Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. METODY NARUSZEŃ KWESTIE OGÓLNE KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. METODY NARUSZEŃ KWESTIE OGÓLNE KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE."— Zapis prezentacji:

1 NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

2 METODY NARUSZEŃ KWESTIE OGÓLNE KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE SIĘ POD FIRMĘ

3 - KORZYSTANIE Z WYNALAZKU MIMO BRAKU LICENCJI - MUSI DOTYCZYĆ WSZYSTKICH ZASTRZEŻONYCH CECH DANEGO WYNALAZKU - NIEZGODNE Z PRAWEM ZGŁOSZENIE WYNALAZKU - NIE DOTYCZY KWESTII INTERESU PUBLICZNEGO (ZAKAZ NADUŻYWANIA PATENTU) – WYJĄTKI NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NARUSZENIE PATENTU

4 - BEZPRAWNE DZIAŁANIA W CELACH ZAROBKOWYCH DOTYCZĄCE WZORÓW CHRONIONYCH PRAWNIE - NAŚLADOWANIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO/UŻYTKOWEGO (OGÓLNE WRAŻENIE, A NIE SZCZEGÓŁY) - NIE DOTYCZY TYLKO WYTWARZANIA WZORU, ALE DALSZYCH DZIAŁAŃ Z NIM ZWIĄZANYCH - OGRANICZENIA PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO – WYJĄTKI NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NARUSZENIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO/UŻYTKOWEGO

5 - BEZPRAWNE UŻYWANIE W OBROCIE GOSPODARCZYM ZNAKU IDENTYCZNEGO DO ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO - ZAKAZANA JEST ZARÓWNO REPRODUKCJA ZNAKU, JAK I JEGO IMITACJA - ISTNIEJĄ OGRANICZENIA SKUTECZNOŚCI PRAWA OCHRONNEGO NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NARUSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO

6 - WPROWADZAJĄCE W BŁĄD OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB TOWARÓW I USŁUG - FAŁSZYWE LUB OSZUKAŃCZE OZNACZENIE POCHODZENIA GEOGRAFICZNEGO - NIEZGODNE Z PRAWEM NAŚLADOWNICTWO PRODUKTÓW - UTRUDNIANIE DOSTĘPU DO RYNKU - NIEUCZCIWA LUB ZAKAZANA REKLAMA NIEUCZCIWA KONKURENCJA A WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

7 - NARUSZENIE PRAWA DO AUTORSTWA (ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA) - NARUSZENIE PRAWA DO INTEGRALNOŚCI UTWORU - NARUSZENIE PRAWA DO DECYDOWANIA O UPUBLICZNIENIU UTWORU - NARUSZENIE PRAWA DO NADZORU AUTORSKIEGO NAD KORZYSTANIEM Z UTWORU NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE

8 NIEDOZWOLONA INGERENCJA W SFERĘ AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH DOTYCZY PRAWA DO AUTORSTWA DZIEŁA PRZYWŁASZCZENIE DZIEŁA NIELEGALNE KOPIOWANIE DZIEŁA LUB JEGO CZĘŚCI PLAGIAT NIE MUSI SKUTKOWAĆ SZKODĄ MATERIALNĄ

9 presenting as ones own the words, the work, or the opinions of someone else without proper acknowledgment borrowing the sequence of ideas, the arrangement of material, or the pattern of thought of someone else without proper acknowledgment copying large parts of someones work (even with proper acknowledgement) the wrongful appropriation or purloining, and publication as one's own, of the ideas, or the expression of the ideas (literary, artistic, musical, mechanical, etc.) of another

10 -NIEWŁAŚCIWE CYTOWANIE INNEGO AUTORA (…) -BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO CYTOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY) -BRAK ODNIESIENIA W PRACY DO PARAFRAZOWANEGO ŹRÓDŁA (PRZYPISY) -BRAK WŁAŚCIWEGO ODNIESIENIA W BIBLIOGRAFII -UMIESZCZENIE POMYSŁÓW, KONCEPCJI, UJĘCIA TEMATU, WNIOSKÓW CZY FRAGMENTÓW UTWÓRU INNEGO AUTORA JAKO SWOICH WŁASNYCH -NAPISANIE PRACY OPARTEJ W DUŻEJ CZĘŚCI NA PRACY INNEGO AUTORA (MIMO PRZYPISÓW)

11 1.NIE PRZEPISYWAĆ CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW UTWORÓW INNYCH AUTORÓW. 2.PISZĄC DOKŁADNĄ TREŚĆ Z INNEGO UTWORU NALEŻY UMIESZCZAĆ JĄ W CUDZYSŁOWIU. 3.KAŻDY CYTAT NALEŻY OZNACZYĆ PRZYPISEM (FORMA DOWOLNA, ALE KONIECZNE PEWNE ELEMENTY PRZYPISU). 4.PRZYPIS POWINIEN SIĘ POJAWIĆ RÓWNIEŻ JEŚLI PARAFRAZUJEMY CZYJĄŚ WYPOWIEDŹ. 5.TŁUMACZYĆ Z OBCEGO JĘZYKA DOKŁADNIE, NIE ZMIENIAJĄC ZNACZENIA WYPOWIEDZI.

12 6. STWORZYĆ JAK NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ PRACĘ (POMYSŁ, TEZA, TREŚĆ, WNIOSKI). 7. NIE OPIERAĆ SIĘ NA BADANIACH INNYCH I OKREŚLAĆ JE JAKO SWOJE. 8. KOPIOWANIE DUŻYCH FRAGMENTÓW PRACY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS POZBAWIA PRACY WALORÓW ORYGINALNOŚCI. 9. PISZĄC KOLEJNĄ PRACĘ, ESEJ, DYSERTACJĘ, STARAĆ SIĘ NIE POWIELAĆ WŁASNYCH FRAGMENTÓW NADAJĄC IM NOWY CHARAKTER (AUTOPLAGIAT). 10. POSTAWIĆ SIĘ W SYTUACJI AUTORA TEKSTU.

13 ISTNIEJĄ PROGRAMY ANTYPLAGIATOWE PROMOTORZY PRZYWIĄZUJĄ WIĘKSZĄ WAGĘ DO PROBLEMU PLAGIATÓW WIELE ZAJĘĆ/MODUŁÓW POŚWIĘCONYCH PLAGIATOM INSTNIEJE INSTYTUCJONALNA FORMA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PLAGIATU


Pobierz ppt "NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. METODY NARUSZEŃ KWESTIE OGÓLNE KOPIOWANIE IMITOWANIE ODTWARZANIE NAŚLADOWANIE BEZPRAWNE USUWANIE, ZAKRYWANIE PODSZYWANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google