Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

2 Koszty kwalifikowane projektu Całkowity koszt 36.405.900 Euro Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 21.479.481 Euro Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

3 Kontrakt I: Zadanie 1 Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko Budowa łącznie około 300 metrów kanałów o średnicach 1400 oraz 1600mm w wykopie otwartym. Cel: Przywrócenie wód potoku Urwisko do jego pierwotnej zlewni, poprzez odłączenie od kanalizacji ogólnospławnej. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

4 Zadanie 1. Wykop otwarty Kontrakt I: Zadanie 1 Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

5 Budowa około 900 metrów kanału o średnicy 1400 mm w technologii mikrotunelingu Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego (użytek ekologiczny – Łąki Nowohuckie) Kontrakt I: Zadanie 2 Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

6 Kontrakt I: Zadanie 2 Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie Zadanie 2. Mikrotuneling Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

7 Kontrakt I: Zadanie 2 Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie Zadanie 2. Mikrotuneling Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

8 Kontrakt I: Zadanie 1 Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko Zadanie 2 Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Wykonawca kontraktu – Metro Sp. z o.o./PRI INKOP Całkowity koszt realizacji – 3.086.382,99 EURO Kontrakt został zakończony – 31 stycznia 2008 roku.

9 Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Renowacja metodami bezwykopowymi kanałów przełazowych o łącznej długości około 5.5 km – krótkie moduły rurowe – panele z żywic wzmacnianych włóknem szklanym. Cel: zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji zanieczyszczeń do gruntu Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

10 Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Wykonawca kontraktu – konsorcjum PBG/INFRA/PBRSP Cena kontraktowa – 9.532.972,6 EURO Zakończenie Kontraktu 18 sierpnia 2009 roku Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

11 Renowacja kanału za pomocą modułów Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

12 Renowacja kanału za pomocą modułów Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

13 Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Renowacja metodami bezwykopowymi kanałów nieprzełazowych o łącznej długości około 27.4 km w 95 wytypowanych ulicach – Technologia renowacji kanałów za pomocą wykładziny utwardzanej na placu budowy (promienie UV, para wodna, gorąca woda) – Technologia renowacji kanałów za pomocą wykładzin ciasno pasowanych Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

14 Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Wykonawca kontraktu -konsorcjum firm PBG/INFRA Cena kontraktowa – 6.920.915,58 EURO Zakończenie Kontraktu 27 sierpnia 2009 roku

15 Rękaw termoutwardzalny Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

16 Badanie wykonania - studnie Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

17 Kontrakt IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta Renowacja metodami bezwykopowymi kanałów nieprzełazowych o łącznej długości około 22,8 km w 20 osiedlach Nowej Huty – Technologia renowacji kanałów za pomocą wykładziny utwardzanej na placu budowy (para wodna oraz gorąca woda) Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

18 Kontrakt IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Wykonawca kontraktu – PER AARSLEFF Polska Cena kontraktowa – 4.330.000 EURO Zakończenie Kontraktu 30 września 2009 roku

19 Kontrakt IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

20 Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich obszarach Nowej Huty Technologia – wykop otwarty oraz metody bezwykopowe Cel: skanalizowanie obszarów aglomeracji miasta Krakowa oraz poprawa jakości środowiska naturalnego Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

21 Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Wykonawca kontraktu – Konsorcjum ZIAJKA/COMPLEX- BUD/AG System/DROMET Cena kontraktowa – 13.368.606,53 EURO Zakończenie Kontraktu 26 lutego 2010 roku

22 Schemat projektowanej sieci na etapie Studium wykonalności i Wniosku Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

23 Kontrakt VI: Inżynier dla przedsięwzięcia "Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie - Etap I" Nadzór nad realizacją kontraktów na roboty prowadzonych w oparciu o zasady Kontraktowe FIDIC Prowadzenie działań informacyjno – promujących zgodnie z dyrektywami UE Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

24 Kontrakt VI: Inżynier dla przedsięwzięcia "Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie - Etap I" Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Wykonawca kontraktu – Konsorcjum PM/EKOCENTRUM/EKOSYSTEM Cena kontraktowa – 1.200.000 EURO Zakończenie Kontraktu 10 grudnia 2010 roku

25 Struktura finansowa projektu (po zakończeniu kontraktowania): Kontrakt I – 3 086 tys. euro Kontrakt II – 9 533 tys. euro Kontrakt III – 6 921 tys. euro Kontrakt IV – 4 330 tys. euro Kontrakt V – 13 369 tys. euro Kontrakt VI – 1 200 tys. euro Przewidywane koszty projektu 38,4 mln euro Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Fundusz Spójności – 21.479.481 euro Wodociągi Krakowskie – 16.970.196,7 euro


Pobierz ppt "PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I w 59% współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google