Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz sołecki Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz sołecki Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz sołecki Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na wsi.

2 Fundusz sołecki Na początek… Rada Gminy Krotoszyce w dniu 21 lutego 2011r. Podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2012 roku.

3 Fundusz sołecki Wysokość środków jaka pozostaje w dyspozycji sołectwa jest wyliczana na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. Wójt gminy zobowiązany jest do dnia 31 lipca roku poprzedzającego poinformować sołtysów o wielkości środków do dyspozycji w następnym roku budżetowym.

4 Fundusz sołecki Po otrzymaniu informacji o wysokości środków zwoływane jest zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy uchwalają wniosek o podziale środków z funduszu sołeckiego. We wniosku należy wskazać zakres działań do zrealizowania podając ich przewidywany koszt oraz konieczność wykonania. Następnie sołtys w terminie do 30 września składa wniosek Wójtowi gminy.

5 Fundusz sołecki Po otrzymaniu wniosku Wójt ocenia jego poprawność sporządzenia, jeżeli: * wniosek jest poprawny – zostaje przekazany Radzie Gminy, * wniosek nie poprawny – w ciągu 7 dni przekazywana jest informacja sołtysowi, który może zgodzić się z tą negatywną oceną bądź złożyć ponownie wniosek.

6 Fundusz sołecki Odrzucenie wniosku następuje gdy: nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, nie wskazano na co zostaną przekazane środki, nie zawiera uzasadnienia, nie podano kosztów poszczególnych przedsięwzięć lub ich kwota przewyższa kwotę dostępna dla sołectwa, złożony po terminie.

7 Fundusz sołecki Planowane do realizacji przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą łącznie spełniać następujące cechy: * mieścić się w zakresie zadań własnych gminy, * służyć poprawie warunków życia na wsi, * są zgodne ze strategią rozwoju. Drugą grupą zadań są zadania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.

8 Fundusz sołecki Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego: 1.budowa, modernizacja lub remont dróg gminnych, 2.budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 3.wykonanie zadań modernizacyjnych lub remontowych w budynkach gminnych, świetlicach, 4.budowa, zakup lub remont przystanku autobusowego, 5.zakup wyposażenia do szkół, świetlic, domów kultury ( sprzęt komputerowy, sportowy, pomoce dydaktyczne), 6.Urządzenia boisk, placów zabaw,

9 Fundusz sołecki 7. ustawienie dodatkowych punktów oświetleniowych, 8. organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, promocyjnym, 9. wspierania działalności OSP, 10. opłacenie instruktora zajęć, 11. uporządkowanie ternu w miejscu publicznym, 12. budowa miejsca spotkań plenerowych, 13. zakup koszy na śmieci, 14. budowa sceny planerowej, 15. promocja wsi tematycznej, 16. organizacja szkoleń 17. organizacja wyjazdów integracyjnych

10 Fundusz sołecki


Pobierz ppt "Fundusz sołecki Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google