Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina DRWINIA InwestycjE 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina DRWINIA InwestycjE 2011"— Zapis prezentacji:

1 Gmina DRWINIA InwestycjE 2011

2 Złożono wniosek o dofinansowanie budowy Domu Spotkań Wiejskich w Zielonej w ramach PROW – przyznane zostało dofinansowanie w wysokości ,00zł.

3 Uzyskanie dotacji w wysokości 261 000,00 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi Zielona – Wola Drwińska. Dotacja w wysokości prawie 35 000,00 zł w ramach programu „Małopolskie Remizy” -dofinansowanie budowy remizy OSP w Grobli.

4 Zakończono realizację projektu pn
Zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja obiektów sportowych w miejscowości Drwinia i Grobla” w ramach PROW – dotacja 140 000,00 zł. Promesa MSWiA w wysokości 200 000,00 zł na usuwanie klęsk żywiołowych. W ramach dotacji wyremontowano drogę gminną Wola Drwińska – Wyżyce.

5 SMS’owy system wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców gminy o istniejących zagrożeniach.
Zakup unitu stomatologicznego dla Ośrodka Zdrowia w Dziewinie i w Świniarach . Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.

6 Remont drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinaku Zielona – Drwinia.
Remont drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Świniary- Niedary. SMS’owy system wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców gminy o istniejących zagrożeniach, Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Zielonej, Zakup unitu stomatologicznego dla Ośrodka Zdrowia w Dziewinie i w Świniarach –ok ,00zł. Remont drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinaku Zielona – Drwinia, Remont drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Świniary- Niedary, Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie koszt 97 441,14 zł,

7 Rekomendacja do realizacji projektu budowy miasteczka komunikacyjnego w Mikluszowicach – wartość dofinansowania do 550 000,00 zł. Otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach.

8 Budowa 4 placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – dotacja w wysokości prawie ćwierć miliona złotych.

9 Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Ispini na potrzeby utworzenia Punktu Przedszkolnego „Tęcza”, w ramach realizowanego projektu partnerskiego wraz z Gminą i Miastem Nowe Brzesko i Gminą Koniusza „Partnerstwo dla Rodziny” dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Drwinia uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 900 000,00 zł.

10 Uzyskanie dotacji z MSWiA w wysokości 450 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania: Remont kuchni w budynku Domu Kultury w Grobli, Remont budynku Domu Nauczyciela w Świniarach, Remont budynku Domu Nauczyciela w Grobli,

11 Dotacja MSWiA - Remonty dróg gminnych:
remont drogi dz. nr 153 droga od Roberta Garus do Marii Bawół w miejscowości Niedary, remont drogi dz. nr 90 droga pod Wymazałę w miejscowości Świniary, remont drogi na kępie do Sołtysa (pod Tomalę) w miejscowości Świniary, remont drogi dz. nr 95 - droga Galopówka w stronę szkoły w miejscowości Grobla.

12 Przystąpienie do realizacji projektu pn
Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Montaż kolektorów słonecznych na budynku Ośrodka Zdrowia w Świniarach, Ośrodka Zdrowia w Dziewinie i Domu Kultury w Grobli dzięki dofinansowaniu z MRPO. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 209 000,00zł. Dofinansowanie na poziomie 85%. Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy Drwinia. Gmina Drwinia jako jedna z 50 gmin w Małopolsce i jedyna j.s.t. w powiecie bocheńskim zakwalifikowała się do udziału w projekcie systemowym MSWiA współfinansowanego przez UE w ramach EFS.

13 Remont drogi gminnej Drwinia – Zielona.
57 000,00zł na zakup nowego sprzętu i umundurowania dla jednostek OPS z ternu Gminy Drwinia, dotacja w wysokości 35 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Drwińska. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedary .

14 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2011r. - 63 709,60zł
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2011r. - 63 709,60zł. W ramach prac wykonano konserwację nawierzchni drogowych, wykaszanie traw z poboczy, wykonanie bariery zabezpieczającej skarpę drogi w Niedarach, montaż lamp oświetleniowych w Gawłówku, Drwini, Ispini, odmulenie rowów w Wyżycach, oznakowanie dróg w Wyżycach i Mikluszowicach, budowa chodnika przy placu zabaw w ZS w Mikluszowicach, zakup i montaż wiaty przystankowej w Drwini, budowa chodnika- dojścia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drwini, Drogi transportu rolnego – dotacja 34 090, 00zł na modernizację dróg dojazdowych do pól w Dziewinie i Drwini.

15 W każdym sołectwie zrealizowano zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowano zadania na łączną kwotę ok. 114 000,00 zł. Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego 2011: Sołectwo Drwinia wymiana okien w budynku OSP, zamurowanie zbędnych okien, wymiana drzwi i poprawa dachu oraz ocieplenie budynku Sołectwo Dziewin ocieplenie stropu budynku DL w Dziewinie oraz wykonanie wentylacji w sali balowej Sołectwo Grobla zagospodarowanie terenu wokół DK oraz remizy OSP Grobla Sołectwo Mikluszowice remont klatki schodowej – zakup płytek do Domu Ludowego wymiana drzwi i okien w świetlicy DL oraz w pomieszczeniach sąsiadujących Sołectwo Świniary zakup płytek i wyposażenia w łazience DL zakup podkaszarki na potrzeby szkoły, sołectwa i klubu sportowego -wykonanie mapy do celów projektowych -zakup materiałów budowlanych

16 Sołectwo Wyżyce wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Wyżycach Sołectwo Niedary dofinansowanie zakupu oświetlenia ulicznego – zakup lamp montaż – zakup selektywnego alarmowania w remizie OSP wykonanie zadaszenia balkonu i schodów – budynek OSP, oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy Sołectwo Gawłówek wymiana drzwi i okien w budynku DL Sołectwo Bieńkowice zabudowa oraz zadaszenie schodów budynku remizy OSP z obydwóch stron wraz z zamknięciem Sołectwo Zielona zakup garażu ocieplanego – blaszaka zakup wyposażenia Domu Spotkań Wiejskich Sołectwo Trawniki dobudowa oświetlenia ulicznego po posesji Gach Barbara, Pająk Jacek

17 Sołectwo Ispina zakup 150 szt. krzeseł – świetlica wiejska. Sołectwo Wola Drwińska ocieplenie wschodniej ściany budynku DL wykonanie bramy wjazdowej małej, konserwacja ogrodzenia przy budynku DL.

18 W 2011r. opracowano także projekty na następujące zadania:
Budowa boiska sportowego przy ZS w Drwini , Dokumentacja budowlano - wykonawcza budowy drogi w Mikluszowicach , Dokumentacja budowlano - wykonawcza ścieżki rowerowo- pieszej z kanalizacją deszczową w Mikluszowicach , Projekt budowy kompleksu sportowego „ Moje Boisko Orlik 2012” przy ZS w Mikluszowicach , Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej naprawy „ wałka” w Dziewinie, Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trawniki , W 2011r. złożono również wniosek o dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach, Opracowano wniosek dotyczący pozyskania środków finansowych na naukę pływania dla uczniów z terenu Gminy Drwinia, Magistrala Brzesko – Bochnia. Sfinalizowano połączenia magistrali wodociągowej z ujęcia na Dunajcu wynikające z porozumienia z 1995r. Magistrala ma służyć w sytuacjach awaryjnych., Podjęto działania związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.” Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa”. Gmina Drwinia jest liderem projektu. Koszt projektu to 4,5 mln. zł. Dofinansowanie w wysokości 70 %.


Pobierz ppt "Gmina DRWINIA InwestycjE 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google