Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015."— Zapis prezentacji:

1 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA

2 Cele i zadania planu  Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania, modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych.  Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być rozwiązywane w przyszłości.  Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym efektywna realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE.  W tym celu niezbędna jest realizacja zasady „ zanieczyszczający płaci ”, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych ( amortyzacja majątku musi być uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ).

3 Nadrzędnym celem „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2008 – 2015” jest poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zagwarantowanie im bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.

4 Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje:
Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku. Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku. Zgodnie z prawem gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji musi być uporządkowana do końca 2015 roku. Realizacja planu przyczyni się do wypełnienia obowiązków gminy.

5 AGLOMARACJA GOLENIÓW AGLOMERACJA KOMAROWO

6 Nazwa ujęcia wody - lokalizacja
Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów Lp. Nazwa ujęcia wody - lokalizacja Pobór wody w 2007r. m³/d m³/rok I Aglomeracja Goleniów 1. SUW Goleniów 4 117 2. SUW Krępsko 6 2 140 3. SUW Budno 62 22 466 4. SUW Marszewo 29 10 495 5. SUW Miękowo, Gniazdowo 76 27 648 II Aglomeracja Komarowo SUW Komarowo 207 75 701 SUW Kliniska 399 III Ujęcia poza aglomeracjami Zabród 4,5 1 661 Bolesławice 0,7 264 Danowo 50 18 380 Stawno - eksploatacja przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.) 79 28 780 Wierzchosław - w trwałym Zarządzie Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o 21 7 757 6. Glewice - własność Portu Lotniczego 70 3 784 7. Święta - SUW 20 7 217 8. Mosty 227 82 718

7 Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie
Woda surowa i uzdatniona z ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Świętej.

8

9

10

11 Instalacje do oczyszczania ścieków
Lp. Nazwa oczyszczalni ścieków - lokalizacja Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2007 m³/d m³/rok I Aglomeracja Goleniów 1. OŚ Goleniów 6 137 2. OŚ Białuń 8 2 831 3. Osadnik Imhoffa Budno 17 6 373 II Aglomeracja Komarowo OŚ Komarowo 147 53 783 Osadnik Imhoffa Załom 26 9 505 Osadnik Imhoffa Pucice 22 8 096 III Miejscowości poza aglomeracjami OŚ Święta 13 4 666 OŚ Mosty ( własność Spółdzielni Mieszkaniowej ) ok. 206 b.d OŚ Mosty Osiedle ( AMW ) ok. 10 b.d. 4. OŚ Glewice ( własność Portu Lotniczego ) ok. 70 Razem: 6 656

12 Oczyszczalnie ścieków
GOLENIÓW GOLENIÓW KOMAROWO

13

14

15 Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej
nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych kanał uszkodzony wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych

16 zaleganie wody z powodu przeciwspadków
twarde osady z tłuszczy

17 „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Na etapie planowania zakresu przedsięwzięcia pn. „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOLENIÓW”, finansowanego z Funduszu Spójności , zostały zgłoszone 23 zadania inwestycyjne podzielone na 4 kontrakty. Po wstępnej weryfikacji przeprowadzonej w roku przez firmę Grontmij Sp. z o.o. Do realizacji zakwalifikowanych zostało 13 zadań liniowych i modernizacja oczyszczalni ścieków. Po kolejnej weryfikacji w sierpniu 2008 r. rekomendację otrzymało 7 zadań: 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Goleniowie 2. Kanalizacja sanitarna i wymiana sieci wodociągowej na Osiedlu Helenów, ulice: Sikorskiego, Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza i Stargardzka 3. Kanalizacja sanitarna – osiedle Mikołajczyka 4. Kanalizacja sanitarna – osiedle Grenadierów 5. Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa – osiedle Rybacka 6. Przebudowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego 7. Sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa Kliniska – Pucice – Czarna Łąka Powodem braku rekomendacji i ograniczenia zakresu przedsięwzięcia jest zbyt niski wskaźnik zagęszczenia tj. ilość osób podłączonych do kanalizacji na 1 km sieci, który powinien być większy lub równy 120 mk/km sieci kanalizacyjnej. W tej sytuacji zadania, które nie spełniają kryteriów unijnych, a są istotne dla mieszkańców gminy Goleniów ujęte zostały w planie rozwoju i modernizacji , lecz finansowane będą z innych źródeł.

18 „ZAPEWNIENIE PRAWIDLOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W ramach programu: „ZAPEWNIENIE PRAWIDLOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOLENIÓW” ma być wykonane:  28 km nowej sieci kanalizacyjnej,  modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej,  wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej,  przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Goleniowie,  zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji. Po ocenie merytorycznej I stopnia, Projekt zajął 3 miejsce na liście rankingowej wniosków złożonych w ramach II konkursu nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi około 68,8 mln zł netto. Dotacja rozwojowa z Funduszu Spójności przewidziana na dofinansowanie projektu wyniesie 32,1 mln zł . Projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami UE

19

20 Synchronizacja robót drogowych z robotami związanymi z budową kanalizacji pozwoli na skrócenie okresu wyłączenia drogi z ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla użytkowników oraz ograniczy wydatkowanie środków inwestycyjnych. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników na trasie wykopów.

21 ZAKRES PLANOWANYCH INWESTYCJI
SIEĆ WODOCIĄGOWA

22 Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę
Lp. Nazwa zadania Lata realizacji 1 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów – część wodociągowa : Sieć wodociągowa - ulica Sikorskiego; Sieć wodociągowa osiedle "Helenów" - ulica Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza, Stargardzka; Sieć wodociągowa w miejscowości Czarna Łąka 2008 – 2011 2 Budowa sieci wodociągowej z Goleniowa do Marszewa - II etap 2008 3 Budowa sieci wodociągowej w Modrzewiu - III etap 4 Budowa sieci wodociągowej w Lubczynie 5 Budowa sieci wodociągowej "Odrodzenia" - II etap 6 Budowa sieci wodociągowej i wymiana przyłączy w ul. Jagiellonki 7 Budowa sieci wodociągowej w m. Żdżary 8 Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu z AC80 na PE160 9 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej w Goleniowie z AC100 na PE110 2009 10 Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w drogach przewidzianych do remontu lub ułożenia nawierzchni 2008 – 2015 11 Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie 2008 – 2009

23 Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę
12 Uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie po remoncie (m.in.: agregaty głębinowe, rurociągi, armatura) Remont dachu na SUW w Goleniowie 2008 – 2009 13 Montaż monitoringu "on-line" na SUW Goleniów z przekazaniem sygnału na OŚ Goleniów 14 Montaż monitoringu na SUW: Bolesławice, Budno, Danowo, Komarowo, Krępsko, Mosty, Święta, Zabród z przekazaniem sygnału na OŚ Goleniów 2009 – 2010 15 Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia: Pucice - Czarna Łąka 16 Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia: Goleniów - Marszewo 17 Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia: Żółwia Błoć - Miękowo 2010 18 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie 2009 19 Remont rezerwowego agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie 2008 20 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 21 Modernizacja SUW w Mostach 2009 – 2011 22 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Świętej 23 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bolesławicach 24 Wymiana rozdzielnic zasilająco – sterujących oraz AKPiA na SUW: Budno, Danowo, Mosty, Zabród

24 Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę
25 Montaż osuszaczy powietrza na hali filtrów SUW w Goleniowie 2009 – 2010 26 Montaż osuszaczy powietrza na stacjach uzdatniania wody: Bolesławice, Budno, Danowo, Komarowo, Krępsko, Mosty, Święta, Zabród 27 Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody 2008 – 2015 28 Wymiana sprężarek powietrza 2008 – 2010 29 Wymiana zasuw na sieciach wodociągowych 30 Montaż nowych zasuw na sieciach wodociągowych 31 Wymiana hydrantów na sieciach wodociągowych 32 Montaż hydrantów na sieciach wodociągowych 33 Wykup sieci 2009 – 2015 34 Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na SUW w Goleniowie 2009 35 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Goleniowie 36 Wymiana wodomierzy 37 Montaż zdalnego odczytu wodomierzy

25

26

27 ZAKRES PLANOWANYCH INWESTYCJI
SIEĆ KANALIZACYJNA

28 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej
Lp. Nazwa zadania Lata realizacji 1 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów część sanitarna : Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie; Kanalizacja sanitarna - ulica Sikorskiego; Kanalizacja sanitarna osiedle "Mikołajczyka"; Kanalizacja sanitarna osiedle "Helenów" - ulica Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza, Stargardzka; Kanalizacja sanitarna osiedle "Grenadierów"; Syfon pod rz. Iną - ulica Szczecińska budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz stacji usuwania odorów; Kanalizacja sanitarna osiedle "Rybacka" ETAP II; Przebudowa oraz renowacja sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sportowa, Orzeszkowej, Akacjowa, Wojska Polskiego, Puławskiego; Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kliniska -Pucice-Czarna Łąka; Zakup wozu wysokociśnieniowego. 2008 – 2011 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: kolektor przesyłowy Pucice – Kliniska na odcinku PG5 - PS5 2008 3 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Załom 2009 – 2013 4 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Budno 2014 – 2015 5 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marszewo 2014 6 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rurzyca

29 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej
7 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć 2014 – 2015 8 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krępsko - Żdżary 9 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łozienica 2014 10 Inspekcja kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzania do niej wód opadowych metodą lokalizatorów dymowych 2009 – 2010 11 Montaż na OŚ Goleniów i budynku biurowym przy ul. Brygady Legionów stacji odbiorczej monitoringu "on-line" z SUW Goleniów i OŚ Komarowo 2009 12 Montaż monitoringu "on line" na OŚ Komarowo z przekazaniem sygnału na OŚ Goleniów 2008 – 2009 13 Montaż monitoringu GPRS na przepompowniach w Goleniowie 14 Montaż monitoringu GPRS na przepompowniach w Łozienicy 15 Montaż monitoringu GPRS na OŚ Białuń z przekazaniem sygnału na OŚ Goleniów 16 Montaż monitoringu GPRS na OŚ Święta z przekazaniem sygnału na OŚ Goleniów

30 Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej
17 Montaż stacji odbiorczej monitoringu GPRS na OŚ Goleniów 2009 18 Wymiana wirników i dyfuzorów w pompach w przepompowni ścieków surowych na OŚ Goleniów 2008 19 Wymiana pomp w przepompowniach w Łozienicy 2010 – 2011 20 Wymiana awaryjna pomp ścieków w przepompowniach 2009 – 2015 21 Wymiana rozdzielnicy zasilająco - sterowniczej: PŚ Plac Lotników 22 Zmiana sposobu napowietrzania na OŚ Święta – zakup dmuchawy 2008 – 2009 23 Wymiana włazów kanalizacyjnych 24 Wykup sieci i urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie) 25 Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych z OŚ Białuń 26 Deodoryzacja systemu kanalizacyjnego

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

45

46

47


Pobierz ppt "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2008 - 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google