Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trochę uwag o zmianach w edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trochę uwag o zmianach w edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Trochę uwag o zmianach w edukacji
Elżbieta Walkiewicz

2 Realia rzeczywistości

3 zapotrzebowanie na wiedzę globalizacja mobilność
geopolityka wymogi rynków pracy zapotrzebowanie na wiedzę globalizacja mobilność dorobek nauki dostępność do edukacji i dóbr kultury rozwój nowoczesnych technologii konkurencyjność gospodarek demokratyzacja życia społecznego aspiracje współczesnych społeczeństw

4 Prawo

5 Źródła prawa europejskiego 1
Klasyfikacja źródeł prawa europejskiego Źródła prawa europejskiego 1 Źródła prawa pierwotnego Źródła prawa pochodnego (wtórnego) Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej tj.: - Traktaty ustanawiające WE: TEWWiS (Paryż ), TEWG (Rzym ), TEWEA (Rzym ) - Traktat o U E [TUE] (Maastricht -1992r) Rozporządzenia Dyrektywy i decyzje Zalecenia, opinie i inne akty nienazwane np.: uchwały, komunikaty, rezolucje i inne Traktaty nowelizujące w.w. (JAE -1986r., Traktat z Maastricht [TWE] – 1992r., TA z 1997r., TN z 2001r.,) Traktat o Funkcjonowaniu UE - TL z 2009r Traktaty akcesyjne (z lat 1972, 1979, 1985, 1994, 2004, 2008) Umowy państw członkowskich Ogólne zasady prawa [1] Por.: S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej (w:) J. Barcz (red.) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s

6 W ToFUE, problematykę edukacyjną zawarto w 2 artykułach (165 i 166) rozdziału 5 Tytułu XII pn.:
Edukacja, Kształcenie Zawodowe , Młodzież i Sport

7 Z treści artykułów 165 (dawny149 TWE) i 166 (dawny 150 TWE) wynika, że:
systemy edukacyjne nie podlegają procesom integracyjnym rozumianym jako ujednolicenie prawodawstwa edukacja stanowi jedynie podstawę do formułowania, ukierunkowanych na rozwój, wytycznych dla wspólnej polityki Unii Europejskiej normy prawa europejskiego regulują pewien obszar działalności edukacyjnej t.j: współpracy i kształcenia zawodowego

8 Dokumenty

9 Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji
Deklaracja Bolońska (spotkanie Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bolonia, r.) Zmiany w szkolnictwie wyższym

10 Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji
Strategia lizbońska (posiedzenie Rady Europejskiej, Lizbona, marzec 2000 r.) Gospodarka europejska – gospodarką opartą na wiedzy i gospodarką konkurencyjną

11 Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji
Raport sztokholmski (Posiedzenie Rady Europejskiej, Sztokholm, marzec 2001 r.) Wspólne europejskie cele strategiczne w polityce edukacyjnej

12 Inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji
Program barceloński (Posiedzenie Rady Europejskiej, Barcelona, luty 2002 r.) Europejski program realizacji celów strategicznych systemów edukacji.

13 Struktura Europejskiego Obszaru Wiedzy określona w Strategii Lizbońskiej UE
uczenia się przez całe życie szkolnictwa wyższego wiedzy edukacji i szkolenia obszar badań i innowacji

14 Statystyka

15 Czy Polacy chcą się kształcić?
Rysunek. Dlaczego Polacy chcą się kształcić? Sondaż CBOS Żródło: Polacy chcą się uczyć. Artykuł opublikowany w portalu Gazetaprawna.pl 12 maja 2009 r. Dostęp online – Ostatni dostęp:

16 I wiele, wiele innych kwestii?
c.d.n.


Pobierz ppt "Trochę uwag o zmianach w edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google