Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna
Marek FRANKOWICZ Uniwersytet Jagielloński

2 Kształtowanie się europejskiej przestrzeni edukacyjnej
Sorbona (1998) Bolonia (19 czerwca 1999) Salamanka (29-30 marca 2001) Praga (18-19 maja 2001) Graz (29-31 maja 2003) Berlin (18-19 września 2003) Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

3 Deklaracja Bolońska (1)
·   Przyjęcie systemu łatwo czytelnych i porównywalnych stopni także poprzez wdrożenie tzw. suplementu do dyplomu, w celu ułatwiania zatrudniania obywateli Europy oraz zapewnienia międzynarodowej konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego ·    Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

4 Deklaracja Bolońska (2)
Przyjęcie dwustopniowego systemu nauczania opartego na dwu cyklach kształcenia – pierwszego i drugiego stopnia. Dostęp do drugiego poziomu wymaga zakończenia z sukcesem studiów na I poziomie trwającym co najmniej 3 lata. Stopnie nadawane po ukończeniu I poziomu winny być uznawane na europejskim rynku pracy za odpowiedni poziom kwalifikacji. Drugi cykl kształcenia powinien prowadzić do stopnia magistra (master) lub doktoratu, który można uzyskać w wielu krajach Europy.     Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

5 Deklaracja Bolońska (3)
Wprowadzenie systemu punktów kredytowych takich jak ECTS (European Credit Transfer System) jako odpowiedniego środka wspierającego najszerszy rodzaj mobilności studentów. Punkty kredytowe mogą być także uzyskiwane w instytucjach na poziomie wyższym w formach nietradycyjnych (np. w ramach kształcenia ustawicznego) jeśli takie formy są uznawane przez rekrutujący uniwersytet. Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

6 Deklaracja Bolońska (4)
Wspieranie mobilności przez pokonywanie utrudnień swobodnego poruszania się, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: - studentów ( dostęp do studiów, szkolenia i stosownych usług); - nauczycieli, badaczy i kadrę administracyjną (uznanie i waloryzacja okresów spędzonych w innych krajach Europy na nauczaniu lub badaniach, z uwzględnieniem praw statutowych tych pracowników): Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

7 Deklaracja Bolońska (5)
Wspieranie współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości z uwzględnieniem przygotowania porównywalnych kryteriów i metodologii; Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

8 Deklaracja Bolońska (6)
Wspieranie niezbędnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w zakresie: przygotowania treści kształcenia, współpracy między instytucjami, form mobilności, zintegrowanych programów studiów, dokształcania i badań. Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

9 Podstawowe elementy europejskiej przestrzeni edukacyjnej
Porównywalność dyplomów Studia 2-stopniowe System punktowy Zapewnienie jakości kształcenia Promowanie mobilności Wymiar europejski Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

10 ECTS Projekt pilotażowy (od 1987)
Rozwój ECTS jako systemu transferu punktów Poszerzenie zakresu zastosowania ECTS: Wprowadzanie narodowych systemów punktowych, ECTS jako system akumulacji punktów Punkty ECTS dla edukacji nieformalnej, uwzględnienie doświadczenia zawodowego etc. Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

11 ECTS - zasady Punkty odpowiadają nakładowi pracy studenta (workload)
Zalecenia (ważne przy transferze punktów): Przejrzysta informacja Renormalizacja ocen Umowa (learning agreement) Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

12 ECTS w Europie (raport z 2002)
Narodowe systemy punktowe (oparte na ECTS lub kompatybilne z ECTS): AT, BE (NL), DK, EE, FR, HU, IS, IT, LV, LT, NL, NO, RO, SK, SE Narodowe systemy punktowe inne niż ECTS: CY, FI, GR, PT, ES, UK Brak uregulowań prawnych: BE (FR), BG, CZ, DE, IE, PL Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

13 Projekt TUNING Tematyka: Kompetencje/Efekty kształcenia
Wiedza/Minima programowe/Treści programowe ECTS jako system akumulacji punktów Podejścia do nauczania i uczenia się, ocenianie, osiągnięcia, jakość Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

14 Projekt TUNING Kierunki studiów Ekonomia/Zarządzanie Nauki edukacyjne
Geologia Historia Matematyka Fizyka Chemia Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

15 „Dzień Boloński” w Małopolsce 14 maja 2003 Program Wstępny
09: :30 Sesja plenarna I – „DEKLARACJA BOLOŃSKA I” Deklaracja Bolońska, ECTS, Suplement do Dyplomu, Struktura studiów, wielostopniowość 11: :30 Sesja plenarna II – „EDUKACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA” Społeczeństwo informacyjne a integracja europejska, Edukacja europejska, Relacje Uczelnia - Region w kontekście integracji europejskiej 14: :30 Sesja plenarna III– „DEKLARACJA BOLOŃSKA II” Standardy programowe i akredytacja, Proces boloński a polska legislacja, "SOCRATES jako program wspierający integrację europejską w edukacji 16: :30 Warsztaty równoległe poświęcone wybranym zagadnieniom procesu bolońskiego A. Pracownicy administracji uczelnianej B. Nauczyciele akademiccy C. Studenci D. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna

16 SIEĆ REFORM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO HERN – Higher Education Reform Network Seminarium „Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym” Kraków, 4-5 lipca 2003  Organizatorzy: M. Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński H. Šebkova, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Praga Tematyka: Zapewnienie jakości kształcenia: rola rządu i jego agend (w tym: akredytacja państwowa) Zapewnienie jakości kształcenia: rola środowisk akademickich (w tym: akredytacje środowiskowe) Jakość kształcenia ustawicznego Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna


Pobierz ppt "Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google