Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015."— Zapis prezentacji:

1 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015

2 Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania, modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być rozwiązywane w przyszłości. Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym efektywna realizacja projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE. W tym celu niezbędna jest realizacja zasady zanieczyszczający płaci, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych ( amortyzacja majątku musi być uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ). Cele i zadania planu

3 Nadrzędnym celem Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2008 – 2015 jest poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zagwarantowanie im bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.

4 Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje: Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku. Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku. Zgodnie z prawem gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji musi być uporządkowana do końca 2015 roku. Realizacja planu przyczyni się do wypełnienia obowiązków gminy.

5 AGLOMERACJA KOMAROWO AGLOMARACJA GOLENIÓW

6 Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów

7 Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie Woda surowa i uzdatniona z ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Świętej.

8

9

10

11 Instalacje do oczyszczania ścieków

12 Oczyszczalnie ścieków GOLENIÓW KOMAROWO

13

14

15 Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej kanał uszkodzony wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych

16 zaleganie wody z powodu przeciwspadków twarde osady z tłuszczy

17 Na etapie planowania zakresu przedsięwzięcia pn. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOLENIÓW, finansowanego z Funduszu Spójności, zostały zgłoszone 23 zadania inwestycyjne podzielone na 4 kontrakty. Po wstępnej weryfikacji przeprowadzonej w roku 2007 przez firmę Grontmij Sp. z o.o. Do realizacji zakwalifikowanych zostało 13 zadań liniowych i modernizacja oczyszczalni ścieków. Po kolejnej weryfikacji w sierpniu 2008 r. rekomendację otrzymało 7 zadań: 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Goleniowie 2. Kanalizacja sanitarna i wymiana sieci wodociągowej na Osiedlu Helenów, ulice: Sikorskiego, Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza i Stargardzka 3. Kanalizacja sanitarna – osiedle Mikołajczyka 4. Kanalizacja sanitarna – osiedle Grenadierów 5. Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa – osiedle Rybacka 6. Przebudowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego 7. Sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa Kliniska – Pucice – Czarna Łąka Powodem braku rekomendacji i ograniczenia zakresu przedsięwzięcia jest zbyt niski wskaźnik zagęszczenia tj. ilość osób podłączonych do kanalizacji na 1 km sieci, który powinien być większy lub równy 120 mk/km sieci kanalizacyjnej. W tej sytuacji zadania, które nie spełniają kryteriów unijnych, a są istotne dla mieszkańców gminy Goleniów ujęte zostały w planie rozwoju i modernizacji, lecz finansowane będą z innych źródeł. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

18 W ramach programu: ZAPEWNIENIE PRAWIDLOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOLENIÓW ma być wykonane: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 28 km nowej sieci kanalizacyjnej, modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej, wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Goleniowie, zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi około 68,8 mln zł netto. Dotacja rozwojowa z Funduszu Spójności przewidziana na dofinansowanie projektu wyniesie 32,1 mln zł. Po ocenie merytorycznej I stopnia, Projekt zajął 3 miejsce na liście rankingowej wniosków złożonych w ramach II konkursu nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008,3 miejsce działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami UE

19

20 Synchronizacja robót drogowych z robotami związanymi z budową kanalizacji pozwoli na skrócenie okresu wyłączenia drogi z ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla użytkowników oraz ograniczy wydatkowanie środków inwestycyjnych. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników na trasie wykopów.

21 ZAKRES PLANOWANYCH INWESTYCJI SIEĆ WODOCIĄGOWA

22 Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę

23

24

25

26

27 ZAKRES PLANOWANYCH INWESTYCJI SIEĆ KANALIZACYJNA

28 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

45

46

47


Pobierz ppt "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google