

20 PRZED REALIZACJĄ

21 W TRAKCIE REALIZACJI

22 PO REALIZACJI

23

24 PRZED REALIZACJĄ

25 W TRAKCIE REALIZACJI

26 PO REALIZACJI

27

28 REALIZACJA PROJEKTU W BARDZO ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĘŁA NA POZIOM KONKURENCYJNOŚCI GMINY ZANIEMYŚL, ZNACZĄCO ZASPOKOIŁA POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, TURYSTÓW I WCZASOWICZÓW PRZEBYWAJĄCYCH NAD JEZIOREM RACZYŃSKIEGO. Główny cel działania to wzrost znaczenia turystyki w Gminie Zaniemyśl

29 zwiększenie napływu turystów bez szkody dla środowiska wydłużenie letniego sezonu turystycznego od kwietnia do początku listopada zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ścieżki wyeksponowanie i wypromowanie walorów krajobrazowych jak i środowiskowych obszaru objętego projektem Korzyści jakie przyniosła Gminie pobudowana ścieżka pieszo – rowerowa wraz z ciagiem pieszo - jezdnym

30 LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z WYBUDOWANEJ/PRZEBUDOWANEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ we wniosku o dofinansowanie założono– 4 500 osób/ na rok w dniu 25.07.2011r. przez wybudowana infrastrukturę przemieściło się 5 000 osób Wskaźnik rezultatu

31 Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935p i powiatowej nr 3738p na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP PROJEKTY ZREALIZOWANE W GMINIE ZANIEMYŚL W RAMACH WRPO

32 Przed realizacją Po realizacji Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935p i powiatowej nr 3738p na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki

33 Odbiór dróg: gminnej nr 562935p i powiatowej nr 3738p na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki

34 Przed realizacją – budynek GOKiR Po realizacji – budynek GOKiR Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP

35 Przed realizacją – budynek strażnicy OSP Po realizacji - budynek strażnicy OSP Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP

36 Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola – Majdany – Łekno Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska – plac zabaw dla dzieci PROJEKTY ZREALIZOWANE W GMINIE ZANIEMYŚL W RAMACH PROW

37 Przed realizacją Po realizacji Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej

38 Przed realizacją Po realizacji Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu

39 Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska – plac zabaw dla dzieci

40 Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli Modernizacja i remont GOKiR w Zaniemyślu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie, Jeziory Małe (etap I), Doliwiec, Łękno Projekty w trakcie realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zaniemyskie Bitwy Morskie 28 lipca 2012r. ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ PRZY JEZIORZE E. RACZYŃSKIEGO WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO – JEZDNYM PROWADZĄCYM DO OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W ZANIEMYŚLU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google