Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkolne Centrum Nauki”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkolne Centrum Nauki”"— Zapis prezentacji:

1 „Szkolne Centrum Nauki”
Zespół Szkół w Lubięcinie realizuje projekt pt. „Szkolne Centrum Nauki”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2 „Szkolne Centrum Nauki”
Czas trwania projektu: – r.

3 „Szkolne Centrum Nauki”
Głównym celem projektu jest: podwyższenie motywacji do nauki, poziomu jakości kształcenia w Zespole Szkół w Lubięcinie.

4 „Szkolne Centrum Nauki”
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół w Lubięcinie: Szkoła Podstawowa IV – VI, Gimnazjum I – III

5 „Szkolne Centrum Nauki”
Projekt podzielony jest na zadania: Uczę się uczyć – warsztaty pedagogiczno – psychologiczne; 2. Jaś Fasola Wędrowniczek w gimnazjum – obejmuje zajęcia z geografii, języka niemieckiego i języka angielskiego; 3. Praktyczny Einstein w gimnazjum – obejmuje zajęcia z fizyki i techniki;

6 „Szkolne Centrum Nauki”
4. Przedsiębiorczy Pitagoras w gimnazjum – obejmuje zajęcia z matematyki i przedsiębiorczości; 5. Atomowa Ameba w gimnazjum – obejmuje zajęcia z chemii i biologii;

7 „Szkolne Centrum Nauki”
6. Klub matematyczno – przyrodniczy dla szkoły podstawowej – obejmuje zajęcia z matematyki i przyrody; 7. Klub języków obcych dla szkoły podstawowej – obejmuje zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego.

8 „Szkolne Centrum Nauki”
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkole podstawowej i gimnazjum aktywizujących metod nauczania, zwiększenia dostępności i podniesienia jakości zajęć rozwijających dzieci oraz zlikwidowania bariery finansowej w dostępie do zajęć dodatkowych.

9 Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "„Szkolne Centrum Nauki”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google