Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

t Substancja chemiczna to postać (rodzaj) materii o charakterystycznych właściwościach fizycznych i chemicznych, które pozwalają ją rozpoznać. Rozróżniamy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "t Substancja chemiczna to postać (rodzaj) materii o charakterystycznych właściwościach fizycznych i chemicznych, które pozwalają ją rozpoznać. Rozróżniamy:"— Zapis prezentacji:

1

2

3 t Substancja chemiczna to postać (rodzaj) materii o charakterystycznych właściwościach fizycznych i chemicznych, które pozwalają ją rozpoznać. Rozróżniamy: Substancje proste (pierwiastki) Substancje złożone (związki chemiczne)

4 t METALE to zbiory atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze i takich samych właściwościach chemicznych t NIEMETALE METALE SZLACHETNE METALE NIESZLACHETNE

5 Metale to pierwiastki chemiczne charakteryzujące się metalicznym połyskiem, barwą przeważnie srebrzystoszarą, dobrze przewodzą ciepło i prąd elektryczny; z wyjątkiem rtęci są w normalnych warunkach ciałami stałymi, kowalnymi i ciągliwymi. Niemetale to pierwiastki bez połysku, na ogół kruche, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o stosunkowo niskich temperaturach topnienia i wrzenia i małej gęstości. W warunkach normalnych mogą być gazami, np. wodór, tlen, azot, lub ciałami stałymi, np. węgiel, fosfor, siarka.

6 Są to jednorodne substancje złożone z dwóch lub większej liczby połączonych ze sobą pierwiastków chemicznych, których atomy są związane w sposób uporządkowany i w określonych stosunkach ilościowych. Wszystkie cząsteczki danego związku chemicznego mają identyczne właściwości fizyczne i chemiczne.

7 Do związków chemicznych zaliczamy: TLENKI ZASADY KWASY SOLE t TLENKI METALI t TLENKI NIEMETALI t KWASY TLENOWE t KWASY BEZTLENOWE

8 Tlenki - to związki pierwiastków z tlenem; powstają podczas spalania pierwiastków w powietrzu, rozkładu soli lub wodorotlenków oraz odwadniania kwasów TLENKI METALI - są ciałami stałymi, reagując z wodą tworzą wodorotlenki TLENKI NIEMETALI - są w większości gazami lub cieczami, rzadziej ciałami stałymi, z wodą tworzą kwasy

9 Są to związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów metali i grup wodorotlenkowych; powstają w wyniku działania wody na tlenki metali oraz aktywnych metali na wodę; są ciałami stałymi; wodorotlenki litowców i berylowców są rozpuszczalne w wodzie - ich wodne roztwory nazywane są zasadami; wszystkie wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole

10 To związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów wodoru i reszt kwasowych KWASY TLENOWE - zawierają w cząsteczkach tlen, np. kwas siarkowy H 2 SO 4 ; ich moc zwiększa się wraz ze wzrostem liczby atomów tlenu w cząsteczce; są otrzymywane przez działanie wody na tlenki metali KWASY BEZTLENOWE - ich cząsteczki nie zawierają tlenu, np. kwas siarkowodorowy H 2 S, kwas chlorowodorowy HCl; powstają przez rozpuszczenie odpowiedniego wodorku niemetalu

11 Są to związki chemiczne składające się z dodatnich jonów metali (lub jonu NH 4 + ) i ujemnych jonów reszt kwasowych; powstają w wyniku reakcji: zobojętniania zachodzących między kwasami i zasadami, tlenków metali i kwasów, tlenków niemetali i zasad, metali i kwasów, soli i kwasów, soli i zasad, metali z niemetalami. Nazwy soli pochodzą od nazw odpowiednich kwasów.


Pobierz ppt "t Substancja chemiczna to postać (rodzaj) materii o charakterystycznych właściwościach fizycznych i chemicznych, które pozwalają ją rozpoznać. Rozróżniamy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google