Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 30% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST1 - gmina wiejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 30% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST1 - gmina wiejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu."— Zapis prezentacji:

1

2 90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 30% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST1 - gmina wiejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 1 oddział przedszkolny w SP 1 inną formę wych. przedszk. (ponieważ punkt przedszkolny nie został zapisany w SIO, rozkład dzieci w tym punkcie wg roku urodzenia przyjęto na podstawie założeń MEN bazując na danych GUS o populacji w gminie) 6% dzieci 6-letnich w szkołach

3 Na terenie gminy 50 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 36 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 3,50 zł - w punkcie przedszkolnym; 135% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST1 - gmina wiejska

4 tys. zł * 4 miesiące roku 2013 * Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca

5 116% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 64% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST2 - gmina miejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 1 przedszkole 12% dzieci 6-letnich w szkołach

6 Na terenie gminy 111 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 79 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 2,14 zł; 120% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc (znaczny prognozowany wzrost populacji dzieci 3-5 lat w gminie w kolejnych latach) JST2 - gmina miejska

7 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

8 47% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 11% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST3 - gmina wiejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 1 przedszkole 3 oddziały przedszkolne w SP 19% dzieci 6-letnich w szkołach

9 Na terenie gminy 155 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 96 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 1,80 zł; 80% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST3 - gmina wiejska

10 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

11 59% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 51% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST4 - gmina miejsko-wiejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 1 przedszkole 9 oddziałów przedszkolnych w SP 7% dzieci 6-letnich w szkołach

12 Na terenie gminy 419 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 272 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 3,98 zł; przewidziana jest ulga na 2 i kolejne dziecko w przedszkolu; 90% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST4 - gmina miejsko-wiejska

13 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

14 90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 80% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST5 - gmina miejska 95% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 5 przedszkoli 1 oddział przedszkolny w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 1 przedszkole 3% dzieci 6-letnich w szkołach

15 Na terenie gminy 677 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 480 w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest 31 dzieci; Opłata wynosi 1,50 zł; 125% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST5 - gmina miejska

16 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

17 79% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 31% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST6 - gmina wiejska 49% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 1 przedszkole 12 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 4 przedszkola 3 inne formy wych. przedszk. 26% dzieci 6-letnich w szkołach

18 Na terenie gminy 775 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 592 w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest 379 dzieci; Opłata wynosi 2,50 zł; 127% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST6 - gmina wiejska

19 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

20 93% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 69% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST7 - gmina miejska 75% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 5 przedszkoli 10 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 1 przedszkole 6 innych form wych. przedszk. 8% dzieci 6-letnich w szkołach

21 Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 735 w wieku od 2 do 5 lat; W tym w placówkach niepublicznych 258 dzieci; Opłata wynosi 2,50 zł; 148% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST7 - gmina miejska

22 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

23 78% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 85% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST8 - gmina miejska 89% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 12 przedszkoli Placówki niepubliczne na terenie gminy: 5 przedszkoli 1 inna forma wych. przedszk. 11% dzieci 6-letnich w szkołach

24 Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest 228 dzieci; Opłata wynosi 3,30 zł z 6-tą godzinę, 2,85 zł za 7-mą godzinę, 1,96 zł na 8-mą godzinę, 1,65 zł za 9-tą godzinę i 1,50 zł za pozostałe; 123% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST8 - gmina miejska

25 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

26 84% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 94% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST9 - m iasto na prawach powiatu 84% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 81 przedszkoli 8 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 27 przedszkoli 5 innych form wych. przedszk. 14% dzieci 6-letnich w szkołach

27 Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W tym w placówkach niepublicznych dzieci; Opłata wynosi 1,30 zł; zniżka 50% na drugie dziecko i brak opłaty za 3 i kolejne dziecko 111% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST9 - m iasto na prawach powiatu

28 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

29 85% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 67% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST10 - miasto na prawach powiatu 49% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 30 przedszkoli 45 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 41 przedszkoli 2 oddziały przedszkolne w SP 13 innych form wych. przedszk. 24% dzieci 6-letnich w szkołach

30 Na terenie gminy dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest dzieci; Opłata wynosi 3,00 zł w godzinach od 7:00 do 8:00 i od 13:00 do 15:00 oraz 1,00 zł do 7:00 i po 15:00; 111% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST10 - miasto na prawach powiatu

31 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

32 91% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 88% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST11 - miasto na prawach powiatu 77% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 63 przedszkola 46 oddziały przedszkolne w SP 4 inne formy wych. przedszk. Placówki niepubliczne na terenie gminy: 69 przedszkoli 6 oddziałów przedszkolnych w SP 5 innych form wych. przedszk. 20% dzieci 6-letnich w szkołach

33 Na terenie gminy dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest dzieci; Opłata wynosi 1,50 zł za godzinę; 113% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST11 - miasto na prawach powiatu

34 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *

35 93% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 89% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST12 - m iasto na prawach powiatu 78% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych Gmina prowadzi: 118 przedszkoli 95 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 86 przedszkoli 10 oddziałów przedszkolnych w SP 12 innych form wych. przedszk. 32% dzieci 6-letnich w szkołach

36 Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W tym w placówkach niepublicznych dzieci; Opłata wynosi 3,08 zł za pierwsze 3 godziny i 0,92 zł za kolejne; w gminie funkcjonuje jeden z bardziej rozbudowanych systemów zniżek, w postaci między innymi zniżek za kolejne dzieci oraz zniżek zależnych od sytuacji materialnej rodziców; 109% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc; JST12 - m iasto na prawach powiatu

37 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą część rozwojowa część rekompensująca tys. zł * 4 miesiące roku 2013 *


Pobierz ppt "90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym 30% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty JST1 - gmina wiejska 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google