Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNICZNE ROZWIĄZANIE DOWOLNEGO PROBLEMU WYNALAZEK NOWY ELEMENT WYNALAZCZY ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE COŚ CO ZOSTAŁO WYMYŚLONE I SKONSTRUOWANE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNICZNE ROZWIĄZANIE DOWOLNEGO PROBLEMU WYNALAZEK NOWY ELEMENT WYNALAZCZY ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE COŚ CO ZOSTAŁO WYMYŚLONE I SKONSTRUOWANE."— Zapis prezentacji:

1

2 TECHNICZNE ROZWIĄZANIE DOWOLNEGO PROBLEMU WYNALAZEK NOWY ELEMENT WYNALAZCZY ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE COŚ CO ZOSTAŁO WYMYŚLONE I SKONSTRUOWANE

3 NIE UZYSKUJE PATENTU WYNALAZEK SPRZECZNY Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM BĘDĄCY WYTWOREM O CHARAKTERZE ESTETYCZNYM BĘDĄCY NOWĄ ODMIANĄ ROŚLIN, ZWIERZĄT

4 NOWE, UŻYTECZNE ROZWIĄZANIE O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, DOTYCZĄCE KSZTAŁTU, BUDOWY, LUB ZESTAWIENIA PRZEDMIOTU O TRWAŁEJ POSTACI WZÓR UŻYTKOWY NA WZÓR UŻYTKOWY UZYSKUJE SIĘ PRAWO OCHRONNE

5 NOWA, POSIADAJĄCA INDYWIDUALNY CHARAKTER POSTAĆ WYTWORU LUB JEGO CZĘŚCI, NADANA MU W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ CECHY LINII, KONTURÓW, KSZTAŁTÓW, KOLORYSTYKĘ, STRUKTURĘ LUB MATERIAŁ WYTWORU WZÓR PRZEMYSŁOWY TWÓRCA LUB JEGO NASTĘPCA PRAWNY NADAJE SIĘ DO WIELOKROTNEGO ODTWARZANIA

6 SKŁADA SIĘ Z OZNACZENIA PRZEDSTAWIONEGO W FORMIE GRAFICZNEJ, W CELU ODRÓŻNIENIA TOWARÓW LUB USŁUG RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZNAK TOWAROWY

7 FABRYCZNY, USŁUGOWY, HANDLOWY ZWYKŁY, POWSZECHNY SŁOWNY, OBRAZOWY, PLASTYCZNY, DŹWIĘKOWY, KOMPLEKSOWY

8

9 PATENT WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY

10 OZNACZENIE SŁOWNE ODNOSZĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DO NAZWY MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI, REGIONU LUB KRAJU, KTÓRE IDENTYFIKUJE TOWAR JAKO POCHODZĄCY Z TEGO TERENU, JEŻELI OKREŚLONA JAKOŚĆ, DOBRA OPINIA LUB INNE CECHY TOWARU SĄ PRZYPISYWANE POCHODZENIU GEOGRAFICZNEMU TEGO TOWARU OZNACZENIE GEOGRAFICZNE NAZWA REGIONALNA OZNACZENIE POCHODZENIA

11 - NABYCIE UPRAWNIENIA = NABYCIE OCHRONY PRAWNEJ - PRAWA OSOBISTE: PRAWO DO AUTORSTWA WYNALAZKU, WZORU UŻYTKOWEGO I WZORU PRZEMYSŁOWEGO, SĄ NIEZBYWALNE - PRAWA MAJĄTKOWE: DO ROZPORZĄDZANIA WYNALAZKIEM I WZOREM, SĄ ZBYWALNE (FORMA PISEMNA!) - POLSKA: WYNALAZEK – 20 LAT, WZÓR PRZEMYSŁOWY – 25 LAT, WZÓR UŻTKOWY I ZNAK TOWAROWY – 10 LAT, OZNACZENIE GEOGRAFICZNE - BEZTERMINOWO - WYJĄTKI: STOSUNEK PRACY, UMOWA - WSPÓŁTWÓRCY - JEDYNIE OSOBA FIZYCZNA MOŻE BYĆ TWÓRCĄ

12 - KONSTUTYWNA DECYZJA ADMINISTRACYJNA (URZĄD PATENTOWY) - NABYCIE: * PIERWOTNE - KOLIZJE: PIERWSZEŃSTWO UZYSKANIA PRAWA - NABYCIE PRAWA OD CHWILI WYDANIA DECYZJI PRZEZ URZĄD - W PRZYPADKU OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO – ROZPOZNAWALNOŚĆ, CHARAKTERYSTYCZNE CECHY - WYNIK POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO


Pobierz ppt "TECHNICZNE ROZWIĄZANIE DOWOLNEGO PROBLEMU WYNALAZEK NOWY ELEMENT WYNALAZCZY ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE COŚ CO ZOSTAŁO WYMYŚLONE I SKONSTRUOWANE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google