Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podróż w usamodzielnienie projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podróż w usamodzielnienie projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Podróż w usamodzielnienie projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podróż w usamodzielnienie

3 Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 Budżet projektu w roku 2009: 443.699,47 zł w tym: dofinansowanie 398.006,03 zł wkład własny 46.639,44 zł Zasięg terytorialny: Powiat inowrocławski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel projektu: Integracja społeczna prowadząca docelowa do zaktywizowania zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych Cel główny projektu jest realizowany poprzez osiąganie celów szczegółowych: Wspomaganie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez zaproponowanie im udziału w instrumentach aktywnej integracji, Poprawa perspektyw funkcjonowania w środowisku społecznym osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji, Udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji, Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie różnymi formami wsparcia, Upowszechnienie pracy socjalnej w powiecie Podróż w usamodzielnienie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Podróż w usamodzielnienie GRUPY DOCELOWE Osoby przebywające w PO-W ON Osoby opuszczające PO-W i rodziny zastępcze Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zarządzanie projektem Podróż w usamodzielnienie Zespół projektowy Koordynator Asystent koordynatora Księgowa projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Praca socjalna W ramach zadania praca socjalna od początku realizacji projektu obowiązki powierzono doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest pomoc grupom wrażliwym społecznie, do których zaliczamy beneficjentów projektu Podróż w usamodzielnienie, chcącym poprawić jakość codziennego życia i pełnoprawnie uczestniczyć w życiu codziennym. Podróż w usamodzielnienie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Aktywna integracja Podróż w usamodzielnienie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Promocja Przygotowano stronę internetową Opracowano materiały informacyjno – promocyjne Podróż w usamodzielnienie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Pomoc pieniężna na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki Podróż w usamodzielnienie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki udzielana jest uczestnikom projektu zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej. Średnia wysokość świadczenia na osobę wynosi 494,10 zł

11 Trening pamięci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich Podróż w usamodzielnienie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Podróż w usamodzielnienie

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podróż w usamodzielnienie

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podróż w usamodzielnienie

15 Dziękuję za uwagę Hanna Lewandowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Podróż w usamodzielnienie projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google