Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji."— Zapis prezentacji:

1 w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

2

3

4

5

6

7

8

9 od r. do r. 8 tygodni zajęć 96 godzin tygodniowo 50 programów autorskich 43 nauczycieli 560 godzin w klasach I - III Szkoły Podstawowej 208 godzin w oddziałach przedszkolnych 768 godzin lekcyjnych

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 423 uczniów (w projekcie zakładano 390 uczniów), w tym 15 niepełnosprawnych i co najmniej 10% z ogólnej liczby uczniów z deficytami rozwojowymi 560 godzin dodatkowych w klasach I – III Szkół Podstawowych 768 godzin dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności kluczowe uczniów 117 przedszkolaków (zakładano 100 dzieci) objętych dodatkowymi zajęciami 208 godzin dodatkowych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych

21 Szkoły, które wzięły udział w projekcie wdrożyły i stosują innowacyjny program Klucz do Uczenia Się 7 szkół podstawowych w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi 1 konferencja inaugurująca e-future.net junior 1 konferencja podsumowująca Projekt r. Inauguracja Projektu r, Festiwal Talentów i Umiejętności 50 autorskich programów edukacyjnych programy zajęć wraz ze scenariuszami i materiałami edukacyjnymi do wykorzystania po zakończeniu Projektu

22 integracja społeczna dzieci niepełno- sprawnych wzrost zdolności i kompetencji kluczowych uczniów objętych programem wyższa jakość i atrakcyjność wychowania przedszkolne- go i szkolnego w gminie większa wiedza, odwaga w posługiwaniu i częstsze wykorzystywa nie przez uczniów i nauczycieli technologii informacyjnyc h i komunikacyjn ych wyższa sprawność psychofizyczn a dzieci oraz wyższe aspiracje edukacyjne i społeczne uczniów większa aktywność obywatelska uczniów i nauczycieli przejawiająca się chęcią uczestnictwa z życiu regionu oraz potrzebą współtworzeni a jego wizerunku

23 Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Wykonanie zł% % Koszty pokryte z dotacji ,00 zł69, ,51 zł69,37 Koszty pokryte z finansowych środków własnych (nie mniej niż 30 % kosztów pokrytych z dotacji) ,92 zł30, ,92 zł30,41 /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł/ - zł0 0 Ogółem: ,92 zł100% ,43 zł99,78%

24 Ogółem ,93 zł SP ,46 zł SP5/PSP ,17 zł SP8/PSP ,24 zł SP10/PSP ,19 zl SP9/PSP ,35 zł SP ,40 zł SP4/PSP ,12 zł

25

26 Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5 43 – 180 Orzesze tel. (32) ; (32) fax (32)


Pobierz ppt "W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google