Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własność intelektualna w produktach elektrotechnicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własność intelektualna w produktach elektrotechnicznych"— Zapis prezentacji:

1 Własność intelektualna w produktach elektrotechnicznych
Radosław Dzik Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju

2 Fakty, nie mity Obrót produktami podrobionymi to 10% światowego handlu
Roczne straty finansowe ca mld EUR, czyli rocznie traci pracę ok. 200 tys. osób Skala w Polsce: 150 mld PLN, straty budżetu z tego tytułu: 30 mld PLN

3 Koszty sukcesu Marki o ugruntowanej pozycji, od momentu odniesienia sukcesu rynkowego - atrakcyjne nie tylko dla konsumentów Doświadczenia producentów znanych marek (np. Nivea, Nestle, Heineken, inne) wykazują, że gdy tylko właściciel marki rzeczywiście podejmuje działania, mające na celu ochronę przysługujących mu praw, w większości przypadków odnosi sukces Warunek powodzenia: wszelkie wątpliwości związane z prawami do zarejestrowanego znaku towarowego, jego nazwy i wizerunku rozwiązywać jak najszybciej. Przede wszystkim po to, aby nie dopuszczać do powstania u konsumenta wrażenia niepewności, co do tego, czy kupuje oryginalny produkt.

4 Możliwości Producenci oryginalnych produktów dysponują różnymi możliwościami ochrony swoich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych na skalę międzynarodową, unijną bądź krajową dzięki wprowadzonemu prawu międzynarodowemu, wspólnotowemu i krajowemu w zakresie ochrony własności przemysłowej. Podczas wprowadzania produktu lub usługi na rynek celowe jest zbadanie czy nowe logo lub produkt nie narusza przypadkiem praw ochronnych innych podmiotów.

5 Prawodawstwo, ochrona Producent ma do dyspozycji narzędzia w postaci ustaw i rozporządzeń działające na skalę krajową, międzynarodową (informacje w wersji rozszerzonej). Ochronie podlegają: wzór przemysłowy wynalazek, w formie patentu wzór użytkowy znak towarowy znak 3D

6 Rejestracja unijny madrycki system krajowy - Urząd Patentowy RP
system międzynarodowy: unijny madrycki W Polsce - rejestracja trwa ok. 2-3 lata Wg systemu madryckiego - zgłoszenie jest tańsze, umożliwia uzyskanie ochrony w wybranych państwach (w tym PL), należących do tzw. Związku Paryskiego.

7 Rejestracja cd. miała się odbyć konferencja w Paryżu wynalazców, zgłaszało się wielu przedsiębiorców, którzy doszli do wniosku, że istnieje niebezpieczeństwo kradzieży pomysłów. Na wniosek inż. Eiffela odbyła się tzw. Konferencja Związkowa Paryska - wprowadzono system patentowy, międzynarodową ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych, geograficznego pochodzenia. Powstało tzw. Porozumienie Madryckie; adresuje się wniosek do Urzędu Patentowego w Genewie, piszemy, w których krajach chcemy zastrzec. Czas ok. 1,5 roku.

8 Rejestracja cd. Community Trade Mark (CTM) - Znak Unii Europejskiej
Automatyczną ochronę we wszystkich krajach Unii Europejskiej zapewnia Community Trade Mark (CTM) tzw. znak unijny. Zgodnie z obowiązującym tam Rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej nr 40/94, które wprowadza ujednolicony system rejestracji znaków towarowych w krajach Wspólnoty, możliwe jest uzyskanie ochrony w całej Unii Europejskiej na podstawie jednej rejestracji.

9 Rejestracja cd. Prawo z rejestracji znaku unijnego udzielane jest przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania). Nie ma możliwości ograniczenia ochrony znaku systemem CTM jedynie do kilku państw członkowskich. System ten nie ma bowiem związku z ochroną znaków towarowych w poszczególnych krajach - są one od siebie niezależne. Znakom zarejestrowanym w Alicante nie przysługuje też prawo pierwszeństwa z urzędu w stosunku do znaków narodowych. Oznacza to, że jeśli w jakimś kraju członkowskim, znak towarowy identyczny lub podobny do znaku zgłoszonego w systemie CTM, korzysta z ochrony wynikającej z rejestracji narodowej, uprawnionemu z takiej rejestracji przysługuje prawo sprzeciwu. Na unijny znak towarowy udzielana jest 10-letnia ochrona z możliwością wielokrotnego jej przedłużania - jednorazowo o kolejne 10 lat.

10 Wsparcie Ustawodawcy Niedawna nowelizacja Prawa własności przemysłowej zdecydowanie rozszerzyła zakres karalności za naruszenie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Od 2007 r. takiej samej karze podlega ten, kto podrobione towary wprowadza do obrotu oraz ten, kto nimi następnie handluje. Również Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu popełnienia niektórych z przewidzianych w tej ustawie czynów nieuczciwej konkurencji. Popełnienie jednego z opisanych w ustawie przestępstw (lub wykroczeń) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności (maksymalnie do 8 lat).

11 Przykład podróbek ZAMEL INNY PRODUCENT

12 Przykład podróbek ZAMEL INNY PRODUCENT

13 Przykład podróbek ZAMEL INNY PRODUCENT

14 Jak się zabezpieczać Idea - aby użytkownik na pierwszy rzut oka - odróżnił oryginał od podróbki

15 Hologramy Hologram - fotograficzny zapis na nośniku przynajmniej dwufalowego obrazu interferencyjnego, który w odczycie daje dwa niezależne od siebie obrazy przestrzenne 3D (trójwymiarowe). Hologramy jako naklejki samoprzylepne lub na foliach metalizowanych aplikowanych w technologii hot-stampingu lub cold-stampingu z indywidualnym wzorem stosowane są jako istotne zabezpieczenia oryginalnych produktów, m.in. dla zabezpieczenia druku w tym też banknotów, przed próbami fałszowania. źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Hologram Indywidualne hologramy są rejestrowane w międzynarodowym rejestrze hologramów.

16 Hologramy - złote zasady zabezpieczeń
dobrze widoczne, trudne lub bardzo trudne do wykonania/podrobienia, łatwe do zweryfikowania

17 Hologramy - technologie produkcji
metoda prosta - laserowa („ciosanie toporem”) metoda E-beam - działa elektronowego („cięcie chirurgiczne”) Wybraliśmy - metodę e-beam, jako najbardziej zaawansowaną - tylko kilka firm w świecie wykonuje takie hologramy.

18 Hologramy - 3 poziomy weryfikacji
Patrząc gołym okiem widzimy: tarczę zegara praskiego logotyp ZAMEL; świecące punkty w literce „ a” logotypu; wygrawerowany unikatowy numer; kto ma dobry wzrok – także napisy Quality Product i Genuine Product. Weryfikacja okiem nieuzbrojonym jest tzw. pierwszym poziomem weryfikacji.

19 Hologramy - 3 poziomy weryfikacji
Patrząc przez lupę można zobaczyć dużo więcej: segmenty na tarczy zegara zmieniające kolor w zależności od kąta padania światła, kolejno „zapalają się” poszczególne sektory. Fachowo zjawisko to nazywa się linearnym efektem kinetycznym. zmniejszające się napisy Genuine i Quality Product z identycznym efektem linearnym - kolor napisów zmienia się sektorowo. świecące soczewki w logotypie ZAMEL. Weryfikacja przy użyciu lupy jest tzw. drugim poziomem weryfikacji.

20 Hologramy - 3 poziomy weryfikacji
Trzeci poziom weryfikacji to badania laboratoryjne. Wystarczy przyzwoity szkolny mikroskop o powiększeniu razy aby zobaczyć niezwykłość rysunku, zachwycić się precyzją liter o wysokości kilku mikrometrów. Warto przypomnieć, że najmniejsze litery na hologramie ZAMEL mają zaledwie 0,03 mikrometra wysokości!

21 Hologramy Zamel To co uderza: czystość, precyzja rysunku i ostrość linii. Jeżeli porównamy hologram ZAMEL z innym hologramem, wykonanym technologią laserową np. dot matrix, zobaczymy olbrzymie różnice w precyzji linii, napisów i grafiki. Jedno spojrzenie wystarczy do oceny i weryfikacji hologramu. Technologia E-Beam pozwala na tworzenie obrazów o rozdzielczości przekraczającej 100 000 dpi. Dla porównania rozdzielczość druku banknotów to maksymalnie dpi, maksymalna rozdzielczość uzyskiwana metodą laserową to dpi, podczas kiedy działo elektronowe przy wykonaniu hologramu ZAMEL pozwoliło na uzyskanie rozdzielczości 175 000 dpi! Ciekawostka: Jeżeli hologram ZAMEL oglądalibyśmy podręcznym mikroskopem o powiększeniu 100X zobaczymy to wszystko co wyżej wymienione (wer. 1 i 2) - ale wyraźniej, z większymi soczewkami (axikonami), które są patentem firmy Optaglio (producenta hologramów). Fachowo: są to nielinearne struktury dyfrakcyjne. Przekładając to na język bardziej zrozumiały: cały hologram ma strukturę liniową (fakturę w prążki) gdy tymczasem axikon – ma strukturę kołową (jak nagrana płyta CD). Efekt soczewki widoczny jest bez względu na kierunek padania światła.

22 Oryginalność potwierdzona hologramem...
Anna Kaźmierczak (ASP Łódź). III nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej (2007) Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Własność intelektualna w produktach elektrotechnicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google