Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-12-02 „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-12-02 „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna."— Zapis prezentacji:

1 „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 Umowa o dofinansowanie nr POIS. 01. 01
Umowa o dofinansowanie nr POIS / zawarta dnia 6 czerwca 2014r. Wniosek o dofinansowanie złożono dnia r. Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Beneficjent: „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. Początkowy zakres rzeczowy projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel – etap IIII Budowa sieci wodociągowej wraz z przeprojektowaniem istniejących sieci i przyłączy na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej Budowa sieci wodociągowej tranzytowej od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej Okres kwalifikowania wydatków od r. do r. Planowane zakończenie realizacji projektu: r.

3 Aneks nr 1 zawarty dnia 2 grudnia 2014r.
Rozszerzono zakres projektu o dodatkowych 8 zadań inwestycyjnych Modernizacja przepompowni głównej na ul. Pięknej Modernizacja przepompowni ścieków na ujęciu wody ul. Piłsudskiego 62 Modernizacja kanalizacji ul. Żeromskiego 4 oraz ul. Sienkiewicza 6 Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1,3,5 oraz ul. Sportowej 1 Modernizacja 7 przepompowni ścieków Zakup pojazdu komunalnego Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni i ścieków”

4 Aneks nr 2 zawarty dnia 24 czerwca 2015r.
Aktualizacja Całkowity koszt projektu: ,08 zł w tym kwota dofinansowania: ,72 zł

5 Aneks nr 3 zawarty dnia 30 listopada 2015r.
Aktualizacja Całkowity koszt projektu: ,56 zł w tym kwota dofinansowania: ,74 zł

6 Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel – etap III
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 2,13 km Rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych o dł. 0,5 km Przepompownia ścieków P2 – 1 szt. Przyłącza kanalizacyjne – 72 szt. Koszt inwestycji: ,73 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,64 zł

7 Zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przeprojektowaniem istniejących sieci i przyłączy na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej Wodociąg o dł. 1,41 km Hydranty ppoż. – 14 szt. Przyłącza wodociągowe - 19 szt. Koszt inwestycji: ,15 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,38 zł

8 Zadanie: Sieć wodociągowa tranzytowa od ul
Zadanie: Sieć wodociągowa tranzytowa od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej Sieć wodociągowa tranzytowa z rur PE DN 200mm od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej o dł.906m

9 cd. zadania Spinka wodociągowa tranzytowa z rur PE DN 200mm
od ul. Tartacznej do ul. Kościelnej pod torami kolejowymi o dł.165m Koszt inwestycji: ,00 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,00 zł

10 Zadanie: Modernizacja przepompowni głównej ul. Piękna
wymiana pompy wymiana krat ściekowych i zasuw wykonanie odwodnienia pomieszczeń po stronie suchej pompy wymiana systemu wentylacji i oświetlenia remont posadzki i ścian wewnętrznych

11 Po modernizacji Koszt inwestycji: ,19 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,50 zł

12 Zadanie: Modernizacja kanalizacji ul. Żeromskiego 4 oraz ul
Zadanie: Modernizacja kanalizacji ul. Żeromskiego 4 oraz ul. Sienkiewicza 6 Przebudowa kanału sanitarnego DN 200 o łącznej długości 341mb Przebudowa studni kanalizacyjnych betonowych fi 1200 mm – 12 szt. Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych DN 200 o łącznej długości 55mb Koszt inwestycji: ,01 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,00 zł

13 Zadanie: Modernizacja przepompowni ścieków na ujęciu wody ul
Zadanie: Modernizacja przepompowni ścieków na ujęciu wody ul. Piłsudskiego 62 wymiana pomp i technik monitorowania systemu przepompowni wykonanie automatyki do sterowania pompami remont budynku (naprawa dachu, elewacja, wymiana drzwi i okien) montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej remont posadzki i ścian wewnętrznych

14 Po modernizacji Koszt inwestycji: 110 458,92 zł brutto
w tym kwota dofinansowania: ,91 zł

15 Zadanie: Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1,3,5 oraz ul
Zadanie: Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1,3,5 oraz ul. Sportowej 1 Przebudowa kanału sanitarnego DN 200 o łącznej długości 70mb Przebudowa kanału sanitarnego DN 250 o łącznej długości 197mb Przebudowa studni kanalizacyjnych betonowych fi 1200 mm – 7 szt. Koszt inwestycji: ,99 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,17 zł

16 Zadanie: Modernizacja 7 przepompowni ścieków
4 przepompownie w Czarnej Białostockiej znajdujące się na ul. Modrzewiowej, ul. Orzeszkowej oraz 2 na ul. Sokólskiej, 3 przepompownie w Czarnej Wsi Kościelnej znajdujące się na ul. Pięknej, ul. Wesołej oraz ul. Sosnowej.

17 cd. zadania Zakres prac:
wypiaskowanie wszystkich powierzchni wewnętrznych stalowych studni przepompowni ścieków i jej wyposażenia oraz zewnętrznych części pokryw studni nałożenie na wypiaskowane powierzchnie metodą natrysku, jednowarstwowych powłok ceramiczno-polimerowych o strukturze kapsułkowej

18 Po modernizacji Koszt inwestycji: 182 655,00 zł brutto
w tym kwota dofinansowania: ,66 zł

19 Zadanie: Wykonanie przyłączy na os
Zadanie: Wykonanie przyłączy na os. Buksztel przy działkach nie zawartych w dotychczasowym projekcie wykonawczym – kontynuacja etapu III Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC DN zakończone studzienką rewizyjną PP Dn 425/160mm – 3 szt. Koszt inwestycji: ,20 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,20 zł

20 Zadanie: Zakup pojazdu komunalnego – urządzenia ssąco – płuczącego do płukania, czyszczenia udrożnienia kanalizacji sanitarnej KAISER CityCycler Koszt inwestycji: ,00 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,83 zł

21 Innowacyjność konstrukcji pojazdu specjalnego KAISER
Innowacyjność konstrukcji pojazdu specjalnego KAISER innowacyjna pompa próżniowa z pierścieniem wodnym wraz z układem chłodzenia nowoczesny, innowacyjny przemiennik ciśnienia (wysokociśnieniowa pompa) w którym ciśnienie oleju jest przemieniane na ciśnienie wody technologia czyszczenia kanalizacji z tzw. 1-stopniowym „odzyskiem wody” polegająca na filtrowaniu wysysanych ścieków i ponownemu wykorzystaniu odzyskanej w ten sposób wody do dalszej pracy, np. do płukania kanałów.

22 Zadanie: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przedsięwzięcia pn
Zadanie: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków” Decyzje środowiskowe wydane przez: Burmistrza Czarnej Białostockiej Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku Uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z: Urzędem Gminy w Czarnej Białostockiej Nadleśnictwem w Czarnej Białostockiej Powiatowym Zarządem Dróg w Białystoku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Energetyka S.A. TK Telekom Sp. z o.o. PKP Utrzymanie Sp. z o.o. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Orange Polska S.A. Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

23 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa cd.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa cd. Umowy z PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok na zwiększenie mocy przepompowni ścieków P6 oraz o przyłączenie do sieci dla projektowanej oczyszczalni Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wydana przez Wojewodę Podlaskiego dla projektowanej oczyszczalni ścieków wydana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej na budowę dojazdu do przepompowni ścieków na działce stanowiącej tereny zamknięte PKP wydana przez Wojewodę Podlaskiego Decyzja o pozwolenie wodnoprawne wydana przez Starostę Powiatu Białostockiego Decyzja na wycinkę drzew znajdujących się na trasie projektowanej sieci i oczyszczalni uzgodniona z PLK S.A. w Białymstoku, PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

24 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa cd.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa cd. Wnioski o pozwolenie na: budowę nowej oczyszczalni rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej złożone do Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wojewody Podlaskiego Pozwolenie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych PKP z dnia r. wydane przez Wojewodę Podlaskiego Pozwolenie na rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków z dnia r. wydane przez Starostę Powiatu Białostockiego Koszt inwestycji: ,01 zł brutto w tym kwota dofinansowania: ,54 zł

25 Istniejąca oczyszczalnia:
Przepustowość 2x 650m3/d Rok budowy 1974r. Technologia SBR

26 Projekt zagospodarowania projektowanej oczyszczalni ścieków

27 Wizualizacja projektowanej oczyszczalni
Przepustowość maksymalna 2x 765m3/d Technologia przepływowa

28 Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków” Wniosek o dofinansowanie w KONKURSIE NR POIiŚ.2.3/1/2015 ogłoszonym dnia r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW) Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Typ projektów Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej RLM W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

29 Efekt ekologiczny Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 257 osób Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej – 66 osób W celu osiągnięcia założonych wskaźników „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. skorzysta ze wsparcia oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM  – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

30 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "2015-12-02 „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google