Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 PRAWA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

2 Przedmioty ochrony własności przemysłowej
Wynalazek (chroniony patentem) Wzór przemysłowy (prawo ochronne) Wzór użytkowy (prawo z rejestracji) Znak towarowy (prawo ochronne) Oznaczenie geograficzne (prawo z rejestracji) Topografia układu scalonego (prawo z rejestracji)

3 Patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji...
... oznacza nabycie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego etc. w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie całej RP (lub szerzej).

4 Patenty Urządzenie podające surowiec do brykieciarki są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są: nowe posiadają poziom wynalazczy nadają się do przemysłowego stosowania Synergiczne mieszaniny owadobójcze (C)

5 Wzorem użytkowym jest nowe użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

6 Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

7 Znakiem towarowym Może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego (fikcyjne zróżnicowanie produktów).

8 Oznaczeniami geograficznymi są
ozn. słowne odnoszące się do nazwy miejsca, miejscowości regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeśli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy przypisywane są pochodzeniu geog. towaru.

9 Topografia układu scalonego
rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

10 System ochrony własności przemysłowej
Krajowy: Urząd Patentowy RP (w Polsce) i inne urzędy krajowe Regionalne: Europejski Urząd Patentowy (EPO), Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Międzynarodowy: Światowa Organizacja Własności Intelektualanej (WIPO)

11 Znaczenie dla nauki lit. patentowa to pierwsze, pierwotne źródło inf. o jakimś rozwiązaniu techn., gdyż zgłoszenia do UP muszą być dokonywane przed publikacją wyników badań (ochronie mogą być poddane jedynie rozwiązania mające atrybut nowości) Zarówno we wniosku, jak i w dok. ochronnej przedstawia się dokładnie przedmiot ochrony - jest on zawsze ujęty w kontekście obecnych osiągnięć naukowo-badawczych i technicznych danej branży lub dziedziny

12 Źródła informacji patentowej
Strona Urzędu Patentowego RP. Inf. o kompetencjach urzędu, o procedurach patentowych krajowych i międzynarodowych, dostępne akty prawne dot. ochrony praw własności przemysłowej, ang.-pol. słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej, Dziennik Urzędowy i inne wyd. UPRP, adresy Ośrodków Informacji Patentowej na terenie Polski.

13 Bazy danych UPRP - www.uprp.pl/bazy
Umożliwiają wyszukiwanie przedmiotów ochrony własności przemysłowej, co do których procedura toczyła się przed UPRP oraz Międzynarodowych Znaków Towarowych (o ile są objęte ochroną na terenie RP na mocy porozumienia madryckiego). Przedmioty zarejestrowane w bazie mają przeróżny status prawny.

14 Baza Wspólnotowych Znaków Towarowych OHIM/OAMI
Baza konsultacyjna znaków towarowych. Zawiera zgłoszone i przyznane znaki towarowe w ramach organizacji regionalnych (OHIM/ OAMI). Baza aktualizowana codziennie (daty podane przy wyszukiwaniu).

15 Baza Baza Europejskiego Urzędu Patentowego. Zawiera ok. 45 mln dok. patentowych z całego świata (Europa, WIPO i japońskie), z czego przeważająca liczba to zgłoszenia patentowe. Polski interface bazy pod adresem: Bazy rejestrujące patenty udzielone to Register Plus i European Publication Server.


Pobierz ppt "PRAWA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google