Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Wielkopolska zarządza różnorodnością? Beata Grudzińska Ekspertka Agencji Rozwoju Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Wielkopolska zarządza różnorodnością? Beata Grudzińska Ekspertka Agencji Rozwoju Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w."— Zapis prezentacji:

1 Czy Wielkopolska zarządza różnorodnością? Beata Grudzińska Ekspertka Agencji Rozwoju Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Diversity manangemet w skali kraju 2

3 Tylko korporacje zarządzają różnorodnością Zarządzanie różnorodnością jako strategię personalną, która może być źródłem korzyści biznesowych, wykorzystuje jedynie co piąta firma spośród liderów CSR 3

4 Trendy zarządzania zasobami ludzkimi 2011 Z badań Deloitte i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami: (...)26% polskich firm ma problemy z zatrzymaniem kluczowych grup pracowników. Niezmiennie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed działami personalnymi jest przyciągnięcie ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Kluczem do sukcesu jest właściwa motywacja pozapłacowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb pracownika. Osoby odpowiedzialne za dział personalny w firmie stoją obecnie przed szansą by z dostawców usług stać się strategicznym partnerem zarządu, wspierającym go w procesie rozwoju biznesu. Źródło: Raport. Trendy HRM 2011 4

5 Czy Wielkopolska podąża za trendami? 5

6 Inicjatywy badawcze Foresight dla Wielkpolski I, II, III - Wielkopolski Urząd Marszałkowski RAPORT KOŃCOWY Foresight Wielkopolska – Etap uruchomienia i diagnozy stanu. Str. 102, Analiza danych dot. Kapitału społecznego Str.103 Słabe sygnały zmian kapitału społecznego

7 Inwestowanie we własny kapitał ludzki W inicjatywach PARP – Inwestycja w kadry – narzędzia nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorcy/czynie pełniący funkcje menedżerskie z Wielkopolski stanowią znacząco niższy odsetek w stosunku do najbardziej progresywnych regionów Mazowsza i Dolnego Śląska. Na poziomie regionalnym: Przykład: MBA HR prowadzony w WSB w ramach projektu Inwestycja w kadry, Wielkopolanie stanowią nieznacznie ponad 40% uczestników/ek. 7

8 Kto podejmuje decyzje i wdraża zarządzanie różnorodnością Inicjatorzy zmian, przykłady Stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego kobiet – międzynarodowe firmy, lokalne pracujące jako dostawcy koncernów, firmy rodzinne – kolejne pokolenie. Stwarzanie możliwości pracy i rozwoju osobom niepełnosprawnym - koncerny, MMP i MP - działające w oparciu o długofalowe strategie rozwoju jako ZPCHR (z wyłączeniem Spółdzielni), które początkowo kierowały się redukcja kosztów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – drobna produkcja. 8

9 Wielkopolska a zarządzanie różnorodnością Monitoring. Na terenie Wielkopolski nie jest obecnie prowadzony monitoring zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach; Badania zrealizowane w ramach projektu Diversity Index są pionierskie w tym obszarze. ZZL. Niewielki odsetek firm wdraża Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, które obejmuje również otwarte podejście do zrządzania różnorodnością. To zjawisko ilustruje ostatni raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Trendy HR 2010 i obecnie przygotowywany Trendy HR 2011. Strategiczne podejście charakteryzuje duże firmy. 9

10 Wielkopolska a zarządzanie różnorodnością – kapitał społeczny LUKI. Około 70% MŚP wykazuje obciążenie luką pokoleniową, a dla firm z obszaru IT i BPO ten wskaźnik wynosi 95% - co będzie mieć poważne implikacje w najbliższej przyszłości. Luka genderowa kształtuje się podobnie. Jaskółki zmiany na spotkanie Innego -Inicjatywa Innowacyjna Wielkopolska, UMWW, czerwiec 2011 CSR. Pojedyncze firmy decydują się na poszerzenie instrumentów zarządzania zasobami o komponent Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, który daje pewne nadzieje na zmianę sytuacji. Obecnie około 100 firm z Wielkopolski zgłosiło akces do Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Forum prowadzi Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, członek PKPP Lewiatan. 10

11 Zainwestuj w różnorodność 11

12 Inne regiony wyprzedzają Wielkopolskę ? marzec2010-marzec2011 Realizacja projektu skupionego wyłącznie na tematyce zarządzania różnorodnością na Dolnym Śląsku 12

13 Rezultaty Opracowane 3 strategie lokalne Opracowana Regionalna Strategia Zarządzania różnorodnością na Dolnym Śląsk Publikacja Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska 13

14 Bariery dla zarządzania różnorodnością w Wielkopolsce - 1 Brak wiedzy oraz świadomości w tym zakresie; Niedocenianie zagadnienia przez wielkopolskie jednostki administracji publicznej szczebla regionalnego, dysponujące instrumentami finansowymi. Niewystarczająca świadomość i zdolność przewidywania strategicznego rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach- tylko 15% firm posiada takie strategie na przyszłość dla okresów 5, 10 lat (szacunki własne BG na podst. danych PSZK); Brak zdefiniowanych luk kompetencyjnych zasobów ludzkich, luk pokoleniowych i genderowych; Stosunkowo niskie uczestnictwo wielkopolskiej kadry zarządzającej najwyższych szczebli w akademickich i praktycznych kursach zarządzania. 14

15 Bariery dla zarządzania różnorodnością w Wielkopolsce - 2 Nierozpoznanie wpływu np. marketingu kulturowego, czy marketingu srebrnej gospodarki jako przyszłych kluczowych obszarów rozwoju; Nieprzychylne postawy członków zarządu instytucji i kierowników poszczególnych szczebli skupiających się na działaniach tu i teraz – zarządzaniu operacyjnym; Nieaktualna wiedza. Niskie uczestnictwo w programach rozwojowych (Studia Podyplomowe, MBA, i inne) kadry menedżerskiej tj. właścicieli i członków zarządu i kierowników poszczególnych szczebli; 15

16 Czynniki sukcesu ZR- wewnątrz organizacji przekonanie, wsparcie i wola podejmowania działań w zakresie ZR przez najwyższe kierownictwo organizacji (zarząd); zrozumienie problemu przez kierownictwo niższego szczebla; opracowanie strategii ZZL ZR; zaangażowanie zespołu wdrażającego ZR i jakość podejmowanych działań; dobra komunikacja w instytucji; jasno określony plan działań, narzędzia; zaangażowanie pracowników; dekretacja określonych zasobów na działania w obszarze ZR (ludzie, czas, pieniądze); spisana polityka w zakresie ZR; uzbrojenie w narzędzia i przeszkolenie pracowników HR w zakresie polityki ZR. 16

17 Wielkopolsko co dalej? Krok 1. Diversity Index jako narzędzie badania potencjału to jeden z kroków, który warto podjąć; Krok 2. Analiza potencjału firm pod kątem różnorodności, w tym różnorodności kulturowej; Krok 3. Określenie pól działania przyszłych operacji rynkowych wymagających perspektywy różnorodności – biznes, strategia rozwoju regionalnego ( UMWW, brak w dotychczasowych badaniach ZR), strategia promocji Wielkopolski i biznesu (UMWW, brak ZR w obecnie przyjętej strategii); Krok 4.Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ZR; Krok 5. Konsekwentne wdrażanie !... jeszcze wiele kroków przed nami ! 17

18 Dziękuję za uwagę Serdecznie zapraszam do wymiany opinii, Beata Grudzińska 18


Pobierz ppt "Czy Wielkopolska zarządza różnorodnością? Beata Grudzińska Ekspertka Agencji Rozwoju Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google