Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unijny sukces Będzina Foto Borkowcy. Nie zostaliśmy wpuszczeni w... K A N A Ł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unijny sukces Będzina Foto Borkowcy. Nie zostaliśmy wpuszczeni w... K A N A Ł"— Zapis prezentacji:

1 Unijny sukces Będzina Foto Borkowcy

2 Nie zostaliśmy wpuszczeni w... K A N A Ł

3 2002r. – wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności – Kompleksowy program gospodarki ściekowej dla miasta Będzina do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Historia 2003r. – prace nad aktualizacją wniosku przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie 11 lipca 2004r. – przesłanie projektu do Komisji Europejskiej w Brukseli 17 grudnia 2004r. – decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu Gospodarka ściekowa dla miasta Będzina 11 sierpnia 2004r. – zarejestrowanie wniosku Będzina pod nr 2004/PL/16/C/PE/001 jako pierwszej gminy z Polski

4 Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu Gospodarka ściekowa dla miasta Będzina

5 Projekt Programu Gospodarki Ściekowej dla Będzina Główne obszary objęte programem

6 Zakres projektu PROJEKT PODZIELONY NA 3 KONTRAKTY W ramach kontraktów zostaną zrealizowane 23 zadania, polegające na: - budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - budowie sieci wodociągowych, - przebudowie i uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, - przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - odtworzeniu nawierzchni dróg i chodników,

7 Efekty projektu - kanalizacja sanitarna: 42 577 mb (grawitacyjna, tłoczna, ogólnospławna), - kanalizacja deszczowa: 29 643,5 mb (grawitacyjna, grawitacyjna liniowa, tłoczna), - przepompownie ścieków – 21 sztuk (sanitarne, sanitarne modernizowane), - przepompownie ścieków deszczowych – 6 sztuk (w tym odtworzenie dróg i chodników o łącznej powierzchni 289 262,7 m 2 )

8 Korzyści dla Będzina ekonomiczne, ekologiczne, społeczne: - Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, co wpłynie na poprawę warunków bytowych Mieszkańców, - Podwyższenie niezawodności dostawy wody oraz jej wysokiej jakości, - Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz stanu sanitarnego miasta, - Niwelowanie różnic rozwojowych między regionami w dziedzinie infrastruktury ochrony środowiska, - Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej

9 - rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy - obniżenie bezrobocia na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, - rozwój sektora budowlanego podczas realizacji inwestycji (powstanie miejsc pracy podczas realizacji inwestycji), - obniżenie obciążenia budżetu rodziny kosztami neutralizacji ścieków komunalnych (koszt odprowadzania ścieków poprzez kanalizację jest niższy), - wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz możliwość większego rozwoju budownictwa mieszkaniowego ze względu na kompletne uzbrojenie działek,

10 Konferencja prasowa – Kanał 133

11 Plac Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej

12 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

13 Festiwal Muzyki Celtyckiej ZAMEK

14 Ogólnopolski Turniej Rycerski

15 Będziński Sport

16 ZAPRASZAMY DO NASZEGO MIASTA WWW.BEDZIN.PL Foto Mieduniecki


Pobierz ppt "Unijny sukces Będzina Foto Borkowcy. Nie zostaliśmy wpuszczeni w... K A N A Ł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google