Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 29 września 2015 roku Kierownik projektu: Małgorzata Grzechnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”

2 Trochę historii: Projektodawca: Powiat Rycki Złożenie wniosku o dofinansowanie: 13.11.2013 r. Negocjacje z ORE: luty 2014 r. Zatwierdzenie projektu do realizacji: marzec 2014 r. Podpisanie umowy o dofinansowaniem: maj 2014 r. Opiekun projektu: Agata Szyszko - starszy specjalista Ośrodka Rozwoju Edukacji - IP2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.09.2015 r. Pierwotna wartość projektu: 1 716 709,26 PLN Wartość projektu po modyfikacji: 1 231 724,62 PLN Obszar realizacji: Powiat Rycki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel główny projektu Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 47 szkół i 6 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele szczegółowe: Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie ryckim poprzez opracowanie Rocznego Planu Wspomagania i Powiatowego Programu Wspomagania oraz analizę efektów jego wdrożenia Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki Poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli z wybranych 47 szkół i 6 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zadania projektowe: Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) i raportu z jego realizacji Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w powiecie ryckim Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie ryckim Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia:  wspomaganiem objęto 53 placówki, w tym: – 6 przedszkoli, – 24 szkoły podstawowe, – 9 gimnazjów, – 4 licea ogólnokształcące, – 8 techników, – 2 zasadnicze szkoły zawodowe;  wsparcie otrzymało 719 nauczycieli (592 kobiety i 127 mężczyzn) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dęblin 8 szkół 2 przedszkola Stężyca 4 szkoły 1 przedszkole Kłoczew 8 szkół Ryki 16 szkół 3 przedszkola Nowodwór 6 szkół Ułęż 5 szkół Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Szkoły i przedszkola objęte wsparciem w ramach projektu Gmina i miasto Ryki: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Moszczance 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Rososzy 4. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach 6. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Swatach 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie 10. Gimnazjum Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 11. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Rykach 12. Samorządowe Przedszkole Nr 2 z gr. integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Rykach 13. Samorządowe Przedszkole Nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach 14. Technikum Budowlane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 15. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 16. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach 17. Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 18.Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 19.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Gmina i miasto Dęblin: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 2. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 3. Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 4. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie 5. Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie 6. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie 7. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 8. Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 9. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Dęblinie 10. Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Gmina Kłoczew: 1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie 2. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie 3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czernicu 4. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Czernicu 5. Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej 6. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Goździe 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej 8. Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Starym Zadybiu 9. Szkoła Podstawowa w Kawęczynie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Gmina Nowodwór: 1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze 2. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze 3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim 4. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim 5. Szkoła Podstawowa w Jakubówce 6. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Gmina Stężyca: 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Stężycy 2. Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Zespole Szkół w Stężycy 3. Publiczne Przedszkole w Stężycy 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokitni Nowej 5. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Pawłowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Gmina Ułęż: 1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 2. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie 3. Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie 4. Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Konferencja informacyjno – promocyjna w dniu 13 maja 2014 r. Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki i Anna Wojciechowska – ówczesny kierownik projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tak zaczynaliśmy…

17 Ekspert – Anna Dudek Zadanie 1 – opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania i raportów z jego realizacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu powstały: 1 Powiatowy Program Wspomagania 1 Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.

18 Zadanie 2 – Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w powiecie ryckim Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji: Ewa Dębska Edyta Drąg Paweł Kania Barbara Okleja Magdalena Ostrowska Marianna Szpakowska Grażyna Witak-Wcisło Katarzyna Wójcik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19  W ramach projektu: powstały 53 Roczne Plany Wspomagania, realizowano 21 ofert spośród 24 dostępnych, najczęściej wybieraną ofertą była oferta nr 1: jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? najrzadziej wybierane oferty: doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole, współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, projekt edukacyjny w szkole, wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet, oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20  W okresie realizacji projektu przeprowadzono 4187 godzin różnych form szkoleniowych: - 1590 godzin warsztatów grupowych, - 1272 godzin konsultacji grupowych, - 1060 godzin konsultacji indywidualnych, - 265 godzin konsultacji grupowych podsumowujących. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Wykonawcy zadania: - Asentia Consulting Monika Grzesiak – Chmura - Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting Julita Orłowska

21 Zajęcia w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 A tak prezentują się uczestnicy projektu z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Zadanie 3 – przeprowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie ryckim  powołano 5 sieci współpracy i samokształcenia;  145 osób uczestniczyło w sieciach;  zorganizowanych zostało 25 spotkań dla członków sieci;  nad prawidłową realizacją planu pracy sieci czuwało 5 Koordynatorów sieci: Lidia Micek Urszula Wyrzykowska – Dudek Kinga Sarad – Deć Beata Jaworska Agata Frankowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Wykonawcy zadania:  Asentia Consulting Monika Grzesiak – Chmura  CE Lingua Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Zespół zarządzający: Kierownik projektu – Anna Wojciechowska od 01.04 do 14.09.2014 r. Małgorzata Grzechnik od 15.09.2014 r. Asystent kierownika projektu – Edyta Fuksiewicz od 13.04.2014 r. Koordynator merytoryczny projektu – Zygmunt Dudek od 01.04.2014 r. Manager finansowy – Ewelina Opieka od 19.05 do 23.07.2014 r. Małgorzata Wołowiec od 15.03.2015 r. Specjalista ds. promocji i logistyki – Nina Abramiuk od 13.07.2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Spotkanie Zespołu zarządzającego, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i Koordynatorów sieci 30.07.2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Biuro Projektu ul. Leona Wyczółkowskiego 10, 10A,08-500 Ryki tel.: 81 865 74 71, 505 440 425; fax: 81 865 19 66 e-mail: projektefswsp@gmail.com, projekt.efs.wsp@ryki.powiat.pl projekt.efs.wsp@ryki.powiat.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google