Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje 2011. Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje 2011. Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje 2011

2 Inwestycje drogowe zł Inwestycje oświatowe zł Inwestycje wodociągowe zł Inwestycje kanalizacyjne zł /Oczyszczalnia ścieków zł/ _____________________ zł

3 Inwestycje drogowe Wartość zadania zł Środki pozyskane z Budżetu Państwa (środki powodziowe) zł Odbudowa i przebudowa drogi Czeczotki na odcinku 400 mb

4

5 Inwestycje drogowe Środki pozyskane z budżetu państwa (Środki powodziowe) zł Wartość zadania : Odbudowa drogi Przysłop na odcinku 420 mb zł

6

7 Wartość zadania zł Środki z FOGR zł Inwestycje drogowe Przebudowa drogi Folwark w Słopnicach Górnych na odcinku 185 mb

8

9 Wartość zadania Inwestycje drogowe Przebudowa drogi Przylaski na długości 85 mb zł

10

11 Przebudowa drogi Spądówka na długości 120 mb Inwestycje drogowe Wartość zadania zł

12

13 Remont drogi Banachy na długości 550 mb Inwestycje drogowe Wartość zadania zł

14

15 Remont drogi Rola 150 mb Wartość zadania zł Inwestycje drogowe

16

17 Remont drogi Snoza 405 mb Inwestycje drogowe Wartość zadania zł

18

19 Odbudowa drogi Słopnice - Mogielica Inwestycje drogowe Środki pozyskane z Budżetu Państwa (środki powodziowe) zł Wartość zadania zł

20

21 Wartość zadania Zakup i montaż wiat przystankowych Inwestycje drogowe zł

22

23 Odbudowa przepustu w ciągu drogi Słopnice-Mogielica Inwestycje drogowe Wartość zadania zł

24

25 Zabezpieczenie na potoku Słopniczanka w okolicy mostu w ciągu drogi Garcarzówka Inwestycje drogowe Wartość zadania zł

26

27 Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Inwestycje drogowe Kwota dofinansowania zł

28

29

30

31 Ponadto wykonano wiele mniejszych zadań m.in.: Wiosenny remont nawierzchni asfaltowych Umocnienie rowów w osiedlu Markówka Remont nawierzchni na drodze Kowalówka Uregulowanie spływu wody z osiedla Zieleńskówka Ofosowanie drogi Markowo Ułożenie korytek przy drodze Więcki Ofosowanie drogi w osiedlu Kadele Zakup korytek oraz przepustów Wykup oraz regulowanie stanu własności gruntów Łączny koszt zł Inwestycje drogowe

32 zł Łączny koszt inwestycji drogowych Inwestycje drogowe

33 zł Wartość całości inwestycji Inwestycje oświatowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 Środki z MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) zł zł Wartość wykonanych robót w 2011 roku

34

35

36 Wykonanie placu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Inwestycje oświatowe zł Wartość zadania

37

38 Nowy przyłącz energetyczny i wodociągowy do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Inwestycje oświatowe Wartość zadania zł

39 Wartość tegorocznych robót zł Podsumowanie inwestycji: Inwestycje oświatowe

40 Inwestycje wodociągowe Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym zł zł Wykonanie indywidualnych przyłączy wodociągowych w celu przyłączenia 18 posesji Wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków zł Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Giemziki Górne w celu przyłączenia 10 posesji zł

41

42

43

44

45

46 zł Całkowity koszt Inwestycje wodociągowe

47 Inwestycje kanalizacyjne Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Zakres wykonanych prac obejmuje: m kolektora kanalizacyjnego studzienki kanalizacyjne - 3 przepompownie zł Planowane dofinansowanie PROW zł Wartość zrealizowanych robót

48

49

50

51 Budowa oczyszczalni ścieków zł Planowane dofinansowanie PROW Inwestycje kanalizacyjne zł Łączna wartość planowanej inwestycji zł Dotychczas wykonano: 1.Fundament pod reaktor oczyszczalni 2.Wewnętrzny pierścień reaktora Wartość dotychczasowych prac

52

53

54

55 Podsumowanie inwestycji kanalizacyjnych Inwestycje kanalizacyjne zł Całkowita wartość inwestycji kanalizacyjnych

56 zł Łączna kwota wydana na wszystkie inwestycje w roku 2011:

57 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inwestycje 2011. Inwestycje drogowe 1 103 560 zł Inwestycje oświatowe 1 650 645 zł Inwestycje wodociągowe 783 211 zł Inwestycje kanalizacyjne 3 564 952."

Podobne prezentacje


Reklamy Google