Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m"— Zapis prezentacji:

1 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki” Projekt nr Z/2.30/I/1.2/546/06 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

2 Harmonogram realizacji projektu:
VI.2005 – opracowanie dokumentacji technicznej VIII.2005 – pozwolenia na budowę III.2006 – opracowanie studium wykonalności projektu III.2006 – wniosek o dofinansowanie z EFRR IX.2006 – pozytywna opinia Panelu Ekspertów X.2006 – rekomendacja Regionalnego Komitetu Sterującego i decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu projektu z EFRR Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

3 Harmonogram realizacji projektu:
XI.2006 – wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW XII.2006 – podpisanie umowy dotacji XII.2006 – ogłoszenie przetargów nieograniczonych II rozpoczęcie robót budowlanych VII.2007 – podpisanie umowy pożyczkowej z WFOŚiGW V.2008 – rzeczowe zakończenie projektu VI.2008 – wniosek o płatność końcową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

4 Osiągnięte wskaźniki produktu:
długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 21,41 km w tym: kolektory grawitacyjne PCV 200 mm – 14,05 km rurociągi tłoczne PE mm – 7,36 km przepompownie ścieków – 32 kpl., w tym: przepompownie lokalne – 7 kpl. przepompownie przydomowe – 25 kpl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

5 Źródła finansowania projektu:
460,73 tys.zł 2 342,50 tys.zł 5 973,90 tys.zł Łączny koszt projektu 8 777,13 tys.zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

6 Promocja projektu – tablice pamiątkowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska


Pobierz ppt "„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m"

Podobne prezentacje


Reklamy Google