Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ ZAKOŃCZ POKAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ ZAKOŃCZ POKAZ."— Zapis prezentacji:

1

2 Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ ZAKOŃCZ POKAZ

3 WĘGLOWODORY wejście

4 WĘGLOWODORY Węglowodory są najprostszą pod względem budowy grupą związków organicznych, których cząsteczki budowy grupą związków organicznych, których cząsteczki zawierają wyłącznie atomy węgla i wodoru. zawierają wyłącznie atomy węgla i wodoru. Są to związki z którymi mamy praktycznie do czynienia codziennie. Węglowodorami są: Węglowodorami są: paliwa (benzyna, olej napędowy) gaz spalany w kuchenkach gazowych gaz w butlach gazowych parafina z której zrobione są świece acetylen wykorzystywany do spawania i cięcia metali itp. DALEJ

5 Podział węglowodorów: NASYCONE NIENASYCONE np. metan CH4 Alkany Alkiny Alkeny np. buten C4H8 np. nonyn C9H16 DALEJ

6 Węglowodory nasycone WłaściwościWłaściwościWłaściwości Szereg homologiczny alkanówSzereg homologiczny alkanówSzereg homologiczny alkanówSzereg homologiczny alkanów ETENETENETEN Węglowodory nienasycone WłaściwościWłaściwościWłaściwości Szereg homologiczny alkenówSzereg homologiczny alkenówSzereg homologiczny alkenówSzereg homologiczny alkenów Szereg homologiczny alkinówSzereg homologiczny alkinówSzereg homologiczny alkinówSzereg homologiczny alkinów MENU

7 ETEN WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: > gaz bezbarwny > o delikatnym, przyjemnym zapachu > nieco lżejszy od powietrza > nierozpuszczalny w wodzie > rozpuszcza się w węglowodorach nasyconych > temp. topnienia: -169oC > temp. wrzenia: -104oC > pali się świecącym płomieniem WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: > spalanie –z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową: > C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O > reakcja przyłączania – ADDYCJI: > reakcja uwodornienia: > eten ulega reakcji polimeryzacji tworząc polietylen > odbarwia wodę bromową i KMnO4 MENU

8 Eten C2H4C2H4 propen C3H6C3H6 buten C4H8C4H8 penten C 5 H 10 MENU

9 Szereg homologiczny alkanów MENU MetanCH 4 Etan C2H6 C2H6 PropanC3H8C3H8 ButanC 4 H 10 PentanC 5 H 12 HeksanC 6 H 14 HeptanC 7 H 16 Oktan C 8 H 18

10 Szereg homologiczny alkinów ETYNC 2 H 2 PROPYNC3H4C3H4 BUTYNC4H6C4H6 PENTYNC5H8C5H8 HEKSYNC 6 H 10 HEPTYNC 7 H 12 OKTYNC 8 H 14 NONYN DEKYN C 9 H 16 C 10 H 18 MENU Alkiny to węglowodory, w których występuje co najmniej jedno wiązanie potrójne między atomami węgla. Alkiny w odróżnieniu od alkanów i alkenów są bardzo reaktywne, nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom.

11 Właściwości węglowodorów nienasyconych reakcję przyłączeniową reakcję przyłączeniowąWykazują reakcję przyłączeniowąreakcję przyłączeniową Zawierają wiązania wielokrotne między atomami węgla MODEL PROPENU MODEL PROPENU MODEL BUTENU MODEL BUTENU Nazwa- węglowodory nienasycone wynika z charakterystycznej dla nich reakcji (przyłączania) polegającej na takim nasyceniu wodorem, bromem, chlorem itd., że substancja przestaje pochłaniać reagent, bo osiąga stan nasycenia. MENU

12 PROPEN MENU

13 BUTEN MENU

14 Właściwości węglowodorów nasyconych MODEL PROPANU MODEL PROPANU Mała reaktywność Palność Wszystkie atomy węgla połączone są wiązaniami pojedynczymi MENU

15 PROPAN MENU

16 REAKCJA PRZYŁĄCZENIA Reakcja przyłączania jest to reakcja, w wyniku której cząsteczka przyłącza się do innej cząsteczki zawierającej wiązanie podwójne, przekształcając to wiązanie w pojedyncze. POWRÓT

17 wejście

18 podział alkoholi otrzymywanie właściwości: gliceryny, glikolu etylenowego i etanolu szereg homologiczny MENU

19 M ETANOL E TANOL - OHR R - grupa węglowodorowa OHOH - grupa hydroksylowa powrót

20 Fermentacja alkoholowa: C 6 H 12 O 6 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 Kataliczne utlenianie alkanów: 2CH 4 + O 2 2CH3OH2CH3OH powrót

21 GLICERYNA METANOL GLIKOL ETYLENOWY CH 3 OH CH 2 CH CH 2 OHOHOHOHOHOH OH CH 2 CH 2 OH powrót

22

23 Związek chemiczny o wzorze sumarycznym C 2 H 6 O 2 będący alkoholem dwuwodorowym Bezbarwna, gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku, bez ograniczeń miesza się z wodą i alkoholem etylowym C2H6O2C2H6O2 powrót

24 Oleista, bezbarwna ciecz, cięższa od wody. Jest związkiem nie toksycznym Stosuje się ją w produkcji kosmetyków jako środek nawilżający, a w przemyśle spożywczym między innymi do słodzenia likierów, ale przede wszystkim do produkcji dynamitu C3H5(OH)3C3H5(OH)3

25 Jest trucizną znacznie groźniejszą od etanolu: jednorazowe spożycie niewielkiej dawki może spowodować ślepotę, a przy większej ilości - śmierć Bezbarwna ciecz o słabym zapachu i słodkawym, piekącym smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest substancja palną. CH3OHCH3OH powrót

26 KWASY KARBOKSYLOWE WEJŚCIE

27 Budowa kwasów karboksylowych Budowa kwasów karboksylowych Kwasy tłuszczowe Kwasy tłuszczowe Właściwości kwasów karboksylowych Właściwości kwasów karboksylowych MENU

28 Budowa kwasów karboksylowych R COOH lub Cząsteczka kwasu karboksylowego składa się z grupy grupy karboksylowej węglowodorowej (R) i grupy karboksylowej (COOH) Wzór ogólny : MENU DALEJ Grupy karboksylowej nie zapisuje się w postaci CO 2 H, lecz COOH, ponieważ sposób zapisu informuje o tym, że każdy atom tlenu jest inaczej połączony z atomem węgla: pierwszy wiązaniem podwójny, drugi - pojedynczym.

29 Kilkadziesiąt kwasów karboksylowych występuje w tkankach roślinnych i zwierzęcych. K WAS MRÓWKOWY K WAS MRÓWKOWY K WAS OCTOWY K WAS OCTOWY ( I FERMENTACJA OCTOWA) ( I FERMENTACJA OCTOWA) POWRÓT

30 K was mrówkowy model cząsteczkiwzór strukturalny wzór grupowy Kwas o najmniejszej cząsteczce, zwany kwasem mrówkowym zawiera atom wodoru w miejscu grupy R: Kwas mrówkowy jest składnikiem jadu mrówek, pszczół i pokrzyw. Kwas mrówkowy jest trucizną. Wywołuje oparzenia skóry, a jego opary drażnią błonę śluzową! POWRÓT

31 K was octowy W cząstcegrupą R jest metyl: W cząstce kwasu octowego grupą R jest metyl: model cząsteczki wzór strukturalny wzór grupowy F ermentacja octowa Kwas octowy powstaje w roztworach zawierających alkohol etylowy, np. w winie, podczas dłuższego stania w otwartej butelce. Następuje wówczas powolne utlenianie: CH 3 CH 2 OH + O 2 CH 3 H2OH2OCOOH BAKTERIE + fermentacją octową Ten proces nazywa się fermentacją octową. Otrzymany wodny roztwór powszechnie znany jako ocet stosuje się w przemyśle spożywczym i w gospodarstwie domowym jako środek konserwujący i przyprawa. POWRÓT

32 K wasy tłuszczowe Kwasy karboksylowe występują także w zjełczałym maśle, zsiadłym mleku i owocach. Stąd nazwy: masłowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, winowy itd. Praktyczne znaczenie, mają kwasy karboksylowe, w których grupa R zawiera długi łańcuch węglowy: Kwaspalmitynowy Kwasstearynowy 15 atomów węgla w grupie węglowodorowej 17 atomów węgla w grupie węglowodorowej CH 3 [CH 2 ] 16 COOH COOH CH 3 [CH 2 ] 14 wyższymi kwasami karboksylowymi kwasami tłuszczowymi Kwasy te są nazwane wyższymi kwasami karboksylowymi lub kwasami tłuszczowymi. POWRÓT

33 W łaściwości kwasów karboksylowych Kwasy karboksylowe zawierające w grupie węglowodorowej kilka atomów węgla to bezbarwne ciecze o indywidualnym ostrym zapachu.Kwasy karboksylowe zawierające w grupie węglowodorowej kilka atomów węgla to bezbarwne ciecze o indywidualnym ostrym zapachu. W miarę wzrostu długości łańcucha węglowego ciecze te są coraz bardziej oleiste, a potem występują jako ciała stałe.W miarę wzrostu długości łańcucha węglowego ciecze te są coraz bardziej oleiste, a potem występują jako ciała stałe. Rozpuszczalne w wodzie.Rozpuszczalne w wodzie. Kwasy zawierające do 3 atomów węgla w grupie R mieszają się z wodą w każdym stosunku.Kwasy zawierające do 3 atomów węgla w grupie R mieszają się z wodą w każdym stosunku. Wodne roztwory tych kwasów barwią lakmus na czerwono.Wodne roztwory tych kwasów barwią lakmus na czerwono. W smaku są kwaśne.W smaku są kwaśne. Reagują z wodorotlenkami, tworząc sole:Reagują z wodorotlenkami, tworząc sole: CH 3 COOH H2OH2OH2OH2OCOOHNa NaOH + + Ulegają dysocjacji jonowej, wytwarzając jony H + :Ulegają dysocjacji jonowej, wytwarzając jony H + : R-COOH R-COOH - H+H+H+H+ Na przykład: CH 3 -COO - CH 3 -COOH + + H+H+H+H+ DALEJ

34 Ulegają reakcji zobojętnienia i reagują z metalami.Ulegają reakcji zobojętnienia i reagują z metalami. Nazwy soli kwasów karboksylowych tworzy się tak, jak nazwy soli kwasów nieorganicznych: sole kwasu mrówkowego to mrówczany, octowego - octany, palmitynowego - palmityniany itd.Nazwy soli kwasów karboksylowych tworzy się tak, jak nazwy soli kwasów nieorganicznych: sole kwasu mrówkowego to mrówczany, octowego - octany, palmitynowego - palmityniany itd. Sole kwasów karboksylowych to związki o wzorze ogólnym (R-COO) n M.Sole kwasów karboksylowych to związki o wzorze ogólnym (R-COO) n M. Kwas octowy w reakcji z magnezem:Kwas octowy w reakcji z magnezem: (CH 3 -COO) 2 Mg + -COOH H2H2H2H2 +Mg 2CH 3 Palne, jak przeważająca większość związków organicznych Palne, jak przeważająca większość związków organicznych (octan magnezu) POWRÓT

35 Weronika Dziadul i Diana Kot z klasy III c Internet oraz podręcznik Chemia dla Gimnazjalistów. Część III SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI


Pobierz ppt "Węglowodory Alkohole Kwasy karboksylowe Kwasy karboksylowe ZAKOŃCZ POKAZ ZAKOŃCZ POKAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google