Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia w życiu codziennym. Sól kuchenna Potoczna nazwa chlorku sodu, Jej wzór to NaCl. Używana w celu polepszenia smaku posiłku Sól kuchenna jest popularną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia w życiu codziennym. Sól kuchenna Potoczna nazwa chlorku sodu, Jej wzór to NaCl. Używana w celu polepszenia smaku posiłku Sól kuchenna jest popularną"— Zapis prezentacji:

1 Chemia w życiu codziennym

2 Sól kuchenna Potoczna nazwa chlorku sodu, Jej wzór to NaCl. Używana w celu polepszenia smaku posiłku Sól kuchenna jest popularną przyprawą W sklepach jest dostępna sól jodowana, powstała przez sztuczne wzbogacanie związkami jodu. Taka sól wykazuje działanie zdrowotne. Obecnie, sól kuchenna jest używana w nadmiernych ilościach.

3 Woda Woda jest tlenkiem wodoru, ma wzór H 2 O. Przyjmuje 3 stany skupienia: stan ciekły (w warunkach normalnych) Stan gazowy w postaci pary wodnej Stan skupienia stały w postaci lodu. W chemii woda jest szeroko stosowana ze względu na właściwości rozpuszczające. Większą część wód występujących w przyrodzie stanowią wody słone-zawierają w dużych ilościach rozpuszczone sole. Woda zawiera wiele rozpuszczonych gazów, najwięcej jest rozpuszczonego dwutlenku węgla. Wodę pitną stosuje się w gospodarstwach domowych w celach sanitarnych i bytowych,

4 Powstawanie wody w reakcjah chemicznych Woda jest produktem ubocznym wielu reakcji chemicznych np. : Spalanie wodoru i związków organicznych w obecności tlenu: 2H 2 + O 2 2H 2 O 2C 2 H 5 OH + 7O 2 4CO 2 + 6H 2 O Inne przykładowe reakcje: NaOH + HCl NaCl + H 2 O Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O K 2 O + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + H 2 O

5 Woda c.d. Redukcja wodorem związków chemicznych zawierających tlen: Na 2 SO 4 + 4H 2 Na 2 S + 4H 2 O Reakcje kondensacji: C 2 H 5 OH + HCOOH HCOOC 2 H 5 + H 2 O

6 Woda c.d., Woda służy do nawadniania pól w rolnictwie, wykorzystują ją również zakłady przemysłowe. W przemyśle wodę wykorzystuje się często jako substancję przekazującą ciepło, albo odbierającą ciepło, Spełnia też rolę reagenta i rozpuszczalnika. Woda jest niezbędna dla wszystkich żywych organizmów.

7 Metan Metan jest najprostszym węglowodorem nasyconym, czyli alkanem. Wzór chemiczny to CH 4. Inne nazwy to: gaz błotny, gaz kopalniany. Metan jest gazem bezwonnym i bezbarwnym w temp. pokojowej. W przyrodzie tworzy się na skutek rozkładu pozostałości roślinnych bez dostępu tlenu, m.in. w bagnach. Jest również podstawowym składnikiem gazu ziemnego. Spełnia rolę gazu opałowego, jest surowcem w syntezach różnych związków chemicznych. Przeważnie spotyka się go w kuchenkach gazowych. Na zdjęciu cząsteczka metanu.

8 Otrzymywanie metanu W wyniku prażenia octanu sodu z wodorotlenkiem sodu: CH 3 COONa + NaOH CH 4 + Na 2 CO 3 Hydroliza węgliku glinu: Al 4 C 3 +12H 2 O 3CH 4 + 4Al(OH) 3 Działanie kwasu chlorowodorowego na węglik glinu: Al 4 C 3 +12HCl 3CH 4 + 4AlCl 3

9 Cukier Cukier buraczany powszechnie znany jako cukier Ma wzór chemiczny C 12 H 22 O 10. Jadalny cukrier spożywczy: cukier buraczany i cukier trzcinowy. Stosuje się go do słodzenia potraw, zwłaszcza napojów.

10 Alkohol etylowy alkohol etylowy nazywany etanolem jest związkiem organicznym, należącym do grupy alkoholi. Jego wzór chemiczny to C 2 H 5 OH. Etanol wykorzystywany w celach spożywczych jest otrzymywany w procesie fermentacji cukrowej. Najczęściej do procesu fermentacji używa się zboża lub ziemniaków i agawy. Etanol spożywczy stanowi główny składnik napojów alkoholowych. Jest surowcem często wykorzystywanym w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik

11 Płonący etanol

12 Metanol Jeden z najgroźniejszych związków chemicznych, z którym człowiek ma kontakt. Jego nazwy zwyczajowe to spirytus drzewny. Metanol to najprostszy związek organiczny, należący do grupy alkoholi Wzór chemiczny to CH 3 OH. W przemyśle spełnia rolę rozpuszczalnika Jest surowcem w procesie syntezy aldehydu mrówkowego, barwników i chlorku metylu. Metanol to bardzo silna trucizna 8 - 14 gramów alkoholu metylowego przyczynia się do ślepoty, w większej dawce jest śmiertelny.

13 Otrzymywanie metanolu W trakcie procesu przebiega równocześnie reakcja wodoru z dwutlenkiem węgla: CO 2 + 3H 2 CH 3 OH + H 2 O Alkohol metylowy można także otrzymać działając NaOH lub KOH na fluorowcopochodne metanu CH 3 Cl + KOH CH 3 OH + KCl

14 Otrzymywanie metanolu c.d. Przy pełnym dostępie tlenu spala się do dwutlenku węgla i wody: 2 CH 3 OH + 3 O 2 2 CO 2 + 4H 2 O

15 Kwas cytrynowy Związek organiczny - hydroksykwas trikarboksylowy, Odgrywa znaczącą funkcję w metabolizmie Dużą zawartość kwasu cytrynowego mają niektóre owoce, m.in. cytryny W przemyśle spożywczym, kwas cytrynowy jest jednym z dodatków do żywności - reguluje kwasowość i spełnia rolę przeciwutleniacza. Cytryniany (sole kwasu cytrynowego) są dobrym lekiem w przypadku niedoboru w organizmie.

16 Otrzymywanie kwasu cytrynowego Otrzymywany głównie przez fermentację cytrynową zanurzoną, na pożywce oczyszczonego cukru lub hydrolizatu skrobi za pomocą kultur pleśni: kropidlaka czarnego.

17 Gliceryna Nazwa zwyczajowa to glicerol Jest najprostszym alkoholem, zawierającym trzy grupy hydroksylowe -OH Gliceryna jest dobrym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza tłuszcze oraz inne lipidy Stosuje się ją do produkcji kremów, szminek oraz innych kosmetyków Jest jednym z głównych surowców w syntezie związków chemicznych, np. mydeł Ma właściwości nawilżające oraz natłuszczające naskórek W przemyśle, podstawowymi źródłami gliceryny stanowią tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Tłuszcze pod wpływem roztworów zasad hydrolizują, w wyniku czego powstaje gliceryna i mydło.

18 Gliceryna

19 Biografia Wikipedia Bryk Ściąga.pl http://portalwiedzy.onet.pl/80635,1,,,gliceryna_wz or_strukturalny,haslo.html Wykonała Ewelina Ziarkowska 2a


Pobierz ppt "Chemia w życiu codziennym. Sól kuchenna Potoczna nazwa chlorku sodu, Jej wzór to NaCl. Używana w celu polepszenia smaku posiłku Sól kuchenna jest popularną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google