Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM DLA ŚRODOWISKA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM DLA ŚRODOWISKA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap."— Zapis prezentacji:

1 RAZEM DLA ŚRODOWISKA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

2 Województwo: Kujawsko – Pomorskie Aglomeracja: Włocławek Powierzchnia: 84,8 km 2 Ludność: ok. 120 tyś Lokalizacja projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku jest jednoosobową spółką z o.o. Gminy Miasta Włocławek, jest jednoosobową spółką z o.o. Gminy Miasta Włocławek, działa jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej działa jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Inwestor (Beneficjent) Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

4 Konieczność spełnienia wymagań i zaleceń wynikających z: Prawa unijnego-dyrektywa 91/271/EWG Prawa unijnego-dyrektywa 91/271/EWG Prawa krajowego-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Prawa krajowego-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Prawa lokalnego-Program Ochrony Środowiska Województwa Kuj - Pom. Prawa lokalnego-Program Ochrony Środowiska Województwa Kuj - Pom. na lata 2007-2014 Kontynuacja Projektu ISPA/FS Oczyszczanie ścieków we Włocławku, dla osiągnięcia dodatkowych celów ekologicznych, takich jak: Poprawienie jakości wód powierzchniowych rzeki Wisły Poprawienie jakości wód powierzchniowych rzeki Wisły Powstrzymanie degradacji wód powierzchniowych Powstrzymanie degradacji wód powierzchniowych Osiągnięcie właściwego stanu środowiska i jego ochrony Osiągnięcie właściwego stanu środowiska i jego ochrony Geneza projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

5 Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przedmiotowego projektu – styczeń 2007 przygotowanie opracowania koncepcyjnego przygotowanie opracowania koncepcyjnego uzyskanie decyzji administracyjnych uzyskanie decyzji administracyjnych (decyzje lokalizacyjne i środowiskowe) (decyzje lokalizacyjne i środowiskowe) opracowanie projektów budowlanych oraz dokumentacji przetargowych opracowanie projektów budowlanych oraz dokumentacji przetargowych przygotowanie studium wykonalności projektu przygotowanie studium wykonalności projektu Złożenie do WFOŚ wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych - wrzesień 2009 Kalendarium projektu cz. I Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

6 Zadanie 1 - Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków Zadanie 1 - Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków Zadanie 2 - Budowa nowej kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 - Budowa nowej kanalizacji sanitarnej Zadanie 3 - Modernizacja i rozbudowa SUW Krzywe Błota Zadanie 3 - Modernizacja i rozbudowa SUW Krzywe Błota Zadanie 4 - Dostawa i wdrożenie systemu zarządzającego infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS Zadanie 4 - Dostawa i wdrożenie systemu zarządzającego infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS Zakres rzeczowy projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

7 Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 2 Zadanie 4 Lokalizacja zadań Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

8 Modernizacja budynku głównego Remont budowlany obiektu wraz z wymianą głównych urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury Remont budowlany obiektu wraz z wymianą głównych urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury Budowa stacji zasilania energetycznego Wymiana transformatorów i rozdzielnic oraz montaż automatyki przemysłowej Wymiana transformatorów i rozdzielnic oraz montaż automatyki przemysłowej Budowa stacji biofiltra Dostawa i montaż kontenerowej stacji dezodoryzacji Dostawa i montaż kontenerowej stacji dezodoryzacji Główna Przepompownia Ścieków – 6,78 mln zł Zadanie 1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

9 Michelin długość 8,92 km Nowa kanalizacja w 24 ulicach Nowa kanalizacja w 24 ulicach 4 nowe przepompownie 4 nowe przepompownie 2 zmodernizowane przepompownie 2 zmodernizowane przepompownie Zawiśle długość 4,74 km Nowa kanalizacja w 12 ulichach Nowa kanalizacja w 12 ulichach 1 nowa przepompownia 1 nowa przepompownia Południe długość 1,56 km Nowa kanalizacja w 4 ulicach Nowa kanalizacja w 4 ulicach Całkowita długość planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 15,22 km Nowa kanalizacja sanitarna – 17,68 mln zł Zadanie 2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

10 Modernizacja i rozbudowa układu technologicznego Wymiana istniejących filtrów żwirowych Wymiana istniejących filtrów żwirowych Modernizacja układu pomp II stopnia Modernizacja układu pomp II stopnia Budowa zbiornika wody uzdatnionej Budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 3500 m 3 o pojemności 3500 m 3 Zainstalowanie urządzenia Zainstalowanie urządzenia do anodowej dezynfekcji wody do anodowej dezynfekcji wody Modernizacja zasilania energetycznego Zainstalowanie automatyki przemysłowej Budowa systemu monitoringu sieci wod. SUW Krzywe Błota – 20,92 mln zł Zadanie 3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

11 Dostawa i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego wizualizację sieci wod-kan Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie majątkiem sieciowym Dostawa serwera bazy danych i stanowisk edycyjnych System GIS – 1 mln zł Zadanie 4 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

12 Decyzja IP o przyznaniu dofinansowania projektu 23.11.2009 r. Podpisanie z IW umowy o dofinansowanie projektu 20.01.2010 r. Planowany termin odbioru końcowego inwestycji 24.07.2013 r. Okres kwalifikowania wydatków projektowych 31.03.2015 r. Kalendarium projektu cz. II Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

13 Wypełnienie wymogów określonych przepisami prawa poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców Poprawa stanu sanitarnego miasta ochrona wód podziemnych na terenie miasta Włocławka ochrona wód podziemnych na terenie miasta Włocławka dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej dla 3057 osób dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej dla 3057 osób wzrost stopnia skanalizowania miasta z 89,4% do 92,3% wzrost stopnia skanalizowania miasta z 89,4% do 92,3% Podniesienie efektywności pracy SUW Krzywe Błota stabilizacja parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci stabilizacja parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci stymulacja warunków przepływu wody w sieci stymulacja warunków przepływu wody w sieci zmniejszenie strat wody zmniejszenie strat wody zmniejszenie kosztów energii elektrycznej - wymiana urządzeń zmniejszenie kosztów energii elektrycznej - wymiana urządzeń Wdrożenie elektronicznej wizualizacji sieci wod-kan usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym efektywniejsze zarządzanie awariami i remontami sieci efektywniejsze zarządzanie awariami i remontami sieci Oczekiwane efekty z realizacji projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

14 Projekt zostanie zrealizowany za kwotę ok. 56,70 mln zł Przewidywane dofinansowanie UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ok. 28,55 mln zł Finansowanie projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap

15 Podsumowanie

16 RAZEM DLA ŚRODOWISKA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap


Pobierz ppt "RAZEM DLA ŚRODOWISKA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap."

Podobne prezentacje


Reklamy Google