Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I
Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

2 Koszty kwalifikowane projektu
Całkowity koszt Euro Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Euro Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

3 Kontrakt I: Zadanie 1 „Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko” Budowa łącznie około 300 metrów kanałów o średnicach 1400 oraz 1600mm w wykopie otwartym. Cel: Przywrócenie wód potoku Urwisko do jego pierwotnej zlewni, poprzez odłączenie od kanalizacji ogólnospławnej. Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

4 Kontrakt I: Zadanie 1 „Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko” Zadanie 1. Wykop otwarty Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

5 Kontrakt I: Zadanie 2 „Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie”
Budowa około 900 metrów kanału o średnicy 1400 mm w technologii mikrotunelingu Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego (użytek ekologiczny – Łąki Nowohuckie) Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

6 Kontrakt I: Zadanie 2 „Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie”
Zadanie 2. Mikrotuneling Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

7 Kontrakt I: Zadanie 2 „Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie”
Zadanie 2. Mikrotuneling Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

8 Wykonawca kontraktu – Metro Sp. z o.o./PRI INKOP
Kontrakt I: Zadanie 1 „Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko” Zadanie 2 „Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie” Wykonawca kontraktu – Metro Sp. z o.o./PRI INKOP Całkowity koszt realizacji – ,99 EURO Kontrakt został zakończony – stycznia 2008 roku. Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

9 panele z żywic wzmacnianych włóknem szklanym.
Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Renowacja metodami bezwykopowymi kanałów przełazowych o łącznej długości około 5.5 km krótkie moduły rurowe panele z żywic wzmacnianych włóknem szklanym. Cel: zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego oraz eksfiltracji zanieczyszczeń do gruntu Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

10 konsorcjum PBG/INFRA/PBRSP Cena kontraktowa – 9.532.972,6 EURO
Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Wykonawca kontraktu – konsorcjum PBG/INFRA/PBRSP Cena kontraktowa – ,6 EURO Zakończenie Kontraktu 18 sierpnia 2009 roku Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

11 Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe"
Renowacja kanału za pomocą modułów Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

12 Kontrakt II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe"
Renowacja kanału za pomocą modułów Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

13 Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Renowacja metodami bezwykopowymi kanałów nieprzełazowych o łącznej długości około 27.4 km w 95 wytypowanych ulicach Technologia renowacji kanałów za pomocą wykładziny utwardzanej na placu budowy (promienie UV, para wodna, gorąca woda) Technologia renowacji kanałów za pomocą wykładzin ciasno pasowanych Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

14 Wykonawca kontraktu -konsorcjum firm PBG/INFRA Cena kontraktowa –
Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Wykonawca kontraktu -konsorcjum firm PBG/INFRA Cena kontraktowa – ,58 EURO Zakończenie Kontraktu 27 sierpnia 2009 roku Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

15 Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Rękaw termoutwardzalny Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

16 Badanie wykonania - studnie
Kontrakt III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" Badanie wykonania - studnie Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

17 Kontrakt IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta” Renowacja metodami bezwykopowymi kanałów nieprzełazowych o łącznej długości około 22,8 km w 20 osiedlach Nowej Huty Technologia renowacji kanałów za pomocą wykładziny utwardzanej na placu budowy (para wodna oraz gorąca woda) Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

18 Zakończenie Kontraktu 30 września 2009 roku
Kontrakt IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta” Wykonawca kontraktu – PER AARSLEFF Polska Cena kontraktowa – EURO Zakończenie Kontraktu 30 września 2009 roku Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

19 Kontrakt IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

20 Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich obszarach Nowej Huty Technologia – wykop otwarty oraz metody bezwykopowe Cel: skanalizowanie obszarów aglomeracji miasta Krakowa oraz poprawa jakości środowiska naturalnego Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

21 Konsorcjum ZIAJKA/COMPLEX-BUD/AG System/DROMET Cena kontraktowa –
Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Wykonawca kontraktu – Konsorcjum ZIAJKA/COMPLEX-BUD/AG System/DROMET Cena kontraktowa – ,53 EURO Zakończenie Kontraktu 26 lutego 2010 roku Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

22 Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Schemat projektowanej sieci na etapie Studium wykonalności i Wniosku Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

23 Nadzór nad realizacją kontraktów na roboty prowadzonych w oparciu o zasady Kontraktowe FIDIC
Prowadzenie działań informacyjno – promujących zgodnie z dyrektywami UE Kontrakt VI: Inżynier dla przedsięwzięcia "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I" Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

24 Konsorcjum PM/EKOCENTRUM/EKOSYSTEM Cena kontraktowa – 1.200.000 EURO
Kontrakt VI: Inżynier dla przedsięwzięcia "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I" Wykonawca kontraktu – Konsorcjum PM/EKOCENTRUM/EKOSYSTEM Cena kontraktowa – EURO Zakończenie Kontraktu 10 grudnia 2010 roku Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

25 Przewidywane koszty projektu 38,4 mln euro
Struktura finansowa projektu (po zakończeniu kontraktowania): Kontrakt I – tys. euro Kontrakt II – tys. euro Kontrakt III – tys. euro Kontrakt IV – tys. euro Kontrakt V – tys. euro Kontrakt VI – tys. euro Fundusz Spójności – euro Wodociągi Krakowskie – ,7 euro Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP I Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” w 59% współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google