Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje 2011. Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje 2011. Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje 2011

2 Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952 zł /Oczyszczalnia ścieków 374 952 zł/ _____________________ 7 162 594 zł

3 Inwestycje drogowe Wartość zadania 119 232 zł Środki pozyskane z Budżetu Państwa (środki powodziowe) 70 000 zł Odbudowa i przebudowa drogi Czeczotki na odcinku 400 mb

4

5 Inwestycje drogowe Środki pozyskane z budżetu państwa (Środki powodziowe) 30 000 zł Wartość zadania : Odbudowa drogi Przysłop na odcinku 420 mb 83 138 zł

6

7 Wartość zadania 47 860 zł Środki z FOGR 23 930 zł Inwestycje drogowe Przebudowa drogi Folwark w Słopnicach Górnych na odcinku 185 mb

8

9 Wartość zadania Inwestycje drogowe Przebudowa drogi Przylaski na długości 85 mb 31 295 zł

10

11 Przebudowa drogi Spądówka na długości 120 mb Inwestycje drogowe Wartość zadania 21 484 zł

12

13 Remont drogi Banachy na długości 550 mb Inwestycje drogowe Wartość zadania 77 568 zł

14

15 Remont drogi Rola 150 mb Wartość zadania 10 529 zł Inwestycje drogowe

16

17 Remont drogi Snoza 405 mb Inwestycje drogowe Wartość zadania 18 110 zł

18

19 Odbudowa drogi Słopnice - Mogielica Inwestycje drogowe Środki pozyskane z Budżetu Państwa (środki powodziowe) 100 000 zł Wartość zadania 148 885 zł

20

21 Wartość zadania Zakup i montaż wiat przystankowych Inwestycje drogowe 8 364 zł

22

23 Odbudowa przepustu w ciągu drogi Słopnice-Mogielica Inwestycje drogowe Wartość zadania 61 767 zł

24

25 Zabezpieczenie na potoku Słopniczanka w okolicy mostu w ciągu drogi Garcarzówka Inwestycje drogowe Wartość zadania 11 976 zł

26

27 Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Inwestycje drogowe Kwota dofinansowania 292 000 zł

28

29

30

31 Ponadto wykonano wiele mniejszych zadań m.in.: Wiosenny remont nawierzchni asfaltowych Umocnienie rowów w osiedlu Markówka Remont nawierzchni na drodze Kowalówka Uregulowanie spływu wody z osiedla Zieleńskówka Ofosowanie drogi Markowo Ułożenie korytek przy drodze Więcki Ofosowanie drogi w osiedlu Kadele Zakup korytek oraz przepustów Wykup oraz regulowanie stanu własności gruntów Łączny koszt 171 352 zł Inwestycje drogowe

32 1 103 560 zł Łączny koszt inwestycji drogowych Inwestycje drogowe

33 2 929 634 zł Wartość całości inwestycji Inwestycje oświatowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 Środki z MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) 2 002 897 zł 1 519 000 zł Wartość wykonanych robót w 2011 roku

34

35

36 Wykonanie placu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Inwestycje oświatowe 103 401 zł Wartość zadania

37

38 Nowy przyłącz energetyczny i wodociągowy do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Inwestycje oświatowe Wartość zadania 28 244 zł

39 Wartość tegorocznych robót 1 650 645 zł Podsumowanie inwestycji: Inwestycje oświatowe

40 Inwestycje wodociągowe Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym 600 086 zł 81 979 zł Wykonanie indywidualnych przyłączy wodociągowych w celu przyłączenia 18 posesji Wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków 29 744 zł Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Giemziki Górne w celu przyłączenia 10 posesji 71 402 zł

41

42

43

44

45

46 783 211 zł Całkowity koszt Inwestycje wodociągowe

47 Inwestycje kanalizacyjne Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zakres wykonanych prac obejmuje: - 15 195 m kolektora kanalizacyjnego - 594 studzienki kanalizacyjne - 3 przepompownie 1 719 000 zł Planowane dofinansowanie PROW 3 190 000 zł Wartość zrealizowanych robót

48

49

50

51 Budowa oczyszczalni ścieków 2 281 000 zł Planowane dofinansowanie PROW Inwestycje kanalizacyjne 4 313 943 zł Łączna wartość planowanej inwestycji 374 952 zł Dotychczas wykonano: 1.Fundament pod reaktor oczyszczalni 2.Wewnętrzny pierścień reaktora Wartość dotychczasowych prac

52

53

54

55 Podsumowanie inwestycji kanalizacyjnych Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952 zł Całkowita wartość inwestycji kanalizacyjnych

56 7 162 594 zł Łączna kwota wydana na wszystkie inwestycje w roku 2011:

57 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inwestycje 2011. Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952."

Podobne prezentacje


Reklamy Google