Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie"— Zapis prezentacji:

1 CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie

2 1.Chemia organiczna – chemia związków węgla
węgiel IV- wartościowy

3 wiązania "węgiel-węgiel"
sp3 sp2 sp

4

5 2. Początek rozwoju chemii organicznej
1828 rok Jako pierwszy otrzymał związek organiczny – mocznik z substancji nieorganicznej (amoniak), w procesie współcześnie nazywanym syntezą Wöhlera Friedrich Wöhler możliwość powstawania związków organicznych bez udziału tzw. siły życiowej vis vitalis

6 3. Związki organiczne węglowodory alkohole i fenole aldehydy ketony
alkany alkeny alkiny areny alkohole i fenole aldehydy ketony kwasy karboksylowe estry tłuszcze woski aminy aminokwasy kwasy nukleinowe węglowodany białka

7 4. Najprostsze węglowodory

8 Człony szeregu nazywamy HOMOLOGAMI
5. ALKANY szereg homologiczny Jest to szereg tego samego typu związków organicznych (np.: alkoholi, alkanów...), o podobnych właściwościach chemicznych, których cząsteczki różnią się między sobą o stałą grupę metylenową - (-CH2-). Człony szeregu nazywamy HOMOLOGAMI

9 CnH2n+2 Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Pentan C5H12
wzór ogólny Butan C4H10 Pentan C5H12 Wzór sumaryczny: C5H12 Heksan C6H14 Wzór strukturalny: Heptan C7H16 Wzór półstrukturalny: Oktan C8H18 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 Nonan C9H20 2 4 Wzór kreskowy: 3 1 5 Dekan C10H22

10 IZOMERY Pentan C5H12 występowanie różnych związków chemicznych o
gr. isos - równy, meros - część występowanie różnych związków chemicznych o jednakowym wzorze sumarycznym. Cząsteczki izomerów posiadają odmienną strukturę (wzory strukturalne) i odmienne własności fizyczne i chemiczne. Pentan C5H12

11 Zadanie 1. Narysuj wzory półstrukturalne pięciu izomerów łańcuchowych heksanu.

12 5a. Główny przedstawiciel alkanów
Metan Gaz błotny / gaz kopalniany struktura tetraedryczna

13 Źródła antropogeniczne metanu
Wykres pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1998

14 Metan to także jeden z głównych gazów cieplarnianych

15 Substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste
B I O G A Z Biogaz powstaje w procesie fermentacji beztlenowej Substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste (metan i dwutlenek węgla), a do 60% substancji organicznej w tym procesie zamienia się w biogaz

16

17 6. Właściwości fizyczne alkanów
stan skupienia: C1 - C4 są gazami, C5 - C16 cieczami a wyższe ciałami stałymi. wszystkie alkany są palne nierozpuszczalne w wodzie (alkany są związkami niepolarnymi) temperatura wrzenia i topnienia zależy od ilości atomów węgla w łańcuchu węglowodory o łańcuchu rozgałęzionym mają niższe temperatury wrzenia gęstość mniejsza od gęstości wody

18 7. Zastosowanie


Pobierz ppt "CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google