Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalna Strefa Ekonomiczna Pustków - Gmina Dębica

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalna Strefa Ekonomiczna Pustków - Gmina Dębica"— Zapis prezentacji:

1 Specjalna Strefa Ekonomiczna Pustków - Gmina Dębica

2 Ogólna charakterystyka Strefy
Powierzchnia: 18,64 ha Klasy bonitacyjne gruntów: IV, V i VI.

3 Ogólna charakterystyka strefy
1. Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr I/2/2001 Rady Gminy Dębica z dnia r. z przeznaczeniem pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami typu hurtowego. 2. Teren został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 390)

4 ZABEZPIECZENIE MEDIÓW
2012 r.- dokumentacja techniczna na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych uzbrojenie terenu. Wykonano: - drogi wewnętrzne o długości 2,35 km, - sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,795 km, - sieć wodociągowa o długości 1,319 km, - sieć kanalizacji deszczowej o długości 2,262 km, - sieć oświetlenia drogowego o długości 2,35 km.

5 ENERGETYKA Na okres budowy będzie możliwe uzyskanie mocy do 200 KW.
wniosek o warunki techniczne do Zakładu Energetycznego w Tarnowie (inwestor). koszt: zł 2. Modernizacja Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) w Pustkowie: inwestor będzie mógł otrzymać moc ok. 4 MW linia, która przebiega ok. 400 m od terenu inwestycyjnego. zakończenie modernizacji: koniec 2015 roku. 3. Istnieje możliwość zasilania terenu od strony północnej z GPZ Dystrybucja Rzeszów.

6 GAZ Przesył w granicach 70–80 m³/h: - z gazociągu który znajduje się na terenie inwestycyjnym o średnicy PE 63. koszt ok zł. czas wykonania: 6-7 miesięcy, od momentu złożenia wniosku przez inwestora o warunki techniczne. Większe zapotrzebowanie, tj m³/h, konieczność budowy nowego odcinka gazociągu od już istniejącego, który znajduje się przy drodze Dębica-Mielec. koszt inwestora wynosi tylko 25% kosztów wybudowania stacji gazowej – to ok. 20 000 zł. czas wykonania: ok. 6 miesięcy.

7 CZAS I DZIAŁANIA UZYSKANIA POZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ
Wybór miejsca pod inwestycję i wydzielenie działki – ok. 2 miesiące (przygotowuje to Gmina) Wystąpienie do ARP w Mielcu z wnioskiem pt. „Zgłoszenie inwestora” – (przygotowuje inwestor) to kwestia wstępnego opisu inwestycji ARP organizuje przetarg na grunt wraz z uzyskaniem zezwolenia na działalność w strefie SSE Pustków dla inwestora – orientacyjny czas to ok. 1-2 miesięcy

8 CZAS I DZIAŁANIA UZYSKANIA POZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ
4. Procedura związana z podłączeniem prądu i gazu zgodnie z zapotrzebowaniem odpowiedniej mocy i przesyłu dla inwestycji – przewidywany czas ok. 6 miesięcy (terminy mogą się nakładać z poprzednimi etapami) Biorąc pod uwagę możliwość nakładania się okresów poszczególnych operacji całkowity czas realizacji wszystkich działań ( tj. nabycia grunt, uzyskania zezwolenia na działalność SSE Pustków oraz uzyskania prądu i gazu) – to ok. 6-8 miesięcy. Czas ten można jeszcze skrócić przy aktywnym zaangażowaniu inwestora, Gminy Dębica i ANR Mielec.

9 CENA GRUNTU / PODATKI/ 1. Cena gruntów na terenie Strefy Ekonomicznej w Pustkowie: 23 zł netto/ m2 - tj zł/ar, 2. Stawki podatków lokalnych od nieruchomości w 2015 r. a) podatek rolny: * do 1 ha zł (za 1 ha fizyczny), * powyżej 1 ha - 78 zł (za 1 ha przeliczeniowy) b) podatek od działalności gospodarczej: * 1 m² powierzchni użytkowej – 0,66 zł Gmina Dębica przewiduje możliwość znacznej redukcji stawek podatków lokalnych!

10 KORZYŚCI SSE DLA INWESTORA
Zwolnienie z podatku dochodowego do 2026 roku. SSE Pustków posiada najwyższy wskaźnik zwolnienia. Dla dużych przedsiębiorców ( łącznie spełnia warunki: zatrudnienie ponad 250 pracowników, roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro) – 50 % kosztów kwalifikowanych. Dla średnich przedsiębiorców (tj. łącznie spełnia warunki: zatrudnienie mniej niż 250 pracowników, bilans roczny nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro) – 60 % kosztów kwalifikowanych

11 KORZYŚCI SSE DLA INWESTORA
Dla małych przedsiębiorstw (łącznie spełnia warunki: zatrudnienie mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów) – 70 % kosztów kwalifikowanych

12 KORZYŚCI SSE DLA INWESTORA
Przykład: W zezwoleniu uzyskano zwolnienie 70 % z kwoty 100 mln (tj. 70 mln zł kosztów inwestycji) zwolnienie to będzie konsumowane z podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług powstałych w ramach przedmiotowego projektu. To 70 mln zł niezapłaconego podatku.

13 Specjalna Strefa Ekonomiczna Pustków Gmina Dębica
ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Specjalna Strefa Ekonomiczna Pustków - Gmina Dębica"

Podobne prezentacje


Reklamy Google