Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska."— Zapis prezentacji:

1 GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

2 CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem generalnym przedsięwzięcia Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice jest dostosowanie systemu kanalizacyjnego w gminie Ziębice do wymogów prawa polskiego i unijnego. Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze: redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, ochronę wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców regionu, poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców. GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

3 GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

4 Dzięki tym efektom realizacji Projektu w zakresie rozwoju usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Ziębice nastąpi: poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, ochrona wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców regionu, poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców. GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

5 Inwestycja będzie polegać na: budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Ziębice, o długości około 5,5 km w systemie grawitacyjno- tłocznym wraz z 3 przepompowniami ścieków, budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni w Henrykowie, długości około 19,6 km w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z 13 przepompowniami ścieków. rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków do przepustowości Qśr.d. = 300 m3/d (2 719 RLM). GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

6 Całkowity koszt przedsięwzięcia został ustalony na kwotę 48 700 800,00 zł, natomiast koszty kwalifikowane na kwotę 40 324 900,00 zł. Zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku przekazanym dnia 05.03.2010 r. do WFOŚiGW we Wrocławiu, kwotę w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ustalono na kwotę 27 848 375,94 zł. Gminie Ziębice udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji Projektu w kwocie 23 671 119,55 zł. Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW we Wrocławiu, o którą obiega się Gmina Ziębice wyniesie 19 022 600,00 i stanowić będzie prawie 80 % wkładu krajowego. GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

7 TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA : Kontrakt I – rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków rozpoczęcie budowy - lipiec 2010 zakończenie budowy - wrzesień 2011 Kontrakt II – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie ziębice rozpoczęcie budowy - lipiec 2010 zakończenie budowy - listopad 2012 GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

8 GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

9 GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

10 GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Pobierz ppt "GMINA ZIĘBICE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google