Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMATYKA SUBSTANCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMATYKA SUBSTANCJI"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMATYKA SUBSTANCJI
NIEORGANICZNYCH

2 SUBSTANCJE Substancja chemiczna to postać (rodzaj) materii o charakterystycznych właściwościach fizycznych i chemicznych, które pozwalają ją rozpoznać. Rozróżniamy: Substancje proste (pierwiastki) Substancje złożone (związki chemiczne)

3 PIERWIASTKI METALE NIEMETALE
to zbiory atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze i takich samych właściwościach chemicznych METALE METALE SZLACHETNE METALE NIESZLACHETNE NIEMETALE

4 Metale to pierwiastki chemiczne charakteryzujące się metalicznym połyskiem, barwą przeważnie srebrzystoszarą, dobrze przewodzą ciepło i prąd elektryczny; z wyjątkiem rtęci są w normalnych warunkach ciałami stałymi, kowalnymi i ciągliwymi. Niemetale to pierwiastki bez połysku, na ogół kruche, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o stosunkowo niskich temperaturach topnienia i wrzenia i małej gęstości. W warunkach normalnych mogą być gazami, np. wodór, tlen, azot, lub ciałami stałymi, np. węgiel, fosfor, siarka.

5 ZWIĄZKI CHEMICZNE Są to jednorodne substancje złożone z dwóch lub większej liczby połączonych ze sobą pierwiastków chemicznych, których atomy są związane w sposób uporządkowany i w określonych stosunkach ilościowych. Wszystkie cząsteczki danego związku chemicznego mają identyczne właściwości fizyczne i chemiczne.

6 Do związków chemicznych zaliczamy:
ZASADY SOLE TLENKI KWASY TLENKI METALI TLENKI NIEMETALI KWASY TLENOWE KWASY BEZTLENOWE

7 TLENKI Tlenki - to związki pierwiastków z tlenem; powstają podczas spalania pierwiastków w powietrzu, rozkładu soli lub wodorotlenków oraz odwadniania kwasów TLENKI METALI - są ciałami stałymi, reagując z wodą tworzą wodorotlenki TLENKI NIEMETALI - są w większości gazami lub cieczami, rzadziej ciałami stałymi, z wodą tworzą kwasy

8 ZASADY Są to związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów metali i grup wodorotlenkowych; powstają w wyniku działania wody na tlenki metali oraz aktywnych metali na wodę; są ciałami stałymi; wodorotlenki litowców i berylowców są rozpuszczalne w wodzie - ich wodne roztwory nazywane są zasadami; wszystkie wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole

9 KWASY To związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów wodoru i reszt kwasowych KWASY TLENOWE - zawierają w cząsteczkach tlen, np. kwas siarkowy H2SO4; ich moc zwiększa się wraz ze wzrostem liczby atomów tlenu w cząsteczce; są otrzymywane przez działanie wody na tlenki metali KWASY BEZTLENOWE - ich cząsteczki nie zawierają tlenu, np. kwas siarkowodorowy H2S, kwas chlorowodorowy HCl; powstają przez rozpuszczenie odpowiedniego wodorku niemetalu

10 SOLE Są to związki chemiczne składające się z dodatnich jonów metali (lub jonu NH4+) i ujemnych jonów reszt kwasowych; powstają w wyniku reakcji: zobojętniania zachodzących między kwasami i zasadami, tlenków metali i kwasów, tlenków niemetali i zasad, metali i kwasów, soli i kwasów, soli i zasad, metali z niemetalami. Nazwy soli pochodzą od nazw odpowiednich kwasów.


Pobierz ppt "SYSTEMATYKA SUBSTANCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google