Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Praktyczne aspekty współpracy z funduszem Venture Capital”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Praktyczne aspekty współpracy z funduszem Venture Capital”"— Zapis prezentacji:

1 „Praktyczne aspekty współpracy z funduszem Venture Capital”
20 września 2010r. Konińska Izba Gospodarcza ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Konin dr Józefa Monika Gryko

2 Venture capital - cechy charakterystyczne
kapitał wnoszony do przedsiębiorstwa poprzez nabycie jego udziałów inwestycje następują na drodze transakcji prywatnych celem nabycia udziałów nie jest osiąganie bieżących zysków, ale przyrost wartości przedsiębiorstwa, po osiągnięciu przez firmę określonego poziomu rozwoju fundusz venture capital wycofuje swoje udziały jest to kapitał średnio- i długoterminowy, inwestowany z reguły na okres od 3 do 7 lat

3 Organizacja funduszy Venture Capital
banki, ubezpieczyciele, prywatni inwestorzy, duże korporacje, instytucje naukowe oraz instytucje rządowe Dawcy kapitału Fundusz VC Spółka menedżerska Spółki portfelowe budowa portfela spółek zależnych, kontrola przebiegu inwestycji w trakcie ich realizacji

4 Wybór funduszu venture capital
Każdy fundusz ma własną politykę inwestycyjną wybór branży wybór regionu wybór etapu rozwoju (niedawno powstałe czy dopiero powstające, w fazie wzrostu, spółki dojrzałe) minimalna wielkość inwestycji

5 Kontakt z funduszem opis przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia (biznesplan, historia przedsiębiorstwa, główni akcjonariusze oraz członkowie zarządu, opis produktów, pozycji na rynku, konkurencji, strategia rozwoju, potrzeby kapitałowe) dodatkowe pytania funduszu po analizie biznesplanu spotkania przedstawicieli funduszu z zarządem spółki due dilligence (pogłębione badanie spółki przez fundusz) negocjacje dotyczące warunków inwestycji podpisanie umowy i wniesienie kapitału

6 Analiza przedsięwzięcia przez fundusz
osoba przedsiębiorcy oraz kadra zarządzająca, ich znajomość rynku, technik zarządzania, ich motywacja do konsekwentnej realizacji celu cechy związane z pomysłem, projektem - ocena biznes planu, ocena dotychczasowych wyników firmy, ocena rynku (sezonowość, potencjał wzrostu, nasilenie konkurencji) oraz cech samego produktu (użyteczność, jakość oraz pomysł na wprowadzenie) możliwości dezinwestycji

7 Wycofanie się funduszu z inwestycji
sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa sprzedaż udziałów inwestorowi strategicznemu, innemu funduszowi lub pośrednikowi finansowemu wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż jego akcji w ofercie publicznej likwidacja firmy i sprzedaż składników jej majątku

8 Cechy charakterystyczne inwestycji funduszu
kolejne stopnie zaangażowania kapitałowego w finansowanie przedsiębiorstwa aktywne monitorowanie działalności spółki kontrola wyników finansowych spółki i ich zgodności z planami monitorowanie harmonogramów realizacji projektów monitorowanie operacyjnej działalności spółki (często przedstawiciel funduszu jest członkiem rady nadzorczej)

9 Korzyści z inwestycji funduszu
kapitał doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, prowadzeniu biznesu kontakty w otoczeniu biznesu (firmy konsultingowe, kancelarie prawne, instytucje finansowe) zwiększenie wiarygodności

10 Relacja pierwotny właściciel – fundusz
dywersyfikacja ryzyka a ocena projektu możliwość manipulowania sygnałem o jakości projektu korporacyjny venture capital dezinwestycja

11 Wielkość i struktura inwestycji VC w Polsce (w mln €)
Venture capital w Polsce Wielkość i struktura inwestycji VC w Polsce (w mln €) Źródło: EVCA, Central and Eastern Europe Statistics 2009, Czerwiec 2010

12 Venture capital - Polska na tle Europy
Wielkość i struktura inwestycji VC w Polsce i w Europie w 2009 (w mln €) Źródło: EVCA, Central and Eastern Europe Statistics 2009, Czerwiec 2010

13 Mezzanine capital Mezzanine capital - zbiorcze określenie różnych instrumentów finansowych, które lokują się pomiędzy finansowaniem za pomocą kapitału własnego a finansowaniem kapitałem obcym. Instrumenty tego typu zapewniają inwestorowi realizację praw wierzycielskich w dalszej kolejności oraz określone uprawnienia właścicielskie, głównie w zakresie otrzymywania informacji, wykonywania kontroli oraz udziału w dochodzie w wyniku wzrostu wartości spółki. Zakres uprawnień określany jest w w umowie pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą.

14 Mezzanine capital – przykładowe instrumenty
akcje uprzywilejowane bez prawa głosu, lecz z prawem do dywidendy i udziału w majątku likwidowanej spółki, pożyczki konwersyjne i pożyczki z prawem opcji, pożyczki z uprawnieniami niższego rzędu, których spłata jest uzależniona od przyszłej kondycji finansowej spółki

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Praktyczne aspekty współpracy z funduszem Venture Capital”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google