Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie biblioteki akademickie w Europie opartej na wiedzy Dagmara Sawicka Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie ŁÓDŹ 23-25 czerwca 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie biblioteki akademickie w Europie opartej na wiedzy Dagmara Sawicka Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie ŁÓDŹ 23-25 czerwca 2004."— Zapis prezentacji:

1 Polskie biblioteki akademickie w Europie opartej na wiedzy Dagmara Sawicka Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie ŁÓDŹ 23-25 czerwca 2004

2 Warunki członkostwa RP w Unii Europejskiej sfera edukacji, zarówno w zakresie struktury jak i treści, pozostaje w kompetencji każdego państwa członkowskiego. Edukacja nie podlega procesom integracji rozumianej jako ujednolicenie uregulowań prawnych, które narzucałyby konieczność zmian

3 Europejskie kierunki rozwoju oświaty

4 Kierunki zmian wyznaczają: Deklaracja Bolońska Strategia Lizbońska

5 Główne nurty rozwoju Europy: budowa społeczeństwa informacyjnego rozwój szkolnictwa i nauki

6 Zadania bibliotek: Uświadamianie politykom, władzom uczelni i pracownikom naukowym korzyści jakie daje sprawne funkcjonowanie biblioteki

7 Deklaracja Bolońska podpisana w 1999 roku przez ministrów 29 krajów europejskich odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe

8 Myśl przewodnia Deklaracji Bolońskiej: Utworzenie do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

9 ! wspieranie mobilności studentów i pracowników akademickich Założenia ideowe Deklaracji Bolońskiej: ! współpraca z krajami spoza Unii ! e-learning ! kształcenie ustawiczne ! elektroniczny wymiar kształcenia ! przeciwdziałanie problemowi przepaści cyfrowej

10 Główne cele Strategii Lizbońskiej: ! budowa społeczeństwa opartego na wiedzy ! stworzenie najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata

11 Nauka a społeczeństwo: ! zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych ! wzmocnienie powiązań z działalnością badawczą i społeczeństwem

12 Wyzwania dla bibliotek: ! informowanie o dotacjach dla absolwentów rozpoczynających działalność gospodarczą ! opracowywanie przewodników i zbieranie danych dotyczących potrzeb doradczych ! tworzenie centrów informacji biznesowej ! informowanie o badaniach prowadzonych na uczelni ! zbieranie danych i tworzenie baz z zakresu działań edukacyjnych i przedsięwzięć innowacyjnych

13 Polskie priorytety w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy: ! polityka rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego i zasobów ludzkich ! polityka innowacyjna ! polityka taniej informacji

14 Polskie Forum Strategii Lizbońskiej http://www.strategializbonska.pl/

15 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010

16 Era informacji = Era bibliotekarzy


Pobierz ppt "Polskie biblioteki akademickie w Europie opartej na wiedzy Dagmara Sawicka Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie ŁÓDŹ 23-25 czerwca 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google