Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n Reakcje substytucji – zachodzą pod wpływem światła, a lepiej UV Nad strzałką piszemy światło, h lub UV Otrzymywanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n Reakcje substytucji – zachodzą pod wpływem światła, a lepiej UV Nad strzałką piszemy światło, h lub UV Otrzymywanie:"— Zapis prezentacji:

1 Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n Reakcje substytucji – zachodzą pod wpływem światła, a lepiej UV Nad strzałką piszemy światło, h lub UV Otrzymywanie: - głównie źródło: ropa naftowa i gaz ziemny (CH 4, ale tez C 2 H 6 ); - synteza Würtza; - dekarboksylacja kwasów karboksylowych lub ich soli; - uwodornienie alkenów lub alkinów w obecności katalizatora; - synteza z pierwiastków z udziałem katalizatora, np..: C + 2H 2 CH 4 Synteza Würtza: Nie odbarwiają wody bromowej i/lub KMnO 4 (aq) (test Bayera)

2 Dekarboksylacja Najczęściej polega na ogrzewaniu soli kwasów karboksylowych z wodorotlenkiem sodu: Jaką sól zastosujesz aby otrzymać etan? Uwodornienie alkenów i alkinów (konieczny jest katalizator) alkin alkenalkan

3 Węglowodory nienasycone: alkeny C n H 2n i alkiny C n H 2n-2, ale także cykloalkeny Odbarwiają wodę bromową i/lub KMnO 4 (aq) (test Bayera) Uwaga: W czasie reakcji z woda bromowa powstają tak naprawdę bromohydryny: Należy stosować roztwór bromu w CCl 4 lub CHCl 3 Reakcje: - addycji H 2, X 2, HX i H 2 O - reguła Markownikowa - polimeryzacji; Otrzymywanie: - eliminacja wody z alkoholi (Al 2 O 3, T); - eliminacja halogenowodoru z halogenopochodnej (KOH, alkohol !); - eliminacja halogenu z dihalogenopochodnych (Zn, Mg)

4 Addycja X 2, HX, gdzie X = H, F, Cl, Br, OH Reakcje węglowodorów nienasyconych

5 Eliminacja wody: Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych:

6 Eliminacja halogenu z dihalogenopochodnych (Zn, Mg) Eliminacja halogenowodoru: Ale, uwaga: Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych:

7 ALKOHOLE R-OH Grupa –OH połączona z atomem węgla tetraedrycznym, czyli takim, który jest połączony z innymi atomami wtyłącznie wiazaniami pojedynczymi.

8 Nazwy alkoholi: nazwa węglowodoru (wg zasad dla węglowodorów, przy czym atom węgla związany z grupą –OH ma najmniejszy możliwy lokant) poprzedzona nazwami podstawników wymienionych w kolejności alfabetycznej; lokant atomu węgla zwiazanego z grupą funcyjną –OH poprzedzony łącznikiem -; charakterystyczna końcówka –ol, którą należy poprzedzić, gdy jest kilka grup –OH odpowiednim przedrostkiem di-, tri-, … 3 - chlorobut en ol 2 - metyloprop en ol 2 - cykloheksyloetanol 4 - bromobutan – 1,2 - diol

9 ALKOHOLE

10

11 Kwasy karboksylowe R-COOH

12 Zasady nazewnictwa kwasów karboksylowych: kwas nazwa węglowodoru w mianowniku (wg zasad dla węglowodorów) owy - numerację łańcucha węglowego rozpoczyna się od atomu węgla grupy karboksylowej -końcówkę –owy poprzedza się przedrostkiem di-, tri-, jeżeli w cząsteczce występuje kilka grup karboksylowych lub kwas nazwa węglowodoru pierścieniowego w mianowniku o karboksylowy kwas 3 - metylobut enowy kwas cyklopentanokarboksylowy kwas 2-metylopropanodiowy

13


Pobierz ppt "Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n Reakcje substytucji – zachodzą pod wpływem światła, a lepiej UV Nad strzałką piszemy światło, h lub UV Otrzymywanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google