Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna Marek FRANKOWICZ Uniwersytet Jagielloński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna Marek FRANKOWICZ Uniwersytet Jagielloński."— Zapis prezentacji:

1 Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna Marek FRANKOWICZ Uniwersytet Jagielloński

2 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Kształtowanie się europejskiej przestrzeni edukacyjnej Sorbona (1998) Bolonia (19 czerwca 1999) Salamanka (29-30 marca 2001) Praga (18-19 maja 2001) Graz (29-31 maja 2003) Berlin (18-19 września 2003)

3 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Deklaracja Bolońska (1) Przyjęcie systemu łatwo czytelnych i porównywalnych stopni także poprzez wdrożenie tzw. suplementu do dyplomu, w celu ułatwiania zatrudniania obywateli Europy oraz zapewnienia międzynarodowej konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego ·

4 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Deklaracja Bolońska (2) Przyjęcie dwustopniowego systemu nauczania opartego na dwu cyklach kształcenia – pierwszego i drugiego stopnia. Dostęp do drugiego poziomu wymaga zakończenia z sukcesem studiów na I poziomie trwającym co najmniej 3 lata. Stopnie nadawane po ukończeniu I poziomu winny być uznawane na europejskim rynku pracy za odpowiedni poziom kwalifikacji. Drugi cykl kształcenia powinien prowadzić do stopnia magistra (master) lub doktoratu, który można uzyskać w wielu krajach Europy.

5 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Deklaracja Bolońska (3) Wprowadzenie systemu punktów kredytowych takich jak ECTS (European Credit Transfer System) jako odpowiedniego środka wspierającego najszerszy rodzaj mobilności studentów. Punkty kredytowe mogą być także uzyskiwane w instytucjach na poziomie wyższym w formach nietradycyjnych (np. w ramach kształcenia ustawicznego) jeśli takie formy są uznawane przez rekrutujący uniwersytet.

6 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Deklaracja Bolońska (4) Wspieranie mobilności przez pokonywanie utrudnień swobodnego poruszania się, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: - studentów ( dostęp do studiów, szkolenia i stosownych usług); - nauczycieli, badaczy i kadrę administracyjną (uznanie i waloryzacja okresów spędzonych w innych krajach Europy na nauczaniu lub badaniach, z uwzględnieniem praw statutowych tych pracowników):

7 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Deklaracja Bolońska (5) Wspieranie współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości z uwzględnieniem przygotowania porównywalnych kryteriów i metodologii;

8 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Deklaracja Bolońska (6) Wspieranie niezbędnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w zakresie: przygotowania treści kształcenia, współpracy między instytucjami, form mobilności, zintegrowanych programów studiów, dokształcania i badań.

9 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Podstawowe elementy europejskiej przestrzeni edukacyjnej Porównywalność dyplomów Studia 2-stopniowe System punktowy Zapewnienie jakości kształcenia Promowanie mobilności Wymiar europejski

10 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna ECTS Projekt pilotażowy (od 1987) Rozwój ECTS jako systemu transferu punktów Poszerzenie zakresu zastosowania ECTS: –Wprowadzanie narodowych systemów punktowych, ECTS jako system akumulacji punktów –Punkty ECTS dla edukacji nieformalnej, uwzględnienie doświadczenia zawodowego etc.

11 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna ECTS - zasady Punkty odpowiadają nakładowi pracy studenta (workload) Zalecenia (ważne przy transferze punktów): –Przejrzysta informacja –Renormalizacja ocen –Umowa (learning agreement)

12 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna ECTS w Europie (raport z 2002) Narodowe systemy punktowe (oparte na ECTS lub kompatybilne z ECTS): AT, BE (NL), DK, EE, FR, HU, IS, IT, LV, LT, NL, NO, RO, SK, SE Narodowe systemy punktowe inne niż ECTS: CY, FI, GR, PT, ES, UK Brak uregulowań prawnych: BE (FR), BG, CZ, DE, IE, PL

13 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Projekt TUNING Tematyka: –Kompetencje/Efekty kształcenia –Wiedza/Minima programowe/Treści programowe –ECTS jako system akumulacji punktów –Podejścia do nauczania i uczenia się, ocenianie, osiągnięcia, jakość

14 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Projekt TUNING Kierunki studiów –Ekonomia/Zarządzanie –Nauki edukacyjne –Geologia –Historia –Matematyka –Fizyka –Chemia

15 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna Dzień Boloński w Małopolsce 14 maja 2003 Program Wstępny 09:00 - 10:30 Sesja plenarna I – DEKLARACJA BOLOŃSKA I Deklaracja Bolońska, ECTS, Suplement do Dyplomu, Struktura studiów, wielostopniowość 11:00 - 12:30 Sesja plenarna II – EDUKACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA Społeczeństwo informacyjne a integracja europejska, Edukacja europejska, Relacje Uczelnia - Region w kontekście integracji europejskiej 14:00 - 15:30 Sesja plenarna III– DEKLARACJA BOLOŃSKA II Standardy programowe i akredytacja, Proces boloński a polska legislacja, "SOCRATES jako program wspierający integrację europejską w edukacji 16:00 - 17:30 Warsztaty równoległe poświęcone wybranym zagadnieniom procesu bolońskiego A. Pracownicy administracji uczelnianej B. Nauczyciele akademiccy C. Studenci D. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich

16 Marek FRANKOWICZ: Deklaracja Bolońska, Europejska Przestrzeń Edukacyjna SIEĆ REFORM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO HERN – Higher Education Reform Network Seminarium Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym Kraków, 4-5 lipca 2003 Organizatorzy: M. Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński H. Šebkova, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Praga Tematyka: Zapewnienie jakości kształcenia: rola rządu i jego agend (w tym: akredytacja państwowa) Zapewnienie jakości kształcenia: rola środowisk akademickich (w tym: akredytacje środowiskowe) Jakość kształcenia ustawicznego


Pobierz ppt "Deklaracja Bolońska Europejska Przestrzeń Edukacyjna Marek FRANKOWICZ Uniwersytet Jagielloński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google