Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji."— Zapis prezentacji:

1 w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

2

3

4

5

6

7

8

9 od 21.10.2008r. do 13.12.2008r. 8 tygodni zajęć 96 godzin tygodniowo 50 programów autorskich 43 nauczycieli 560 godzin w klasach I - III Szkoły Podstawowej 208 godzin w oddziałach przedszkolnych 768 godzin lekcyjnych

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 423 uczniów (w projekcie zakładano 390 uczniów), w tym 15 niepełnosprawnych i co najmniej 10% z ogólnej liczby uczniów z deficytami rozwojowymi 560 godzin dodatkowych w klasach I – III Szkół Podstawowych 768 godzin dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności kluczowe uczniów 117 przedszkolaków (zakładano 100 dzieci) objętych dodatkowymi zajęciami 208 godzin dodatkowych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych

21 Szkoły, które wzięły udział w projekcie wdrożyły i stosują innowacyjny program Klucz do Uczenia Się 7 szkół podstawowych w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi 1 konferencja inaugurująca e-future.net junior 1 konferencja podsumowująca Projekt 03.11.2008r. Inauguracja Projektu 12.12.2008r, Festiwal Talentów i Umiejętności 50 autorskich programów edukacyjnych programy zajęć wraz ze scenariuszami i materiałami edukacyjnymi do wykorzystania po zakończeniu Projektu

22 integracja społeczna dzieci niepełno- sprawnych wzrost zdolności i kompetencji kluczowych uczniów objętych programem wyższa jakość i atrakcyjność wychowania przedszkolne- go i szkolnego w gminie większa wiedza, odwaga w posługiwaniu i częstsze wykorzystywa nie przez uczniów i nauczycieli technologii informacyjnyc h i komunikacyjn ych wyższa sprawność psychofizyczn a dzieci oraz wyższe aspiracje edukacyjne i społeczne uczniów większa aktywność obywatelska uczniów i nauczycieli przejawiająca się chęcią uczestnictwa z życiu regionu oraz potrzebą współtworzeni a jego wizerunku

23 Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Wykonanie zł% % Koszty pokryte z dotacji 103 180,00 zł69,59 102 865,51 zł69,37 Koszty pokryte z finansowych środków własnych (nie mniej niż 30 % kosztów pokrytych z dotacji) 45 095,92 zł30,41 45 095,92 zł30,41 /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania...................... zł/ - zł0 0 Ogółem: 148 275,92 zł100% 147 961,43 zł99,78%

24 Ogółem 40.488,93 zł SP2 3.349,46 zł SP5/PSP5 6.676,17 zł SP8/PSP8 6.864,24 zł SP10/PSP10 6.722,19 zl SP9/PSP9 6.794,35 zł SP6 3.396,40 zł SP4/PSP4 6.686,12 zł

25

26 Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5 43 – 180 Orzesze tel. (32) 2215355; (32) 2215363 fax (32) 2214529 e-mail: mzoorzesze@gmail.com


Pobierz ppt "W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google