Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reakcje chemiczne Krystyna Sitko. Reakcje chemiczne Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reakcje chemiczne Krystyna Sitko. Reakcje chemiczne Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje,"— Zapis prezentacji:

1 Reakcje chemiczne Krystyna Sitko

2 Reakcje chemiczne Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje, o zupełnie odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Substancje wchodzące w reakcje chemiczne noszą nazwę substratów. Substancje, które powstają w czasie reakcji chemicznych noszą nazwę produktów. Równanie reakcji chemicznej - zapis przebiegu procesu chemicznego za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i wzorów związków chemicznych. Równanie reakcji chemicznej jest bardzo podobne do zwykłego równania matematycznego.

3 Ogólny zapis równania reakcji chemicznej Najczęściej substraty zapisujemy po lewej, a produkty po prawej stronie równania. Jeśli produkty reagują ze sobą, tworząc z powrotem substraty, to mówimy że reakcja jest odwracalna. Substraty i produkty to reagenty.

4 W czasie reakcji spalania magnezu (rys.1), z dwóch substancji : tlenu, który jest bezbarwnym gazem i występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych, magnezu, który jest metalem, barwy srebrzystoszarej, o stałym stanie skupienia i występuje w postaci atomowej, O2O2 Mg MgO Rys. 1 Spalanie magnezu powstaje tlenek magnezu – ciało stałe, barwy białej, zupełnie nie przypominające substancji wziętych do reakcji chemicznej.

5 Typy reakcji chemicznych : NN H H H H H H H H + H H H H N H H H N H H H 1.Reakcja syntezy jest reakcją, w której z dwu lub kilku substancji prostszych powstaje jedna substancja bardziej złożona według schematu: Słowny opis przebiegu reakcji: azot + wodór amoniak Modelowe przedstawienie przemiany Równanie reakcji chemicznej N 2 + 3 H 2 2 NH 3

6 Reakcja analizy jest przemianą, w której z jednej substancji złożonej powstaje dwie lub kilka substancji prostszych. Analiza jest odwrotnością reakcji syntezy. Słowny opis przebiegu reakcji: tlenek magnezu magnez + tlen Modelowe przedstawienie reakcji: Mg O + O OO Równanie reakcji chemicznej 2 MgO 2 Mg + O 2

7 Reakcja wymiany jest najczęściej spotykanym typem reakcji. W procesie tym następuje wymiana składników pomiędzy substancjami reagującymi. Wyróżnia się reakcje wymiany: pojedynczej, podwójnej. Wymiana pojedyncza A + BCKierunek reakcji AC + B Zn + 2HCl--->ZnCl 2 + H 2 2K + 2H 2 O--->2KOH + H 2 Wymiana podwójna AB + CDKierunek reakcji AC + BD MgSO 4 + Na 2 CO 3 --->MgCO 3 + Na 2 SO 4 H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 --->CaSO 4 + 2H 2 O

8 H Cl Mg + H Cl Mg H H + Modelowe przedstawienie przebiegu reakcji wymiany pojedynczej Równanie chemiczne Słowny zapis reakcji wymiany pojedynczej: magnez + chlorowodór chlorek magnezu + wodór Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2

9 H Cl Mg + H Cl + Modelowe przedstawienie przebiegu reakcji wymiany podwójnej Równanie chemiczne wodorotlenek magnezu + chlorowodór chlorek magnezu + woda Mg(OH) 2 + 2HCl MgCl 2 + 2 H 2 O H H H O O MgMg O Słowny zapis reakcji wymiany podwójnej: O H H H H

10 Reakcje syntezy, analizy i wymiany Syntezy (łączenia) A + B AB na przykład 2 Mg + O 2 2 MgO 2 substraty1 produkt Analizy (rozkładu) AB A + B 2 Ag 2 O 4 Ag + O 2 1 substrat 2 produkty Wymiany pojedynczej AB + C A + BC Mg + H 2 O MgO + H 2 2 substraty 2 produkty Wymiany podwójnej AB + CD AD + BC 2 NaOH + CusO 4 Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 2 substraty 2 produkty

11 Energia w reakcjach chemicznych Spalanie na przykład magnezu czy siarki w tlenie wymaga dostarczenia energii do zapoczątkowania reakcji. Potem proces spalania zachodzi gwałtownie z wydzieleniem energii cieplnej i świetlnej. Niektórym reakcjom mogą towarzyszyć również efekty akustyczne (wybuch). Takie reakcje przebiegające z wydzieleniem energii do otoczenia noszą nazwę reakcji egzoenergetycznych. W życiu codziennym przykładem reakcji egzoenergetycznych jest spalanie drewna lub węgla kamiennego. Otrzymywanie tlenu z manganianu (VII) potasu zachodzi tylko wtedy, gdy dostarczamy przez cały czas energii. Reakcja chemiczna do której przebiegu konieczne jest ciągłe dostarczanie energii nosi nazwę reakcji endoenergetycznej egzo- na zewnątrz endo- do wnętrza

12 Podział reakcji ze względu na efekty energetyczne Egzoenergetyczne (wydziela się energia do otoczenia) substraty produkty + energia reakcje samorzutne Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 + energia Endoenergetyczne (energia jest dostarczana) substraty + energia produkty reakcje wymuszone 2HgO 2Hg + O 2 temperatura Przykłady: spalanie gazu ziemnego w kuchence gazowej, spalanie drewna w kominku Przykłady: smażenie mięsa na patelni, reakcja rozkładu tlenku rtęci (II)

13 Szczególnym przypadkiem reakcji wymiany są reakcje utleniania i redukcji. Reakcja tlenku miedzi (II) z wodorem przebiega zgodnie ze schematem: REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

14 W reakcji (schemat 1) wodór odebrał tlen z tlenku miedzi (II) i połączył się z nim tworząc tlenek wodoru, czyli wodę. Taka reakcja nosi nazwę reakcji utleniania- redukcji. Utlenianie to przyłączanie tlenu do pierwiastka chemicznego (wodór się utlenił). Proces odwrotny to redukcja, czyli odłączanie tlenu. Tlen został odłączony od miedzi, czyli miedź uległa redukcji. Schemat 1

15 Inne przykłady reakcji utleniania- redukcji Schemat 2 Podział reakcji chemicznych ze względu na zachowanie wobec tlenu Utlenianie reduktor nie zawiera tlenu i może go przyjąć Redukcja utleniacz ma tlen i może go oddać

16 W czasie reakcji chemicznych obserwujemy; powstawanie nowych cząstek (atomów, jonów lub cząsteczek) o innej strukturze niż cząstki wyjściowe, przemianę jednych substancji w inne, o nowych właściwościach, przebudowę wiązań chemicznych, efekty cieplne związane ze zmianą stanu energetycznego


Pobierz ppt "Reakcje chemiczne Krystyna Sitko. Reakcje chemiczne Reakcje chemiczne są to takie przemiany, w wyniku których z jednych substancji powstają inne substancje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google