Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ."— Zapis prezentacji:

1 Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ

2 WĘGLOWODORY wejście

3 WĘGLOWODORY Węglowodory są najprostszą pod względem
budowy grupą związków organicznych, których cząsteczki zawierają wyłącznie atomy węgla i wodoru. Są to związki z którymi mamy praktycznie do czynienia codziennie. Węglowodorami są: paliwa (benzyna, olej napędowy) gaz spalany w kuchenkach gazowych gaz w butlach gazowych parafina z której zrobione są świece acetylen wykorzystywany do spawania i cięcia metali itp. DALEJ

4 Podział węglowodorów:
NASYCONE NIENASYCONE Alkany np. metan CH4 Alkeny Alkiny np. buten C4H8 np.nonyn C9H16 DALEJ

5 Węglowodory nienasycone
Węglowodory nasycone Węglowodory nienasycone Właściwości Szereg homologiczny alkanów ETEN Właściwości Szereg homologiczny alkenów Szereg homologiczny alkinów MENU

6 ETEN WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: gaz bezbarwny
   o delikatnym, przyjemnym zapachu    nieco lżejszy od powietrza    nierozpuszczalny w wodzie    rozpuszcza się w węglowodorach nasyconych    temp. topnienia: -169oC    temp. wrzenia: -104oC    pali się świecącym płomieniem WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:     spalanie –z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową: C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O    reakcja przyłączania – ADDYCJI:     reakcja uwodornienia:   eten ulega reakcji polimeryzacji tworząc polietylen      odbarwia wodę bromową i KMnO4 MENU

7 Szereg homologiczny alkenów
Eten C2H4 propen C3H6 buten C4H8 penten C5H10 Szereg homologiczny alkenów MENU

8 Szereg homologiczny alkanów
Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Pentan C5H12 Heksan C6H14 Heptan C7H16 Oktan C8H18 MENU

9 Szereg homologiczny alkinów
ETYN C2H 2 PROPYN C3H4 BUTYN C4H6 PENTYN C5H8 HEKSYN C6H10 HEPTYN C7H12 OKTYN C8H14 NONYN DEKYN C9 H16 C10H18 Alkiny to węglowodory, w których występuje co najmniej jedno wiązanie potrójne między atomami węgla. Alkiny w odróżnieniu od alkanów i alkenów są bardzo reaktywne, nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom. MENU

10 Właściwości węglowodorów nienasyconych
Wykazują reakcję przyłączeniową Zawierają wiązania wielokrotne między atomami węgla MODEL PROPENU MODEL BUTENU Nazwa- „węglowodory nienasycone” wynika z charakterystycznej dla nich reakcji (przyłączania) polegającej na takim „nasyceniu ”wodorem, bromem, chlorem itd., że substancja przestaje „pochłaniać” reagent, bo osiąga stan „nasycenia”. MENU

11 PROPEN MENU

12 BUTEN MENU

13 Właściwości węglowodorów nasyconych
MODEL PROPANU Mała reaktywność Palność Wszystkie atomy węgla połączone są wiązaniami pojedynczymi MENU

14 PROPAN MENU

15 REAKCJA PRZYŁĄCZENIA Reakcja przyłączania jest to reakcja, w wyniku której cząsteczka przyłącza się do innej cząsteczki zawierającej wiązanie podwójne, przekształcając to wiązanie w pojedyncze. POWRÓT

16 wejście

17 MENU podział alkoholi otrzymywanie
właściwości: gliceryny, glikolu etylenowego i etanolu szereg homologiczny MENU

18 METANOL ETANOL R - OH R OH powrót - grupa węglowodorowa
- grupa hydroksylowa

19 C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 2CH4 + O2 2CH3OH powrót Fermentacja alkoholowa:
Kataliczne utlenianie alkanów: 2CH4 + O2 2CH3OH

20 CH3 OH METANOL OH CH2 CH2 OH GLIKOL ETYLENOWY CH2 CH CH2 GLICERYNA OH
powrót CH3 OH METANOL OH CH2 CH2 OH GLIKOL ETYLENOWY CH2 CH CH2 GLICERYNA OH OH OH

21 powrót

22 powrót Związek chemiczny o wzorze sumarycznym C2H6O2 będący alkoholem dwuwodorowym C2H6O2 Bezbarwna, gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku, bez ograniczeń miesza się z wodą i alkoholem etylowym

23 powrót Oleista, bezbarwna ciecz, cięższa od wody. Jest związkiem nie toksycznym C3H5(OH)3 Stosuje się ją w produkcji kosmetyków jako środek nawilżający, a w przemyśle spożywczym między innymi do słodzenia likierów, ale przede wszystkim do produkcji dynamitu

24 powrót Bezbarwna ciecz o słabym zapachu i słodkawym, piekącym smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest substancja palną. CH3OH Jest trucizną znacznie groźniejszą od etanolu: jednorazowe spożycie niewielkiej dawki może spowodować ślepotę, a przy większej ilości - śmierć

25 KWASY KARBOKSYLOWE WEJŚCIE

26 Budowa kwasów karboksylowych
Kwasy tłuszczowe Właściwości kwasów karboksylowych MENU

27 Budowa kwasów karboksylowych
MENU Budowa kwasów karboksylowych Cząsteczka kwasu karboksylowego składa się z grupy węglowodorowej (R) i grupy karboksylowej (COOH) Wzór ogólny : R COOH lub Grupy karboksylowej nie zapisuje się w postaci CO2H, lecz COOH, ponieważ sposób zapisu informuje o tym, że każdy atom tlenu jest inaczej połączony z atomem węgla: pierwszy wiązaniem podwójny, drugi - pojedynczym. DALEJ

28 ( I FERMENTACJA OCTOWA)
POWRÓT Kilkadziesiąt kwasów karboksylowych występuje w tkankach roślinnych i zwierzęcych. KWAS MRÓWKOWY KWAS OCTOWY ( I FERMENTACJA OCTOWA)

29 POWRÓT Kwas mrówkowy Kwas o najmniejszej cząsteczce, zwany kwasem mrówkowym zawiera atom wodoru w miejscu grupy R: model cząsteczki wzór strukturalny wzór grupowy Kwas mrówkowy jest składnikiem jadu mrówek, pszczół i pokrzyw. Kwas mrówkowy jest trucizną. Wywołuje oparzenia skóry, a jego opary drażnią błonę śluzową!

30 Kwas octowy Fermentacja octowa
POWRÓT Kwas octowy W cząstce kwasu octowego grupą R jest metyl: model cząsteczki wzór strukturalny wzór grupowy Fermentacja octowa Kwas octowy powstaje w roztworach zawierających alkohol etylowy, np. w winie, podczas dłuższego stania w otwartej butelce. Następuje wówczas powolne utlenianie: BAKTERIE CH3 CH2 OH + O2 CH3 COOH + H2O Ten proces nazywa się fermentacją octową. Otrzymany wodny roztwór powszechnie znany jako ocet stosuje się w przemyśle spożywczym i w gospodarstwie domowym jako środek konserwujący i przyprawa.

31 Kwasy tłuszczowe CH3 [CH2]14 COOH CH3 [CH2]16 COOH Kwas palmitynowy
POWRÓT Kwasy tłuszczowe Kwasy karboksylowe występują także w zjełczałym maśle, zsiadłym mleku i owocach. Stąd nazwy: masłowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, winowy itd. Praktyczne znaczenie, mają kwasy karboksylowe, w których grupa R zawiera długi łańcuch węglowy: 15 atomów węgla w grupie węglowodorowej CH3 [CH2]14 COOH Kwas palmitynowy Kwas stearynowy 17 atomów węgla w grupie węglowodorowej CH3 [CH2]16 COOH Kwasy te są nazwane wyższymi kwasami karboksylowymi lub kwasami tłuszczowymi.

32 Właściwości kwasów karboksylowych
Kwasy karboksylowe zawierające w grupie węglowodorowej kilka atomów węgla to bezbarwne ciecze o indywidualnym ostrym zapachu. W miarę wzrostu długości łańcucha węglowego ciecze te są coraz bardziej oleiste, a potem występują jako ciała stałe. Rozpuszczalne w wodzie. Kwasy zawierające do 3 atomów węgla w grupie R mieszają się z wodą w każdym stosunku. Wodne roztwory tych kwasów barwią lakmus na czerwono. W smaku są kwaśne. Reagują z wodorotlenkami, tworząc sole: CH3 COOH + NaOH CH3 COOHNa + H2O Ulegają dysocjacji jonowej, wytwarzając jony H+: R-COOH R-COOH- + H+ Na przykład: CH3-COOH CH3-COO- + H+ DALEJ

33 2CH3 -COOH +Mg (CH3-COO)2Mg + H2 POWRÓT
Ulegają reakcji zobojętnienia i reagują z metalami. Nazwy soli kwasów karboksylowych tworzy się tak, jak nazwy soli kwasów nieorganicznych: sole kwasu mrówkowego to mrówczany, octowego - octany, palmitynowego - palmityniany itd. Sole kwasów karboksylowych to związki o wzorze ogólnym (R-COO)nM. Kwas octowy w reakcji z magnezem: 2CH3 -COOH +Mg (CH3-COO)2Mg + H2 (octan magnezu) Palne, jak przeważająca większość związków organicznych

34 pracę wykonały : Źródła informacji:
SPIS TREŚCI Weronika Dziadul i Diana Kot z klasy III c Źródła informacji: Internet oraz podręcznik „Chemia dla Gimnazjalistów. Część III”


Pobierz ppt "Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google