Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia w życiu codziennym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia w życiu codziennym"— Zapis prezentacji:

1 Chemia w życiu codziennym

2 Sól kuchenna Potoczna nazwa chlorku sodu, Jej wzór to NaCl.
Używana w celu polepszenia smaku posiłku Sól kuchenna jest popularną przyprawą W sklepach jest dostępna sól jodowana, powstała przez sztuczne wzbogacanie związkami jodu. Taka sól wykazuje działanie zdrowotne. Obecnie, sól kuchenna jest używana w nadmiernych ilościach.

3 Woda Woda jest tlenkiem wodoru, ma wzór H 2O.
Przyjmuje 3 stany skupienia: stan ciekły (w warunkach normalnych) Stan gazowy w postaci pary wodnej Stan skupienia stały w postaci lodu. W chemii woda jest szeroko stosowana ze względu na właściwości rozpuszczające. Większą część wód występujących w przyrodzie stanowią wody słone-zawierają w dużych ilościach rozpuszczone sole. Woda zawiera wiele rozpuszczonych gazów, najwięcej jest rozpuszczonego dwutlenku węgla. Wodę pitną stosuje się w gospodarstwach domowych w celach sanitarnych i bytowych,

4 Powstawanie wody w reakcjah chemicznych
Woda jest produktem ubocznym wielu reakcji chemicznych np. : Spalanie wodoru i związków organicznych w obecności tlenu: 2H2 + O2 → 2H2O 2C2H5OH + 7O2 → 4CO2 + 6H2O Inne przykładowe reakcje: NaOH + HCl → NaCl + H2O Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O

5 Woda c.d. Redukcja wodorem związków chemicznych zawierających tlen:
Na2SO4 + 4H2 → Na2S + 4H2O Reakcje kondensacji: C2H5OH + HCOOH → HCOOC2H5 + H2O

6 Woda c.d. , Woda służy do nawadniania pól w rolnictwie, wykorzystują ją również zakłady przemysłowe. W przemyśle wodę wykorzystuje się często jako substancję przekazującą ciepło, albo odbierającą ciepło, Spełnia też rolę reagenta i rozpuszczalnika. Woda jest niezbędna dla wszystkich żywych organizmów.

7 Metan Metan jest najprostszym węglowodorem nasyconym, czyli alkanem.
Wzór chemiczny to CH4. Inne nazwy to: gaz błotny , gaz kopalniany. Metan jest gazem bezwonnym i bezbarwnym w temp. pokojowej. W przyrodzie tworzy się na skutek rozkładu pozostałości roślinnych bez dostępu tlenu, m.in. w bagnach. Jest również podstawowym składnikiem gazu ziemnego. Spełnia rolę gazu opałowego, jest surowcem w syntezach różnych związków chemicznych. Przeważnie spotyka się go w kuchenkach gazowych. Na zdjęciu cząsteczka metanu.

8 Otrzymywanie metanu W wyniku prażenia octanu sodu z wodorotlenkiem sodu: CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 Hydroliza węgliku glinu: Al4C3 +12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 Działanie kwasu chlorowodorowego na węglik glinu: Al4C3 +12HCl → 3CH4 + 4AlCl3

9 Cukier Cukier buraczany powszechnie znany jako cukier
Ma wzór chemiczny C12H22O10. Jadalny cukrier spożywczy: cukier buraczany i cukier trzcinowy. Stosuje się go do słodzenia potraw, zwłaszcza napojów.

10 Alkohol etylowy alkohol etylowy nazywany etanolem
jest związkiem organicznym, należącym do grupy alkoholi. Jego wzór chemiczny to C2H5OH. Etanol wykorzystywany w celach spożywczych jest otrzymywany w procesie fermentacji cukrowej. Najczęściej do procesu fermentacji używa się zboża lub ziemniaków i agawy. Etanol spożywczy stanowi główny składnik napojów alkoholowych. Jest surowcem często wykorzystywanym w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik

11 Płonący etanol

12 Metanol Jeden z najgroźniejszych związków chemicznych, z którym człowiek ma kontakt. Jego nazwy zwyczajowe to spirytus drzewny . Metanol to najprostszy związek organiczny, należący do grupy alkoholi Wzór chemiczny to CH3OH. W przemyśle spełnia rolę rozpuszczalnika Jest surowcem w procesie syntezy aldehydu mrówkowego, barwników i chlorku metylu. Metanol to bardzo silna trucizna gramów alkoholu metylowego przyczynia się do ślepoty, w większej dawce jest śmiertelny.

13 Otrzymywanie metanolu
W trakcie procesu przebiega równocześnie reakcja wodoru z dwutlenkiem węgla: CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O Alkohol metylowy można także otrzymać działając NaOH lub KOH na fluorowcopochodne metanu CH3Cl + KOH → CH3OH + KCl Otrzymywanie metanolu

14 Otrzymywanie metanolu c.d.
Przy pełnym dostępie tlenu spala się do dwutlenku węgla i wody: 2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4H2O

15 Kwas cytrynowy Związek organiczny - hydroksykwas trikarboksylowy,
Odgrywa znaczącą funkcję w metabolizmie Dużą zawartość kwasu cytrynowego mają niektóre owoce, m.in. cytryny W przemyśle spożywczym, kwas cytrynowy jest jednym z dodatków do żywności - reguluje kwasowość i spełnia rolę przeciwutleniacza. Cytryniany (sole kwasu cytrynowego) są dobrym lekiem w przypadku niedoboru w organizmie.

16 Otrzymywanie kwasu cytrynowego
Otrzymywany głównie przez fermentację cytrynową zanurzoną, na pożywce oczyszczonego cukru lub hydrolizatu skrobi za pomocą kultur pleśni: kropidlaka czarnego.

17 Gliceryna Nazwa zwyczajowa to glicerol
Jest najprostszym alkoholem, zawierającym trzy grupy hydroksylowe -OH Gliceryna jest dobrym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza tłuszcze oraz inne lipidy Stosuje się ją do produkcji kremów, szminek oraz innych kosmetyków Jest jednym z głównych surowców w syntezie związków chemicznych, np. mydeł Ma właściwości nawilżające oraz natłuszczające naskórek W przemyśle, podstawowymi źródłami gliceryny stanowią tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Tłuszcze pod wpływem roztworów zasad hydrolizują, w wyniku czego powstaje gliceryna i mydło.

18 Gliceryna

19 Biografia Wikipedia Bryk Ściąga.pl
or_strukturalny,haslo.html Wykonała Ewelina Ziarkowska 2a


Pobierz ppt "Chemia w życiu codziennym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google