Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWASY Kwas chlorowodorowy , kwas siarkowodorowy , kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWASY Kwas chlorowodorowy , kwas siarkowodorowy , kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy."— Zapis prezentacji:

1 KWASY Kwas chlorowodorowy , kwas siarkowodorowy , kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy.

2 CO TO SĄ KWASY? Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy.W najprostszym podejściu kwasy są to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru. W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej. *roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny *powodują takie same zabarwienie wskaźnika Definicja kwasów wg Arrheniusa: Kwasem nazywamy substancję, która posiada w cząsteczce wodór i jest zdolna do oddania tego wodoru w wodzie w postaci kationu wodorowego. Kwasy organiczne-są produkowane przez organizmy żywe. Kwasy nieorganiczne (mineralne) są wynikiem działania człowieka.

3 JAK DZIELIMY KWASY? Kwasy dzielimy na beztlenowe i tlenowe.
Kwas beztlenowy – kwas, którego cząsteczka nie zawiera atomów tlenu. Kwas tlenowy – kwas, którego cząsteczka zawiera atomy tlenu.

4 PODZIAŁ KWASÓW Tlenowe Beztlenowe
Kwas siarkowy (VI) Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowodorowy Kwas azotowy (V) Kwas węglowy Kwas fosforowy (V)

5 (wodór) (chlor) (chlorowodór)
KWAS CHLOROWODOROWY Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: HCl H – Cl Równanie reakcji : H2 + Cl 2  HCl (wodór) (chlor) (chlorowodór) Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Ciecz, kwas nieorganiczny bezbarwny, kwas beztlenowy Roztwór stężony ,,dymi’’ na żrący powietrzu, ma gęstość większą od gęstości wody

6 ( wodór) + ( siarka) = siarkowodór
KWAS SIARKOWODOROWY Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H2S S H H Równanie reakcji: H 2 + S  H2S ( wodór) + ( siarka) = siarkowodór Właściwości Właściwości fizyczne Właściowości chemiczne Ciecz nieorganiczny kwas beztlenowy Bezbarwny wydziela ostry zapach zgniłych jaj - trujący

7 KWAS SIARKOWY (VI) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H2SO4 S O O H O
Równanie reakcji : SO3 + H2O  H2SO4 ( tlenek siarki(VI) + woda  kwas siarkowy (VI) Właściowości Właściowości fizyczne Właściwości chemiczne oleista ciecz, i ma gęstość nieorganiczny kwas tlenowy większą od gęstości wody bezwonny Bezbarwny żrący Higroskopijny zwęgla substancje organiczne

8 KWAS SIARKOWY (IV) Właściowości Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny:
H2SO3 S = O O H O H Równanie reakcji : SO2 + H2O  H2SO3 ( tlenek siarki (IV)) + (woda)  kwas siarkowy (IV) Właściowości Właściwości fizyczne Właściowości chemiczne Ciecz, bezbarwny nieorganiczny kwas tlenowy, ma właściwości bielące, nietrwały, ma charakterystyczny zapach tlenku siarki(IV), trujący

9 KWAS AZOTOWY (V) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: HNO3 N O H O O
Równanie reakcji : N2O5 + H2O  2 HNO3 (tlenek azotu(V)) + (woda)  kwas azotowy (V) Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Ciecz, bezbarwny, ma gęstość nieorganiczny kwas tlenowy, Około 1,5 raza większa od ma charakterystyczny ostry zapach, Gęstości wody żrący, powoduje żółknięcie białek w reakcji ksantoproteinowej, ma silne właściwości utleniające

10 KWAS WĘGLOWY Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H2CO3 C = O H O O H
Równanie reakcji : CO2 + H2O  H2CO3 ( tlenek węgla(V)) + (woda)  kwas węglowy Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Ciecz nieorganiczny kwas tlenowy, Bezbarwny bezwonny, nietrwały- łatwo ulega rozkładowi

11 KWAS FOSFOROWY(V) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: H3PO4 P=O
Równanie reakcji : P 4O H 2O  4H3 PO 4 (tlenek fosforu(V)) + (woda)  kwas fosforowy(V) Właściwości Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne Substancja stała, bezbarwny, nieorganiczny kwas tlenowy, działa Krystaliczny, dobrze rozpuszcza drażniąco na skórę i błony śluzowe się w wodzie

12 DYSOCJACJA JONOWA Dysocjacja jonowa kwasów (elektrolityczna) jest to proces dysocjacji, który polega na rozpadzie cząsteczek elektrolitów (jonów) na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony) pod wpływem wody. OGÓLNE RÓWNANIE REAKCJI DYSOCJACJI KWASÓW H2O HlmRm m H Rm- R – reszta kwasowa m – wartościowość reszty kwasowej równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu

13 DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW
KWAS CHLOROWODOROWY H2O HCl H+ + Cl- KWAS SIARKOWOWODOROWY H2S 2H S2-

14 KWAS SIARKOWY (VI) H2SO4 2H+ + SO42- KWAS SIARKOWY (IV)
H2O H2SO4 2H SO42- KWAS SIARKOWY (IV) H2SO3 2H SO32- KWAS AZOTOWY (V) HNO 3 H NO3-

15 KWAS WĘGLOWY H2O H2CO3 2H CO32- KWAS FOSFOROWY (V) H3PO4 3H PO43-

16 ŹRÓDŁA: GOOGLE.COM PODRĘCZNIK „CHEMIA NOWEJ ERY” PRZYGOTOWALI W.PRUS S.STAWSKA S.KRUG


Pobierz ppt "KWASY Kwas chlorowodorowy , kwas siarkowodorowy , kwas siarkowy ( IV ), kwas siarkowy ( VI ), kwas azotowy ( V ), kwas fosforowy ( V ), kwas węglowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google