Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie. 1.Chemia organiczna – chemia związków węgla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie. 1.Chemia organiczna – chemia związków węgla."— Zapis prezentacji:

1 CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie

2 1.Chemia organiczna – chemia związków węgla

3 sp3 sp2 sp

4

5 2. Początek rozwoju chemii organicznej Friedrich Wöhler mocznik Jako pierwszy otrzymał związek organiczny – mocznik z substancji nieorganicznej (amoniak), w procesie współcześnie nazywanym syntezą Wöhlera vis vitalis możliwość powstawania związków organicznych bez udziału tzw. siły życiowej vis vitalis

6 3. Związki organiczne węglowodory alkany alkeny alkiny areny alkohole i fenole aldehydyketony kwasy karboksylowe estry tłuszcze woski aminy aminokwasy kwasy nukleinowe węglowodany białka

7 4. Najprostsze węglowodory

8 5. ALKANY Jest to szereg tego samego typu związków organicznych (np.: alkoholi, alkanów...), o podobnych właściwościach chemicznych, których cząsteczki różnią się między sobą o stałą grupę metylenową - (-CH 2 - (-CH 2 -). Człony szeregu nazywamy HOMOLOGAMI

9 Metan Etan Propan Butan Pentan Heksan Heptan Oktan Nonan Dekan CH 4 C2H6C2H6 C3H8C3H8 C 4 H 10 C 5 H 12 C 6 H 14 C 7 H 16 C 8 H 18 C 9 H 20 C 10 H 22 C n H 2n+2 wzór ogólny Wzór sumaryczny: C 5 H 12 Wzór strukturalny: Wzór półstrukturalny: CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 Wzór kreskowy:

10 IZOMERY gr. isos - równy, meros - część występowanie różnych związków chemicznych o jednakowym wzorze sumarycznym. Cząsteczki izomerów posiadają odmienną strukturę (wzory strukturalne) i odmienne własności fizyczne i chemiczne. Pentan C 5 H 12

11 Zadanie 1. Narysuj wzory półstrukturalne pięciu izomerów łańcuchowych heksanu.

12 5a. Główny przedstawiciel alkanów Metan struktura tetraedryczna Gaz błotny / gaz kopalniany

13 Źródła antropogeniczne metanu Wykres pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1998

14 Metan to także jeden z głównych gazów cieplarnianych

15 B I O G A Z Substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste metan i dwutlenek węgla biogaz (metan i dwutlenek węgla), a do 60% substancji organicznej w tym procesie zamienia się w biogaz Biogaz powstaje w procesie fermentacji beztlenowej

16

17 6. Właściwości fizyczne alkanów stan skupienia: C1 - C4 są gazami, C5 - C16 cieczami a wyższe ciałami stałymi. wszystkie alkany są palne nierozpuszczalne w wodzie (alkany są związkami niepolarnymi) temperatura wrzenia i topnienia zależy od ilości atomów węgla w łańcuchu węglowodory o łańcuchu rozgałęzionym mają niższe temperatury wrzenia gęstość mniejsza od gęstości wody

18 7. Zastosowanie


Pobierz ppt "CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie. 1.Chemia organiczna – chemia związków węgla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google