Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWASY Kwas chlorowodorowy, kwas siarkowodorowy, kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWASY Kwas chlorowodorowy, kwas siarkowodorowy, kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy."— Zapis prezentacji:

1 KWASY Kwas chlorowodorowy, kwas siarkowodorowy, kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy.

2 CO TO SĄ KWASY? Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy.W najprostszym podejściu kwasy są to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru. W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej. *roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny *powodują takie same zabarwienie wskaźnika Definicja kwasów wg Arrheniusa: Kwasem nazywamy substancję, która posiada w cząsteczce wodór i jest zdolna do oddania tego wodoru w wodzie w postaci kationu wodorowego. Kwasy organiczne-są produkowane przez organizmy żywe. Kwasy nieorganiczne (mineralne) są wynikiem działania człowieka.

3 JAK DZIELIMY KWASY? Kwasy dzielimy na beztlenowe i tlenowe. Kwas beztlenowy – kwas, którego cząsteczka nie zawiera atomów tlenu. Kwas tlenowy – kwas, którego cząsteczka zawiera atomy tlenu.

4 PODZIAŁ KWASÓW Tlenowe Beztlenowe Kwas siarkowy (VI) Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowodorowy Kwas azotowy (V) Kwas węglowy Kwas fosforowy (V)

5 KWAS CHLOROWODOROWY Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: HCl H – Cl Równanie reakcji : H 2 + Cl 2 2 HCl (wodór) (chlor) (chlorowodór) Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Ciecz, - kwas nieorganiczny bezbarwny, - kwas beztlenowy Roztwór stężony,,dymi na - żrący powietrzu, ma gęstość większą od gęstości wody

6 KWAS SIARKOWODOROWY Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H 2 S S H H Równanie reakcji: H 2 + S H 2 S ( wodór) + ( siarka) = siarkowodór Właściwości Właściwości fizyczne Właściowości chemiczne Ciecz - nieorganiczny kwas beztlenowy Bezbarwny - wydziela ostry zapach zgniłych jaj - trujący

7 KWAS SIARKOWY (VI) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H 2 SO 4 S O O O O H H Równanie reakcji : SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 ( tlenek siarki(VI) + woda kwas siarkowy (VI) Właściowości Właściowości fizyczne Właściwości chemiczne oleista ciecz, i ma gęstość - nieorganiczny kwas tlenowy większą od gęstości wody - bezwonny Bezbarwny - żrący Higroskopijny - zwęgla substancje organiczne

8 KWAS SIARKOWY (IV) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H 2 SO 3 S = O O O H H Równanie reakcji : SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 ( tlenek siarki (IV)) + (woda) kwas siarkowy (IV) Właściowości Właściwości fizyczne Właściowości chemiczne Ciecz, bezbarwny - nieorganiczny kwas tlenowy, ma właściwości bielące, nietrwały, ma charakterystyczny zapach tlenku siarki(IV), trujący

9 KWAS AZOTOWY (V) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: HNO 3 N O O O H Równanie reakcji : N 2 O 5 + H 2 O 2 HNO 3 (tlenek azotu(V)) + (woda) kwas azotowy (V) Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Ciecz, bezbarwny, ma gęstość - nieorganiczny kwas tlenowy, Około 1,5 raza większa od ma charakterystyczny ostry zapach, Gęstości wody żrący, powoduje żółknięcie białek w reakcji ksantoproteinowej, ma silne właściwości utleniające

10 KWAS WĘGLOWY Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H 2 CO 3 C = O O O H H Równanie reakcji : CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 ( tlenek węgla(V)) + (woda) kwas węglowy Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Ciecz - nieorganiczny kwas tlenowy, Bezbarwny bezwonny, nietrwały- łatwo ulega rozkładowi

11 KWAS FOSFOROWY(V) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H 3 PO 4 P=O O O O H H H Równanie reakcji : P 4 O 10 + 6 H 2 O 4H 3 PO 4 (tlenek fosforu(V)) + (woda) kwas fosforowy(V) Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Substancja stała, bezbarwny, nieorganiczny kwas tlenowy, działa Krystaliczny, dobrze rozpuszcza drażniąco na skórę i błony śluzowe się w wodzie

12 DYSOCJACJA JONOWA Dysocjacja jonowa kwasów (elektrolityczna) jest to proces dysocjacji, który polega na rozpadzie cząsteczek elektrolitów (jonów) na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony) pod wpływem wody. OGÓLNE RÓWNANIE REAKCJI DYSOCJACJI KWASÓW H 2 O H l m R m m H + + R m- R – reszta kwasowa m – wartościowość reszty kwasowej równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu

13 DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW KWAS CHLOROWODOROWY H 2 O HCl H + + Cl - KWAS SIARKOWOWODOROWY H 2 O H 2 S2H + + S 2-

14 KWAS SIARKOWY (VI) H 2 O H 2 SO 4 2H + + SO 4 2- KWAS SIARKOWY (IV) H 2 O H 2 SO 3 2H + + SO 3 2- KWAS AZOTOWY (V) H 2 O HNO 3 H + + NO 3 -

15 KWAS WĘGLOWY H 2 O H 2 CO 3 2H + + CO 3 2- KWAS FOSFOROWY (V) H 2 O H 3 PO 4 3H + + PO 4 3-

16 ŹRÓDŁA: GOOGLE.COM PODRĘCZNIK CHEMIA NOWEJ ERY PRZYGOTOWALI W.PRUS S.STAWSKA S.KRUG


Pobierz ppt "KWASY Kwas chlorowodorowy, kwas siarkowodorowy, kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google