Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past subjunctive Unreal Past

3 Podstawowe Informacje PAST SUBJUNCTIVE (PRZESZŁY TRYB ŁĄCZNIKOWY) jest również określany jako UNREAL PAST (PRZESZŁOŚĆ NIERZECZYWISTA). PAST SUBJUNCTIVE wyraża nierealne sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w teraźniejszości, przyszłości lub przeszłości. PAST SUBJUNCTIVE to struktura gramatyczna, którą tworzymy poprzez cofnięcie się o 1 czas od struktury wyrażającej właściwe odniesienie czasowe. Cofnięcie się o 1 czas podkreśla nierealność danej sytuacji. PAST SUBJUNCTIVE stosujemy w członie warunkowym II-giego, III-go okresu warunkowego oraz po strukturach typu ITS TIME, WISH, IF ONLY, AS IF/AS THOUGH, SUPPOSE, WHAT IF etc… Przykład I would like to have more money. [now] Chciałbym mieć więcej pieniędzy. I wish I had more money. [now] Chciałbym mieć więcej pieniędzy/żałuję, że nie mam więcej pieniędzy.

4 Wyrażenia, po których stosujemy past subjunctive (unreal past) IF w II-gim okresie warunkowym - (gdyby… - nierealny warunek odnoszący się do teraźniejszości) IF w III-im okresie warunkowym - (gdyby…-nierealny warunek odnoszący się do przeszłości) WISH - (Chciałbym aby/żałuję, że nie…) ITS TIME - (Najwyższy czas aby…) ID RATHER - (Wolałbym aby…) ID SOONER - (wolałbym aby…) ID PREFER - (wolałbym aby…) AS IF - (tak jakby) AS THOUGH - (tak jakby) LIKE - (tak jakby- mniej formalnie) IF ONLY - (gdyby tylko….) WHAT IF… - (co by było gdyby…) SUPPOSING - (załóżmy,że…)

5 Konstrukcja komentarz Jeżeli mówimy o sytuacji teraźniejszej i chcemy podkreślić jej nierealność to PAST SUBJUNCTIVE tworzymy poprzez zastosowanie czasu przeszłego. PRESENT SIMPLE PAST SIMPLE PRESENT CONTINUOUS PAST CONTINUOUS Jeżeli mówimy o sytuacji z przeszłości i chcemy podkreślić jej nierealność to PAST SUBJUNCTIVE tworzymy poprzez zastosowanie czasu zaprzeszłego PAST PERFECT. PAST SIMPLE PAST PERFECT PAST CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS Jeżeli mówimy o sytuacji z przyszłości i chcemy podkreślić jej nierealność to PAST SUBJUNCTIVE tworzymy poprzez zastosowanie struktury FUTURE IN THE PAST (WOULD+ BEZOKOLICZNIK) WILL WOULD W strukturze PAST SUBJUNCTIVE WERE we wszystkich osobach jest częściej stosowane niż WAS. Ponadto WERE brzmi bardziej formalnie niż WAS.

6 Zastosowanie Wyrażanie nierealnych sytuacji Niespełniony warunek (okresy warunkowe) Preferencje (Id rather, Id sooner) Życzenia (Wish) Gdybania (Suppose, Imagine, What if) Opinie (Its time)

7 II-gi okres warunkowy nierealny warunek w teraźniejszości przykłady

8 If I were rich, I would lend you some money. Gdybym był bogaty, pożyczyłbym tobie trochę pieniędzy. Would she go to Canada if she had such chance? Czy ona pojechałaby do Kanady, gdyby miała taką okazję? If I didnt know the boss, I wouldnt get that job. Gdybym nie znał szefa, nie dostałbym tej pracy.

9 III-ci okres warunkowy nierealny warunek w przeszłości przykłady

10 If I hadnt been so shy, we would have got married. Gdybym [wtedy] nie był taki nieśmiały, pobralibyśmy się. If you had come to the party, you wouldnt have met Joe. Jeśli [wtedy] poszedłbyś na tą imprezę, nie spotkałbyś Joeego. If you had known about it, would you have done it? Gdybyś o tym [wtedy] wiedział, zrobiłbyś to?

11 Its time, Its high time, Its about time Krytyka, skarga, opinia

12 Its time+ podmiot+ past simple opinie dotyczące sytuacji teraźniejszych It's time I went home. [now] Już czas abym poszła. [teraz] It's high time you found a job. [now] Najwyższy czas abyś znalazł pracę. [teraz] It's about time he got a haircut. [now] Najwyższy czas aby on się ostrzygł. [teraz]

13 Wish życzenia, żal

14 WISH Ogólne Zastosowanie Wyrażanie żalu Nierealne życzenia, które się najprawdopodobniej nie spełnią Wyrażanie niezadowolenia z obecnej, przeszłej lub teraźniejszej sytuacji Wyrażanie woli zmiany obecnej sytuacji lub sytuacji z przeszłości

15 I wish he werent leaving. [now/in the future] Chciałabym żeby on nie wyjeżdżał/Żałuję,że on wyjeżdża. (teraz lub w przyszłości) [PLAN] I wish I were rich. [now] Chciałbym być bogaty/Żałuję, że nie jestem bogaty. [teraz] She wishes her parents approved of her boyfriend. [now] Ona chciałaby aby jej rodzice akceptowali jej chłopaka/ Ona żałuje, że jej rodzice nie akceptują jej chłopaka. [teraz]

16 Wish (that)+ podmiot + past perfect żal z powodu sytuacji z przeszłości I wish I hadn't spent so much money. [in the past] Żałuję, że wydałam tak dużo pieniedzy. [wtedy] I wish I hadn't said that. [in the past] Żałuję, że to powiedziałem. [wtedy] I wish I had taken that job in New York. [in the past] Żałuję, że nie przyjąłem tej pracy w Nowym Yorku. [wtedy]

17 Wish+ podmiot+ would+ bezokolicznik żal z powodu sytuacji przyszłej lub teraźniejszej I wish you would see this. Chciałabym to zobaczyć/Żałuję, że tego nie zobaczę. I wish you would stop it. Chciałabym abyś przestał. I wish he wouldnt leave her. Chciałabym żeby on jej nie zostawił.

18 Wish + podmiot+ would+ bezokolicznik Inne zastosowanie: prośby, denerwujące nawyki I wish he would stop smoking. [now/ future] Chciałabym aby on przestał palić. [teraz/wkrótce] I wish you would go away. [now] Chciałabym abyś sobie poszedł. [teraz] I wish you wouldnt make such a mess. [now] Chciałabym abyś nie robił takiego bałaganu. [teraz]

19 Id rather Id sooner Id prefer Wyrażanie opinii, preferencji

20 Id rather/Id sooner/Id prefer + podmiot + past simple/ past continuous wyrażanie preferencji dotyczących teraźniejszych sytuacji I'd rather she didnt call the police. [now] Wolałbym, żeby ona nie dzwoniła na policję. [teraz] I'd sooner you weren't smoking here. [now/at the moment] Wolałbym żebyś tutaj nie palił. [teraz/w tym momencie] I'd prefer you paid me now. Wolałabym, żebyś mi teraz zapłacił.

21 If only Życzenia, żal

22 If only+ podmiot+ Past Simple wyrażanie żalu z powodu sytuacji teraźniejszych If only I were beautiful and brainy. Gdybym tylko była piękna i bystra! If only I had more money. Gdybym tylko miała więcej pieniędzy! If only I knew how to make her happy. Gdybym tylko wiedział jak ją uszcześliwić!

23 If only+ podmiot + Past Perfect wyrażanie żalu z powodu sytuacji z przeszłości If only she hadn't touched the socket! Gdyby tylko ona nie dotknęła gniazdka! [wtedy] If only he had been with me at this horrible time! Gdyby tylko on był [wtedy] przy mnie w tym trudnym czasie! If only I had met you a bit earlier! Gdybym tylko spotkała ciebie trochę wcześniej!

24 As if/As though Gdybanie, przypuszczenia

25 As if/as though/like+past simple (nierealna opinie dotyczące teraźniejszości) She acts as if she didnt know what Im talking about. (but she did) Ona zachowuje się jakby nie wiedziała [teraz] o czym ja mówię. ( ale wie) She behaves as though she were some movie star. (but she isnt) Ona zachowuje się jakby była [teraz] jakąś gwiazdą (a nie jest). He laughs as if he were crazy. (but he isnt) On śmieje się jakby zwariował [teraz]. (ale raczej nie zwariował).

26 AS IF/AS THOUGH+ Podmiot+ PAST PERFECT/ PAST PERFECT CONTINUOUS wyrażanie nierealnych opini dotyczących przeszłości She looks as if she had just seen a ghost. (but she hasnt) Ona wygląda jakby właśnie zobaczyła ducha. (ale nie zobaczyła) He can hardly stand on the ground. He's moving as if he had been drinking all night. (but he hadnt) On ledwo stoi. Porusza się jakby pił alkohol przez całą noc. (a nie pił) He acts as though he hadnt eaten anything for a few days. (but he has) On zachowuje się jakby nie jadł nic od kilku dni. (ale jadł)

27 As if/though/like+ Present Simple/Present Continuous Prawdziwe sytuacje Brak struktury UNREAL PAST (brak cofnięcia w czasach gramatycznych) She looks as though she often sunbathes. (she really does) On wygląda jakby się często opalała. (naprawdę się często opala) It feels as if winter is coming. (it really is) Zdaje się jak gdyby zbliżała się zima. (naprawdę się zbliża) They sound like they're English. (they really are). [like- mniej formalne] Oni brzmią jakby byli Anglikami. (naprawdę są Anglikami)

28 Suppose/Imagine Gdybanie, przypuszczenia

29 Suppose/Supposing/Imagine nierealne sytuacje teraźniejsze Suppose you didnt pass the finals, then what? Załóżmy, że nie zdajesz egzaminów końcowych, wtedy co? Imagine, you had a lot of money, what would you spend it on? Wyobraź sobie, że masz dużo pieniędzy, na co byś je wydał? Supposing you were offered a well-paid job, would you give up the old. Załóżmy,że zaoferowano tobie dobrze płatną pracę, czy rzuciłbyś starą

30 Suppose/Supposing/Imagine+ Past Perfect nierealne sytuacje z przeszłości Supposing, I had given that man my money! Załóżmy, że dałem [wtedy] temu mężczyźnie pieniądze Suppose, he hadnt left the country! Załóżmy, że on [wtedy] nie wyjechał z kraju. Imagine, we had never met before! Wyobraź sobie, że nigdy się wcześniej nie spotkaliśmy.

31 What IF Gdybanie, przypuszczenia

32 What if + podmiot+ Past simple gdybanie dotyczące sytuacji teraźniejszych What if we painted the room purple?! Co by było gdybyśmy pomalowali ten pokój na fioletowo ?! What if a stranger left you a lot of money in his will?! Co by było gdyby obcy zostawił tobie dużo pieniędzy w spadku?! What if dogs had wings?! Co by było gdyby psy miały skrzydła?!

33 What if + podmiot+ Past perfect Gdybanie dotyczące sytuacji z przeszłości What if your childhood dream had come true then? Co by było gdyby twoje dziecięce marzenie [wtedy] się spełniło? What if he hadnt noticed the kidnapper?! Co by było gdyby on [wtedy] nie zauważył porywacza? What if you had won the lottery? Co by było gdybyś [wtedy] wygrał na loterii?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google