Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 12 elektronów krąży na dwóch powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów węgla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 12 elektronów krąży na dwóch powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów węgla."— Zapis prezentacji:

1

2

3 6 12 elektronów krąży na dwóch powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów węgla

4 nr grupy głównej nr okresu liczba powłok liczba elektronów walencyjnych liczba elektronów liczba protonów liczba neutronów masa atomu wartościowość ujemna wartościowość dodatnia C C IV 2 13 6 IV22466 13 –6 =7 713 u – IV + IV 6 p(+) 7n(0) 2e4 ew VIII – IV = IV symbol elektronowy węgla ukazuje 4 elektrony walencyjne + II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Znanych jest kilka odmian alotropowych węgla, z czego najbardziej znane to grafit oraz diament. Właściwości fizyczne węgla zależą od odmiany w jakiej występuje. Na przykład diament jest przezroczysty, natomiast grafit jest nieprzezroczysty i czarny. Diament j est jednym z najtwardszych materiałów na ziemi, podczas gdy grafitem można na rysować kreskę na papierze. Aby utwardzić grafit, przy produkcji ołówków dodaje się aluminium. Grafit przewodzi prąd, a diament jest słabym przewodnikiem elektrycznym. Wszystkie odmiany alotropowe węgla są w warunkach normalnych ciałami stałymi. Innymi odmianami alotropowymi węgla są fulereny. Wszystkie formy występowania węgla są bardzo stabilne i wymagają wysokiej temperatury, żeby przereagować nawet z tlenem. Największe ilości nieorganicznego węgla występują w postaci skał wapiennych, dolomitów oraz dwutlenku węgla, natomiast znaczne ilości węgla organicznego znajdują się w paliwach kopalnych. Węgiel tworzy więcej związków niż wszystkie inne pierwiastki chemiczne. Liczba organicznych związków węgla zarejestrowanych w 2008 r. wynosiła 10 853 341. Węgiel znajduje się na czwartym miejscu najczęściej występujących pierwiastków we wszechświecie, po wodorze, helu i tlenie. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych, a w ludzkim ciele jest go około 18,5%. Ta ilość w połączeniu z różnorodnością i stabilnością związków organicznych stawia węgiel jako chemiczną podstawę życia.

6 Podstawą metody tzw. zegara archeologicznego jest założenie, że zawartość węgla 14 C w organizmach jest taka sama, jak w atmosferze, gdyż żyjący organizm pobiera związki węgla z otoczenia. Od chwili śmierci organizmu już nie przybywa węgla 14 C, tylko go ubywa na skutek naturalnego rozpadu promieniotwórczego. Ze względu na okres połowicznego rozpadu 14 C metoda ta nie może być stosowana do materiałów starszych niż 50 tys. lat. Ponadto w ostatnim stuleciu skład izotopowy węgla w atmosferze zaczął się zmieniać wskutek nadmiernej emisji spalin i próbnych wybuchów nuklearnych. W związku z tym metoda ta staje się obarczona coraz większym błędem. Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, 12 C oraz 13 C są stabilne, natomiast izotop 14 C jest promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu równym około 5700 lat. 6 p(+) 6n(0) 2e4 ew - - - - - - - - - - - - 6 p(+) 8n(0) 2e4 ew - - - - - - - - - - - -

7

8 dwutlenek węgla w atmosferze węgiel zawarty w roślinach martwe organizmy węgiel zawarty w zwierzętach paliwa kopalne wybuchy wulkanów paliwa kopalne wybuchy wulkanów O D D Y C H A N I E F O T O S Y N T E Z A GNICIE FERMENTACJA ZJADANIE Źródła CO 2

9 Fizyczny proces destylacji wykorzystując różnice w temperaturach wrzenia pozwala oddzielić od siebie składniki mieszaniny. Destylacja ropy naftowej odbywa się w kolumnie. Na poszczególnych półkach kolumny panują różne temperatury. Z każdej półki przez wyloty wydobywają się różne frakcje ropy naftowej.

10 Zwana suchą destylacją węgla polega na prażeniu węgla bez dostępu powietrza W wyniku pirogenizacji węgla otrzymuje się : koks smołę wodę pogazową (zawiera wodę i amoniak) gaz koksowniczy

11

12 ALKANYALKENYALKINY FLUOROWCOPCHODNE WĘGLOWODORÓW ALKOHOLE KWASY ORGANICZNE ESTRY AMINY CUKRYTŁUSZCZEBIAŁKAAMINOKWASY metan (w kopalniach) oktan (w benzynie) propan, butan (w butlach gazowych) metan (w kopalniach) oktan (w benzynie) propan, butan (w butlach gazowych) PCV, PE, teflon witamina A banany wydzielają eten PCV, PE, teflon witamina A banany wydzielają eten etyn czyli acetylen do spawania etyn czyli acetylen do spawania metanol etanol glikol glicerol metanol etanol glikol glicerol metanowy (mrówkowy) etanowy (octowy) butanowy (masłowy) stearynowy palmitynowy metanowy (mrówkowy) etanowy (octowy) butanowy (masłowy) stearynowy palmitynowy substancje zapachowe w kwiatach i owocach oraz dynamit substancje zapachowe w kwiatach i owocach oraz dynamit jednocukry (glukoza, fruktoza) dwucukry (sacharoza, laktoza) wielocukry (skrobia, celuloza) jednocukry (glukoza, fruktoza) dwucukry (sacharoza, laktoza) wielocukry (skrobia, celuloza) nasycone i nienasycone nasycone i nienasycone roślinne i zwierzęce roślinne i zwierzęce roślinne i zwierzęce amfetamina endogenne egzogenne endogenne egzogenne tetrachlorometan (CCl 4 ), bezbarwna, niepalna ciecz, która rozpuszcza wiele substancji organicznych, np. żywice, bituminy, kauczuk

13 ALKANY ALKENY ALKINY WĘGLOWODORY nasycone nienasycone C X H 2X+2 C X H 2X C X H 2X – 2 ALKOHOLE monohydroksylowe C X H 2X+1 –O –H ALKOHOLANY C X H 2X+1 –O – Met.akt. Polihydroksylowe alkohole to GLIKOL (2 grupy OH) GLICEROL (3 grupy OH) Polihydroksylowe alkohole to GLIKOL (2 grupy OH) GLICEROL (3 grupy OH) KWASY organiczne O C X H 2X+1 – C – OH O C X H 2X+1 – C – OH nasycone MYDŁA to sole potasowe lub sodowe wyższych kwasów tłuszczowych MYDŁA to sole potasowe lub sodowe wyższych kwasów tłuszczowych

14 ESTRY O C X H 2X+1 – C – O – C X H 2X+1 O C X H 2X+1 – C – O – C X H 2X+1 TŁUSZCZE to estry GLICEROLU i wyższych kwasów tłuszczowych TŁUSZCZE to estry GLICEROLU i wyższych kwasów tłuszczowych AMINY C X H 2X+1 – NH 2 AMINOKWASY O H 2 N – CH 2 – C – OH O H 2 N – CH 2 – C – OH BIAŁKA CUKRY TŁUSZCZE BIOPOLIMERY zbudowane z wielu reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi znajdują się w ciałach zwierząt BIOPOLIMERY zbudowane z wielu reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi znajdują się w ciałach zwierząt np. glicyna alanina np. glicyna alanina np. metyloamina np. metanian etylu (mrówczan etylu) Zawierają w cząsteczce: węgiel wodór tlen znajdują się w organizmach roślinnych Zawierają w cząsteczce: węgiel wodór tlen znajdują się w organizmach roślinnych

15 1234567891011121314151617181920 ALKANY75,0080,0081,8282,7683,3383,7284,0084,2184,3884,5184,6284,7184,7884,8584,9184,9685,0085,0485,0785,11 ALKENY 85,71 ALKINY 92,3190,0088,8988,2487,8087,5087,2787,1086,9686,8486,7586,6786,6086,5486,4986,4486,4086,3686,33 1234567891011121314151617181920 ALKANY25,0020,0018,1817,2416,6716,2816,0015,7915,6315,4915,3815,2915,2215,1515,0915,0415,0014,9614,9314,89 ALKENY 14,29 ALKINY 7,6910,0011,1111,7612,2012,5012,7312,9013,0413,1613,2513,3313,4013,4613,5113,5613,6013,6413,67 Ilość węgli % węgla % wodoru Udziały % węgla i wodoru w alkenach nie zmieniają się wraz z rosnącą liczbą węgli

16  jest gazem cieplarnianym  jest produktem destylacji ropy naftowej  wybucha w kopalniach  wydziela się na torfowiskach i z pól ryżowych  wypełnia przewód pokarmowy przeżuwaczy  jest produktem rozkładu materii organicznej  jest produktem destylacji ropy naftowej wszystkie węglowodory są palne

17 PROPAN  jest produktem destylacji ropy naftowej  wypełnia butle i zbiorniki gazowe (wraz z butanem)

18 BUTAN  jest produktem destylacji ropy naftowej  wypełnia butle i zbiorniki gazowe (wraz z propanem)

19 CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 3 C 8 H 18 2 C – ET… 3 C – PROP… 4 C – BUT… 5 C – PENT… 6 C – HEKS… 7 C – HEPT… 8 C – OKT… 9 C – NON… 10 C – DEK… 1 C – MET… kolejne węglowodory różniące się o – CH 2 – tworzą szereg HOMOLOGICZNY Szeregi HOMOLOGICZNE węglowodorów zawierają w nazwach związków przedrostki: oraz odpowiednią końcówkę: AN, EN, YN

20 PENTAN z 5 węgli można zbudować inną strukturę 2 – metylo butan

21 2,2 – dwumetylo propan z 5 węgli można zbudować kolejną strukturę

22 but – 1 – en but – 2 – en 2 – metylo propen cyklo butan metylo cyklo propan

23 1-metylo, 3- etylo cyklo butan 1-chloro, 2- metylo cyklo pent -1-en 1,2,3 to numeracja atomów węgla. Należy tak numerować atomy węgla, aby w nazwie pojawiły się jak najmniejsze liczby.

24 W KAŻDYM Z TYCH SPALAŃ JEDNYM Z PRODUKTÓW JEST H 2 O, A DRUGIM PRODUKTEM MOŻE BYĆ : DWUTLENEK WĘGLACZAD lub SADZA półspalaniespalanie całkowitespalanie niecałkowite CO 2 COC CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 O 22 CH 4 + O 2 → CO + H 2 O 2 1½1½ 42 2 3 CH 4 + O 2 → C + H 2 O 2

25 eten polieten (PE) Jest używany do produkcji woreczków toreb na zakupy opakowań plastikowych n CH 2 = CH 2 → [ – CH 2 – CH 2 – ] n wiele cząsteczek etenu łańcuch polietenu Polimeryzacja zachodzi : przy udziale katalizatora w podwyższonym ciśnieniu i wysokiej temperaturze

26 chloroeten polichloroeten (PCV) Jest używany do produkcji wykładzin podłogowych rur kanalizacyjnych ram okiennych i drzwiowych n CH 2 = CHCl → [ – CH 2 – CHCl – ] n wiele cząsteczek chloroetenu łańcuch polichloroetenu

27 tetrafluoroeten politetrafluoroeten Jest używany do produkcji patelni rondli foremek do ciasta łożysk n CF 2 = CF 2 → [ – CF 2 – CF 2 – ] n wiele cząsteczek łańcuch tetra fluoro etenu poli tetra fluoro etenu

28 karbid + woda etyn woda bromowa + H – O – H H – C C – H Ca C C wodorotlenek wapnia

29 CC etyn 1,1,2,2 – cztero bromo etan

30 etyn etan

31 CC etyn 1, 2, 2- cztero fluoro etan

32 CC etyn 1,1 – dwubromoetan

33 etyn 1,2 – dwubromoetan

34 CC etyn etan – 1,2 – diol glikol

35 CCC propen 1,2- dwubromo propan

36 CC eten etan

37 CCC propen 2 – chloro propan Zgodnie z regułą Markownikowa atom wodoru przyłącza się do węgla bogatszego w wodór

38 CCC but – 1 – en butan – 2 – ol C ZGODNIE Z REGUŁĄ MARKOWNIKOWA WODÓR PRZYŁĄCZA SIĘ DO WĘGLA BOGATSZEGO W WODÓR CZYLI W POWYŻSZEJ REAKCJI DO WĘGLA NR 1.1.

39 CC eten 1,2 – dwu bromo etan

40 CCC prop en 2 – chloro propan C 3 H 7 Cl → C 3 H 6 + HCl

41 CCC prop en propan – 2 – ol

42 CC etan bromo etan

43 WIELE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU POWSTAJE W CZASIE SYNTEZY ORGANICZNEJ

44 PROPANOL GRUPA HYDROKSYLOWA

45  są cieczami o drażniącym zapachu i ostrym smaku  rozpuszczają się w wodzie  obniżają temperaturę krzepnięcia  są bezbarwne  ścinają białko nieodwracalnie (denaturacja) TYCH ALKOHOLI NIE MOŻNA FIZYCZNIE ROZRÓŻNIĆ ZABIJA OD RAZU, a gdy mała dawka - oślepia ! UZALEŻNIA I JEST PRZYCZYNĄ RAKA WĄTROBY, CHORÓB KRĄŻENIA, CHORÓB UMYSŁOWYCH I WYPADKÓW Służy do dezynfekcji

46 C 6 H 12 O 6 → C 2 H 6 O + CO 2 1 cząsteczka → 2 cząsteczki + 2 glukozy etanolu dwutlenku węgla Fermentacja alkoholowa to egzoenergetyczny proces chemiczny zachodzący w mitochondriach drożdży. ciasto z drożdżami ciasto bez drożdży ciasto z drożdżami 22 W słojach z wodą zanurzono woreczki z ciastami. Po kilku minutach wypłynął woreczek z ciastem drożdżowym ponieważ … wytworzony przez drożdże dwutlenek węgla zwiększył objętość ciasta, gęstość ciasta zmniejszyła się i stała się mniejsza od gęstości wody.

47  jest cieczą o drażniącym zapachu i ostrym smaku  rozpuszcza się w wodzie  obniża temperaturę krzepnięcia  jest trujący  jest składnikiem BORYGO – zimowego płynu do chłodnic samochodowych  jest syropowatą cieczą  rozpuszcza się w wodzie  używany do produkcji kosmetyków  używany do produkcji dynamitu  używany do produkcji leków na serce

48 PROPANOLAN POTASU Atom metalu aktywnego zajmuje miejsce wodoru w grupie hydroksylowej

49 kwas etanowy (kwas octowy) powstaje podczas kwaśnienia etanolu, w warunkach tlenowych, przy udziale bakterii kwas metanowy (kwas mrówkowy) znajduje się w pokrzywach, jadzie pszczół, mrówek, os i szerszeni ma we wzorze przynajmniej jedną grupę karboksylową 11 Numerowanie węgli w kwasie organicznym rozpoczynamy od węgla z grupy karboksylowej

50 KWAS STEARYNOWY (w niektórych świecach) C 17 H 35 COOH KWAS OLEINOWY C 17 H 33 COOH Który z nich odbarwi wodę bromową ? Wodę bromową (Br 2 aq) odbarwi, czyli przyłączy brom, kwas nienasycony, a jest nimKWAS OLEINOWY KWAS PALMITYNOWY (w oleju roślinnym) C 15 H 31 COOH

51 ALKOHOL KWAS ORGANICZNY RODNIK łańcuch z C i H GRUPA HYDROKSYLOWA RODNIKGRUPA KARBOKSYLOWA alkohole nie ulegają dysocjacji i mają odczyn obojętny kwasy (do 5 C) ulegają dysocjacji mają odczyn kwaśny reagują z metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami i solami C x H 2x+1

52 TO SOLE SODOWE LUB POTASOWE WYŻSZYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH STEARYNIAN SODU C 17 H 35 COONa C 15 H 31 COOK PALMITYNIAN POTASU

53 To substancje zapachowe kwiatów i owoców, które są otrzymywane sztucznie przy produkcji aromatów do ciast i perfum Powstają z połączenia kwasu i alkoholu W czasie reakcji estryfikacji oprócz estru powstaje woda W czasie reakcji estryfikacji oprócz estru powstaje woda

54 kwas propanowy metanian (mrówczan)etylu etanian (octan)metylu

55 rodnik grupa aminowa najprostsza amina metyloamina

56 ma grupę aminową ma grupę karboksylową O H H // I / HO – C – C – N I \ CH 2 H I CH 3 C 2 H 4 (NH 2 ) COOH kwas aminopropanowy CH 2 (NH 2 ) COOH kwas aminooctowy C 3 H 6 (NH 2 ) COOH kwas aminobutanowy

57 Wpisz wzory związków organicznych (półstrukturalne i sumaryczne) metanolmetanolan potasu stearynian potasukwas metanowy (mrówkowy) propyloaminametanian wapnia (mrówczan wapnia) glicerolmetanian etylu (mrówczan etylu) CH 2 – O – H CH – O – H CH 2 – O – H C 3 H 5 ( OH ) 3 CH 3 – O – H CH 4 O CH 3 – O – K H – C = O O – H CH 3 OK HCOOH H – C = O O – Ca O = C – H – O Ca ( HCOO ) 2 H – C = O O – CH 2 – CH 3 HCOO C 2 H 5 alkohol alkoholan kwas organiczny sól kwasu organicznego ester alkohol mydło = sól C 17 H 35 – C = O O – K CH 3 – CH 2 – CH 2 –N HHHH

58 Ile kg gazu cieplarnianego mogłoby powstać podczas spalenia 1 kg oktanu ? Zapisać reakcję spalania oktanu, wpisać pod reakcją X i odpowiednie masy, obliczyć X. C 8 H 18 + O 2 → CO 2 + H 2 O 89 12 ½ 25 1618 2 X 1 kg 16 12 + 36 228 u 16 (12 +32) 704 u X= 704 / : 228 = X= 3,1 kg Jaką objętość zajmie powstały gaz skoro gęstość CO 2 wynosi 1,96 g/dm 3 ? 1,96 g →1 dm 3 3100 g → V V = /:1,96 = 1581,6 dm 3

59 Ile g bromu potrzeba do otrzymania dibromoetanu z 11,2 g etenu ? X g 11,2 g 160 u 28 u X = 160 11,2 28 7 40 Odp. Potrzeba 64 g bromu. X = 4 112 7 X = 64 g 1 16

60 Ile g powstanie i jaką objętość w warunkach normalnych zajmie dwutlenek węgla powstały podczas całkowitego spalenia 7 g etenu ? 44,8 dm 3 22,4 dm 3 7 g 28 g 88 g X X 1 mol 2 mole 212 + 41 = 28 2(121 + 216) = 2 44 = 88 X = 788 / : 28 X = 188 / : 4 = 22 g X= 22 g 28 g 44,8 dm 3 7 g V V V = 744,8 / : 28 V = 144,8 / : 4 = 11,2 dm 3 V=11,2 dm 3

61 Rozwiąż chemograf propen propen dichloro propan dichloro propan propen propen chloro propan chloro propan 1 23 1. Reakcja addycji chloru. 2. Reakcja eliminacji chloru przy użyciu cynku. 3. Reakcja addycji chlorowodoru.

62 Rozwiąż chemograf propen propen propan – 2 – ol propan – 2 – ol propen propen chloropropan chloropropan 1 23 1. Reakcja addycji wody. 2. Reakcja eliminacji wody w obecności boksytu. 3. Reakcja addycji chlorowodoru. Al 2 O 3

63 Rozwiąż chemograf propan propan 1 – chloro propan 1 – chloro propan propan – 1 – ol propan – 1 – ol prop – 1 – en prop – 1 – en 1 23 1. Reakcja podstawienia chloru w obecności światła. 2. Reakcja podstawienia grupy OH w miejsce chloru przy użyciu KOH. 3. Reakcja eliminacji wody z alkoholu w obecności boksytu. Al 2 O 3 4 4. Reakcja eliminacji chlorowodoru w obecności KOH alk.

64 CC NaCl chloroetan etanol + → +

65 ALKOHOLE REAGUJĄ Z METALAMI AKTYWNYMI np. Na, K JEST TO REAKCJA PODSTAWIENIA – ATOM METALU PODSTAWIA SIĘ W MIEJSCE WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ metanol metanolan potasu 2 cząsteczki + 2 atomy → 2 cząsteczki + 1 cząsteczka metanolu potasu metanolanu potasu wodoru

66 C H 2  C H  C H 2 – O H – O – N O 2 H H H gliceryna3 cząsteczki kwasu azotowego Vtriazotan V gliceryny 3 cząsteczki wody

67 Jest spowodowane działalnością bakterii octowych, które czerpią energię z tego procesu C 2 H 5 OH + O 2 → CH 3 COOH + H 2 O 1 cząsteczka + 1 cząsteczka → 1 cząsteczka + 1 cząsteczka etanolu tlenu kwasu octowego wody

68 W cząsteczce kwasu organicznego można wyodrębnić wodór i resztę kwasową ponieważ kwasy jednokarboksylowe mają tylko jeden wodór, więc wartościowości reszt kwasowych tych kwasów wynoszą Biorąc to pod uwagę wzory soli kwasu organicznego będą wyglądały następująco + II – I + III – I + I – I

69 Kwasy organiczne reagują z tymi samymi związkami co kwasy nieorganiczne metalem tlenkiem metalu wodorotlenkiem i solą

70 +II – I +III – I 2 dwie cząsteczki + jeden atom → jedna cząsteczka + jedna cząsteczka kwasu etanowego wapnia etanianu (octanu) wapnia wodoru 3 622 sześć cząsteczek + dwa atomy → dwie cząsteczki + jedna cząsteczka kwasu propanowego glinu propanianu glinu wodoru

71 kwas etanowy wodorotlenek glinu etanian glinu O // 3 CH 3 – C – O – H+ – Al → 3 H 2 O + H – O O // CH 3 – C – O – O // CH 3 – C – O – O // CH 3 – C – O – 3 CH 3 COOH + Al(OH) 3 → 3 H 2 O + Al(CH 3 COO) 3 3 cząsteczki + 1 cząsteczka → 3 cząsteczki + 1 cząsteczka kwasu wodorotlenku wody etanianu octowego glinu glinu

72 kwas metanowytlenek wapnia metanian wapnia O // 2 H – C – O – H+ Ca = O → H 2 O + O // H – C – O – 2 HCOOH + CaO → H 2 O + Ca(HCOO) 2 2 cząsteczki + 1 cząsteczka → 1 cząsteczka + 1 cząsteczka kwasu tlenku wody metanianu mrówkowego wapnia wapnia O // – O – C – H

73 Ile g kwasu oleinowego potrzeba do całkowitego Odbarwienia 150 g 3% -owej wody bromowej ? Ile bromu jest w tej wodzie ? Zapisać reakcję kwas +brom Wpisać pod reakcją odpowiednie masy Obliczyć gramy kwasu 3% ze 150 g = 1,5 3 = 4,5 g czystego bromu C 17 H 33 COOH C 18 H 34 O 2 + Br 2 → C 18 H 34 O 2 Br 2 X 4,5 g 282 u 160 u 12 18 + 34 + 32 = 282 u X = 4,5 g /: 160 X = 7,93 g Odp. Do całkowitego odbarwienia 150 g 3% -owej wody bromowej potrzeba 7,93 g kwasu oleinowego

74 Reakcja otrzymywania najprostszego estru O // H – C – O – H+ – C H 3 H – O kwas mrówkowy metanol mrówczanu metylu Kwasowa hydroliza estru to odwrotny proces

75 Reakcja otrzymywania metanianu propylu O // H – C – O – H+ – C H 2 – C H 2 – C H 3 H – O kwas metanowy propanol metanian propylu

76 Reakcja otrzymywania etanianu etylu O // CH 3 – C – O – H+ – C H 2 – C H 3 H – O kwas etanowy etanol etanian etylu

77 O // H – C – O – H + – C H 3 H – O kwas mrówkowy metanol mrówczanu metylu HYDROLIZA KWASOWA ESTRU

78 O // H – C – O – – K + – C H 3 H – O mrówczan potasu metanol mrówczanu metylu HYDROLIZA ZASADOWA ESTRU

79 ZMYDLENIE TŁUSZCZU TO HYDROLIZA ZASADOWA TŁUSZCZU C H 2  C H  C H 2 // C 17 H 35 – C – O – // C 17 H 35 – C – O – // C 17 H 35 – C – O – NaH – O – Na 3 cząsteczki stearynianu sodu 3 cząsteczki mydła sodowego glicerol

80 etanian etylu kwas etanowy etanol etanolan potasu etanian potasu etanian soduetanol kwas etanowy etanol etanol karbidetyn eten bromoetan podstawienie K przyłączenie fermentacja hydroliza kwasowahydroliza zasadowa zobojętnienie estryfikacja przyłączenie podstawienie OH w miejsce chloru kwaśnienie

81 Połączenie aminokwas – aminokwas występuje między węglem grupy karboksylowej jednego aminokwasu, a azotem grupy aminowej drugiego aminokwasu. Temu połączeniu towarzyszy wydzielenie cząsteczki wody Połączenie aminokwas – występuje między węglem grupy karboksylowej jednego aminokwasu, a azotem grupy aminowej drugiego aminokwasu. Temu połączeniu towarzyszy wydzielenie cząsteczki wody - ulegają reakcji kondensacji, tworząc dipeptydy:

82 To wielkocząsteczkowe biopolimery (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln u), a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi –CONH – Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się, na podstawie mRNA, w organellach komórkowych – rybosomach. Liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha polipeptydowego jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być zbudowana z wielu łańcuchów polipeptydowych (podjednostek). Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, także P oraz niekiedy kationy metali Mn 2+, Zn 2+, Mg 2+, Fe 2+, Cu 2+, Co 2+ i inne. Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, że większość białek (są to tzw. białka złożone lub proteidy) ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a ponadto kowalencyjnie lub za pomocą wiązań wodorowych dołączane może być wiele różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów oraz jony metali. Białka budują mięśnie i wchodzą w skład enzymów i hormonów. mięso, nabiał, wełna, jedwab, nasiona soi, fasoli, grochu, soczewicy

83 FUNKCJA BUDULCOWA I MOTORYCZNA (mięśnie i kości) FUNKCJA BUDULCOWA I MOTORYCZNA (mięśnie i kości) FUNKCJA REGULUJĄCA FUNKCJA REGULUJĄCA ENZYMY umożliwiają i przyśpieszają procesy zachodzące w organizmach np. enzymy trawienne i oddechowe ENZYMY umożliwiają i przyśpieszają procesy zachodzące w organizmach np. enzymy trawienne i oddechowe HORMONY wpływają na czynności wzrost i rozwój organizmów HORMONY wpływają na czynności wzrost i rozwój organizmów PRZECIWCIAŁA niszczą zarazki PRZECIWCIAŁA niszczą zarazki FUNKCJA OBRONNA FUNKCJA OBRONNA FUNKCJA TRANSPORTOWA FUNKCJA TRANSPORTOWA HEMOGLOBINA transportuje gazy oddechowe HEMOGLOBINA transportuje gazy oddechowe BIAŁKA CZUCIOWE receptorowe BIAŁKA CZUCIOWE receptorowe składają się z aminokwasów aminokwasy endogenne nasz organizm potrafi wytworzyć aminokwasy egzogenne musimy dostarczyć wraz z pokarmem

84 kwas azotowy V jest bardzo trującym kwasem jest kwasem jednowodorowym H – O N występuje w kwaśnym deszczu jest używany do produkcji dynamitu białko np. twaróg

85 1 - cukry 2 - cukry wielocukry słodkie rozpuszczalne krystaliczne słodkie rozpuszczalne krystaliczne glukoza fruktoza sacharoza maltoza laktoza bez smaku nierozpuszczalne cząsteczka łańcuchowa bez smaku nierozpuszczalne cząsteczka łańcuchowa skrobia celuloza

86 LAKTOZA (dwucukier) LAKTOZA (dwucukier) FRUKTOZA (jednocukier) FRUKTOZA (jednocukier) FRUKTOZA C 6 H 12 O 6 FRUKTOZA C 6 H 12 O 6 GLUKOZA C 6 H 12 O 6 (jednocukier) GLUKOZA C 6 H 12 O 6 (jednocukier) SACHAROZA (dwucukier) SACHAROZA (dwucukier) GLUKOZA GLUKOZA

87 CELULOZA CELULOZA SKROBIA SKROBIA LEN ma w łodygach CELULOZĘ LEN ma w łodygach CELULOZĘ KONOPIE mają w łodygach CELULOZĘ KONOPIE mają w łodygach CELULOZĘ

88 CO 2 + H 2 O  C 6 H 12 O 6 + O 2 substraty produkty CO 2 + H 2 O  C 6 H 12 O 6 + O 2 substraty produkty FOTOSYNTEZA to źródło TLENU w ATMOSFERZE FOTOSYNTEZA to źródło TLENU w ATMOSFERZE C 6 H 12 O 6 + O 2  CO 2 + H 2 O + E substraty produkty C 6 H 12 O 6  CO 2 + kwas mlekowy + E glukoza produkty oddychanie wewnątrzkomórkowe oddychanie beztlenowe w mięśniach C 6 H 12 O 6  CO 2 + C 2 H 6 O + E glukoza produkty fermentacja alkoholowa = oddychanie beztlenowe drożdży

89 ciasto (skrobia)

90


Pobierz ppt "6 12 elektronów krąży na dwóch powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów węgla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google