Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA ROK 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA ROK 2011"— Zapis prezentacji:

1

2 BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA ROK 2011
Plan wydatków na inwestycje wynosi zł.

3 Inwestycje 2011

4 Inwestycje drogowe Wartość inwestycji 124 170 zł 70 000 zł
Odbudowa i przebudowa drogi „Czeczotki” na odcinku 400 mb Wartość inwestycji zł Środki pozyskane z Budżetu Państwa (środki powodziowe)

5

6

7

8

9

10

11 Inwestycje drogowe 56 962 zł Całkowity koszt: 30 000 zł
Odbudowa drogi „Przysłop” na odcinku 420 mb Całkowity koszt: Środki pozyskane z budżetu państwa (Środki powodziowe)

12

13

14

15

16

17 Inwestycje drogowe 47 860 zł 23 930 zł Wartość inwestycji
Przebudowa drogi „Folwark” w Słopnicach Górnych na odcinku 185 mb Wartość inwestycji Środki z FOGR

18

19

20 Inwestycje drogowe 26 450 zł Łączny koszt
Przebudowa drogi „Przylaski” na długości 85 mb Łączny koszt

21

22

23

24 Przebudowa drogi „Spądówka” na długości 120 mb
Inwestycje drogowe Przebudowa drogi „Spądówka” na długości 120 mb Łączny koszt

25

26

27

28 Remont drogi „Banachy” na długości 550 mb
Inwestycje drogowe Remont drogi „Banachy” na długości 550 mb Łączny koszt

29

30

31

32 Odbudowa drogi Słopnice - Mogielica
Inwestycje drogowe Odbudowa drogi Słopnice - Mogielica Środki pozyskane z Budżetu Państwa (środki powodziowe) Łączny koszt

33

34

35

36 Inwestycje drogowe 8 364 zł Wartość inwestycji
Zakup i montaż wiat przystankowych Wartość inwestycji 8 364 zł

37

38

39 Inwestycje drogowe 61 767 zł Wartość inwestycji
Odbudowa przepustu w ciągu drogi Słopnice-Mogielica Wartość inwestycji

40

41

42 Inwestycje drogowe 292 000 zł Wartość inwestycji
Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Wartość inwestycji

43

44

45

46

47 Łącznie zrealizowano zadania na kwotę:
Inwestycje drogowe Łączny koszt inwestycji drogowych Łącznie zrealizowano zadania na kwotę:

48 (Małopolski Regionalny Program Operacyjny)
Inwestycje oświatowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 Całość inwestycji Środki z MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) Wartość wykonanych robót w 2011 roku

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Wykonanie placu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1
Inwestycje oświatowe Wykonanie placu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Całość inwestycji

58

59 Wartość tegorocznych robót
Inwestycje oświatowe Podsumowanie inwestycji: Wartość tegorocznych robót

60 Inwestycje wodociągowe
Całkowity koszt Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym Wykonanie indywidualnych przyłączy wodociągowych Wykonanie przyłącza wodociągowe do oczyszczalni ścieków

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Inwestycje kanalizacyjne Planowane dofinansowanie
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Wartość inwestycji Planowane dofinansowanie PROW

78

79

80

81

82

83

84

85 Inwestycje kanalizacyjne Planowane dofinansowanie
Budowa oczyszczalni ścieków Wartość inwestycji Planowane dofinansowanie PROW

86

87

88

89

90 Inwestycje kanalizacyjne inwestycji kanalizacyjnych
Podsumowanie inwestycji kanalizacyjnych Całkowita wartość inwestycji kanalizacyjnych

91 Łączna kwota wydana na wszystkie
inwestycje w roku 2011:

92 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA ROK 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google