Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Wrocławia z NGO - edukacja. Organizacje pozarządowe we Wrocławiu Prezydent Wrocławia sprawuje nadzór nad 3 028 organizacjami pozarządowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Wrocławia z NGO - edukacja. Organizacje pozarządowe we Wrocławiu Prezydent Wrocławia sprawuje nadzór nad 3 028 organizacjami pozarządowymi."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Miasta Wrocławia z NGO - edukacja

2 Organizacje pozarządowe we Wrocławiu Prezydent Wrocławia sprawuje nadzór nad 3 028 organizacjami pozarządowymi Około 600 organizacji pozarządowych zajmuje się szeroko pojętą edukacją, nauką, oświatą, wychowaniem Dotacja dla NGO (ogółem) w 2010 roku wyniosła 62, 8 mln zł [ około23 mln $ ]

3 Współpraca z NGO - Edukacja Środki przeznaczone w 2010 i 2011 roku na zadania edukacyjne – 944 tys. zł łączna liczba uczestników zadań z zakresu edukacji – 15. 454 Umowy dotacyjne 2010 – 2011 - 57 W 2010 roku średni koszt dofinansowania Gminy Wrocław wyniósł 37,60 zł / uczestnika.

4 Edukacja Alternatywna Dzieci i Młodzieży 12 umów, realizacja projektów styczeń – czerwiec 2010 3.716 uczestników, dotacja – 185. 458 zł CEL: wspieranie projektów edukacyjnych, wykraczających poza statutowe zadania szkoły: podnoszenie aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży, edukacja europejska kształtowanie kreatywności promowanie liderów młodzieżowych i wolontariuszy wyrównywanie szans edukacyjnych Inicjatywa lokalna

5 Edukacja Artystyczna Dzieci i Młodzieży CEL: wspieranie artystycznych projektów edukacyjnych, wykraczających poza statutowe zadania szkoły, Realizacja zadań odbywa się w czasie wolnym dzieci i młodzieży jako cykliczne zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) wykorzystujące aktywne formy i metody pracy. 10 umów na realizację projektów w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 Łączna liczba uczestników zadania – 1.440. Dotacja – 115. 640 zł

6 Edukacja Matematyczna Dzieci i Młodzieży CEL: popularyzacja nauk ścisłych, wiedzy matematycznej i logicznej Zajęcia pozalekcyjne, kółka matematyczne, gry logiczne, Z Matematyką za pan brat… 4 umowy, łączna liczba uczestników zadania – 7.101. Dotacja 49.445 zł

7 Rozszerzenie oferty przedszkolnej 3 punkty przedszkolne prowadzone przez organizacje pozarządowe (domowe przedszkola, adaptacja pomieszczeń) Uruchomienie punktów nastąpiło w okresie styczeń – marzec 2010 roku. Łączna liczba dzieci - 203. Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra – prowadzenie przedszkola w okresie 01.09.2010r. – 30.06.2012 r. dla ok. 100 dzieci. Dotacja – 140.000 zł Fundacja Familijny Poznań – oferta 14 publicznych punktów przedszkolnych (dofinansowanie Gminy Wrocław – 1 mln zł) dla 3,5 tys. dzieci

8 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 2010 - 2011 CEL: organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zdolności z przedmiotów ścisłych. 20 umów na realizację projektów Dotacja - ponad 311 tys. zł

9 Szkoła międzynarodowa we Wrocławiu CEL: zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów obcojęzycznych we Wrocławiu Wieloletnie umowy dotacyjne 2006 – 2011 Wrocławska Szkoła Międzynarodowa: gimnazjum + opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym Liczba uczestników zadania - 100 uczniów w wieku od 4 do 16 lat.

10 Tutoring we wrocławskich gimnazjach 2010 - 2011 CEL: przygotowanie wybranych nauczycieli do nowatorskiej, indywidualnej pracy z młodzieżą, Tutoring to metoda opierająca się na regule mistrz – uczeń; budowa mocnych relacji opartych na zaufaniu; pomoc uczniom w adaptacji szkolnej, wzmocnieniu motywacji do nauki, odkrywaniu własnych możliwości, potencjału, uzdolnień Partner: Towarzystwo Edukacji Otwartej Dofinansowanie 166 nauczycieli tutorów, zatrudnionych w 20 wrocławskich gimnazjach, 4 liceach Tutorzy objęli opieką ok. 1.000 uczniów. Dotacja w 2010 – 2011 wyniosła ok. 78.000 zł

11 Wsparcie edukacji uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości Cel realizacji zadania: promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i dorosłych wsparcie systemu edukacji pod kątem wdrożenia innowacyjnych narzędzi podnoszenia kompetencji rozwijanie kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy 1 umowa dotacyjna - partner - Wrocławskie Stowarzyszenie Multimedialne Kwota dotacji – 57 250 zł

12 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Fundacja Świat na Tak - wrocławskie edycje Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Towarzystwo Edukacji Otwartej (TEO) - Tutoring opiekuńczy w gimnazjach. Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski – Przedszkole nr 30 Bajlandia - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi Fundacja Promyk Słońca - przeprowadzenie kursów dla nauczycieli przygotowujących do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi

13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Program Szkoła bez przemocy: wsparcie dla ofiar przemocy, warsztaty kontroli agresji, mediacje, praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych Partnerzy: Polskie Centrum Mediacji, Fundacja KARAN, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz inaczej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Dziecka. Rozwiązywanie problemów, rehabilitacja, pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, z zespołem Downa, autyzmem Partnerzy: Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa Razem, Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu, Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDZ Ostoja

14 Dotacje w 2010 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe Partnerzy – 37 organizacji pozarządowych Łącznie 83 szkoły, przedszkola, ośrodki rehabilitacyjne, inne placówki oświatowe, Łącznie z oferty skorzystało ponad 64 tys. dzieci i młodzieży Dotacja wyniosła 41, 3 mln zł

15 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Wrocławia z NGO - edukacja. Organizacje pozarządowe we Wrocławiu Prezydent Wrocławia sprawuje nadzór nad 3 028 organizacjami pozarządowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google