Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węglowodory nasycone są to związki, w których między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze. Alkany nazywane są często węglowodorami nasyconymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węglowodory nasycone są to związki, w których między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze. Alkany nazywane są często węglowodorami nasyconymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Węglowodory nasycone są to związki, w których między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze. Alkany nazywane są często węglowodorami nasyconymi lub parafinami. Ogólny wzór alkanów ma postać: C n H 2n+2 gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą.

3 metan CH 4 etan C2H6 C2H6 CH 3 CH 3 propan C 3 H 8 CH 3 CH 2 CH 3 butan C 4 H 10 CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan C 5 H 12 CH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 Nazwa WzórModel cząsteczki strukturalnysumarycznypółstrukturalny

4 heksan C 6 H 14 CH 3 (CH 2 ) 4 CH 3 heptan C 7 H 16 CH 3 (CH 2 ) 5 CH 3 oktan C 8 H 18 CH 3 (CH 2 ) 6 CH 3 nonan C 9 H 20 CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 dekan C 10 H 22 CH 3 (CH 2 ) 8 CH 3

5 Cząsteczki alkanów nie są polarne, przyciągają się do siebie bardzo słabymi siłami van der Waalsa. Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego n-alkanów zmieniają się ich właściwości fizyczne. Pierwsze cztery węglowodory nasycone (metan, etan, propan, butan) są gazami. Alkany zawierające w swej cząsteczce od 5 do 16 atomów węgla to ciecze, zaś wyższe alkany są ciałami stałymi. Alkany są nierozpuszczalne w wodzie (brak polarności), natomiast rozpuszczają się w eterze, benzenie i innych rozpuszczalnikach organicznych. Między sobą mieszają się bez ograniczeń. Temperatury wrzenia wzrastają wraz ze wzrostem łańcucha węglowego. Najwyższe temperatury topnienia i wrzenia mają węglowodory o łańcuchach prostych, temperatury te maleją u węglowodorów z rozgałęzionymi łańcuchami.

6 Alkany są związkami biernymi chemicznie. Nie odbarwiają wody bromowej, nie są utlenianie przez roztwór nadmanganianu potasu. Niższe parafiny nie ulegają reakcji nitrowania, a wyższe podczas niej ulegają degradacji. Są palne i w zależności od dostępu powietrza zachodzi: - spalanie całkowite: CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O, - półspalanie: 2CH 4 + O 2 2CO + 4H 2 - spalanie niecałkowite: CH 4 + O 2 C + 2H 2 O Wchodzą w reakcje z fluorowcami. Reakcja przebiega przy udziale energii świetlnej. Jest to reakcja substytucji wolnorodnikowej. CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl CH 3 Cl + Cl 2 CH 2 Cl 2 +HCl


Pobierz ppt "Węglowodory nasycone są to związki, w których między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze. Alkany nazywane są często węglowodorami nasyconymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google