Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot prawa WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot prawa WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot prawa WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

2 Własność przemysłowa WYNALAZEK
TECHNICZNE ROZWIĄZANIE DOWOLNEGO PROBLEMU ELEMENT WYNALAZCZY ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE NOWY COŚ CO ZOSTAŁO WYMYŚLONE I SKONSTRUOWANE

3 Własność przemysłowa NIE UZYSKUJE PATENTU WYNALAZEK
SPRZECZNY Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM BĘDĄCY WYTWOREM O CHARAKTERZE ESTETYCZNYM BĘDĄCY NOWĄ ODMIANĄ ROŚLIN, ZWIERZĄT

4 Własność przemysłowa WZÓR UŻYTKOWY
NOWE, UŻYTECZNE ROZWIĄZANIE O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, DOTYCZĄCE KSZTAŁTU, BUDOWY, LUB ZESTAWIENIA PRZEDMIOTU O TRWAŁEJ POSTACI NA WZÓR UŻYTKOWY UZYSKUJE SIĘ PRAWO OCHRONNE

5 NADAJE SIĘ DO WIELOKROTNEGO ODTWARZANIA
Własność przemysłowa WZÓR PRZEMYSŁOWY NOWA, POSIADAJĄCA INDYWIDUALNY CHARAKTER POSTAĆ WYTWORU LUB JEGO CZĘŚCI, NADANA MU W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ CECHY LINII, KONTURÓW, KSZTAŁTÓW, KOLORYSTYKĘ, STRUKTURĘ LUB MATERIAŁ WYTWORU TWÓRCA LUB JEGO NASTĘPCA PRAWNY NADAJE SIĘ DO WIELOKROTNEGO ODTWARZANIA

6 Własność przemysłowa ZNAK TOWAROWY
SKŁADA SIĘ Z OZNACZENIA PRZEDSTAWIONEGO W FORMIE GRAFICZNEJ, W CELU ODRÓŻNIENIA TOWARÓW LUB USŁUG RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

7 Własność przemysłowa ZNAK TOWAROWY FABRYCZNY, USŁUGOWY, HANDLOWY
ZWYKŁY, POWSZECHNY SŁOWNY, OBRAZOWY, PLASTYCZNY, DŹWIĘKOWY, KOMPLEKSOWY

8 Własność przemysłowa

9 PATENT WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY

10 OZNACZENIE GEOGRAFICZNE OZNACZENIE POCHODZENIA
Własność przemysłowa OZNACZENIE GEOGRAFICZNE OZNACZENIE SŁOWNE ODNOSZĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DO NAZWY MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI, REGIONU LUB KRAJU, KTÓRE IDENTYFIKUJE TOWAR JAKO POCHODZĄCY Z TEGO TERENU, JEŻELI OKREŚLONA JAKOŚĆ, DOBRA OPINIA LUB INNE CECHY TOWARU SĄ PRZYPISYWANE POCHODZENIU GEOGRAFICZNEMU TEGO TOWARU OZNACZENIE POCHODZENIA NAZWA REGIONALNA

11 Podmioty prawa własności przemysłowej
NABYCIE UPRAWNIENIA = NABYCIE OCHRONY PRAWNEJ PRAWA OSOBISTE: PRAWO DO AUTORSTWA WYNALAZKU, WZORU UŻYTKOWEGO I WZORU PRZEMYSŁOWEGO, SĄ NIEZBYWALNE PRAWA MAJĄTKOWE: DO ROZPORZĄDZANIA WYNALAZKIEM I WZOREM, SĄ ZBYWALNE (FORMA PISEMNA!) POLSKA: WYNALAZEK – 20 LAT, WZÓR PRZEMYSŁOWY – 25 LAT, WZÓR UŻTKOWY I ZNAK TOWAROWY – 10 LAT, OZNACZENIE GEOGRAFICZNE - BEZTERMINOWO WYJĄTKI: STOSUNEK PRACY, UMOWA WSPÓŁTWÓRCY JEDYNIE OSOBA FIZYCZNA MOŻE BYĆ TWÓRCĄ

12 Powstanie ochrony prawa własności przemysłowej
KONSTUTYWNA DECYZJA ADMINISTRACYJNA (URZĄD PATENTOWY) NABYCIE: * PIERWOTNE KOLIZJE: PIERWSZEŃSTWO UZYSKANIA PRAWA NABYCIE PRAWA OD CHWILI WYDANIA DECYZJI PRZEZ URZĄD W PRZYPADKU OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO – ROZPOZNAWALNOŚĆ, CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WYNIK POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO


Pobierz ppt "Przedmiot prawa WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google