Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROGRAMY PROFILAKTYCZNE realizowane przez TKOPD w Lesznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROGRAMY PROFILAKTYCZNE realizowane przez TKOPD w Lesznie"— Zapis prezentacji:

1 ROGRAMY PROFILAKTYCZNE realizowane przez TKOPD w Lesznie
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie PRZYKŁADOWE ROGRAMY PROFILAKTYCZNE realizowane przez TKOPD w Lesznie

2 PROGRAM PROFILAKTYCZNY „Pamiętajmy, o dzieci dbajmy!”
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie PROGRAM PROFILAKTYCZNY „Pamiętajmy, o dzieci dbajmy!”

3 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
CEL GŁÓWNY: Zapobieganie dysfunkcjom rodzinnym i społecznym, które prowadzą do krzywdzenia dzieci. CELE SZCZEGÓŁOWE: uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu, wzmocnienie u dzieci poczucia wpływu na swoje reakcje i zachowania, edukacja dzieci w zakresie dbania o swoje bezpieczeństwo, uwrażliwienie nauczycieli przedszkolnych na problem krzywdzenia dzieci i respektowania ich praw, edukacja nauczycieli przedszkolnych w zakresie praw dziecka i zjawiska krzywdzenia dzieci, edukacja nauczycieli przedszkolnych w zakresie pierwszej diagnozy i interwencji w sytuacjach, kiedy dziecko przejawia objawy krzywdzenia (zwłaszcza wykorzystywania seksualnego), kształtowanie prawidłowych postaw opiekuńczych u rodziców, rozwój i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, edukacja rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka; zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki; kontaktu z dzieckiem; komunikacji i rozwiązywania problemów; znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka.

4 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
ADRESACI: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, jako uczestnicy warsztatu z zakresu pierwszej interwencji w sytuacjach podejrzenia przemocy seksualnej. Dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat, jako odbiorcy teatrzyku profilaktycznego „Pamiętajmy, o siebie dbajmy!” Rodzice dzieci uczęszczających do leszczyńskich przedszkoli.

5 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
CZĘŚĆ I Szkolenie/warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pierwszej diagnozy i interwencji w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci. Warsztat obejmuje następujące zagadnienia: - nadużycia seksualne wobec dzieci – definicja, zasięg zjawiska, charakterystykę sprawców ofiar, - przemoc seksualna – mity a rzeczywistość, - zasięg zjawiska, - czynniki ryzyka i dynamika przemocy seksualnej, - problem sprawców przemocy, - dynamika przemocy w rodzinie, - cechy rodziny ryzyka, - zasady rozmowy z dzieckiem, - strategię rozmowy z opiekunem (rodzicem) dziecka, - podstawowe błędy pierwszej rozmowy, - emocje przeżywane przez ofiarę, - zastosowanie rysunku w rozmowie z dzieckiem, zastosowanie lalek anatomicznych, - kwestia dotyku - dobrego, złego, intymnego, - konsekwencje wykorzystania seksualnego (bezpośrednie i długotrwałe), - zagadnienia prawne.

6 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
CZĘŚĆ II Teatrzyk profilaktyczny dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat pod nazwą „Pamiętajmy, o siebie dbajmy!”. Warunkiem zaprezentowania teatrzyku dzieciom jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli do podjęcia stosownej interwencji, jeżeli dzieci ujawnią sytuacje dla nich trudne lub zagrażające. Przygotowanie to nauczyciele uzyskują podczas szkolenia/warsztatu. Teatrzyki profilaktyczne mają na celu nauczenie dzieci, w jaki sposób mogą same dbać o swoje bezpieczeństwo w różnych sytuacjach zagrażających np. podczas zabawy na podwórku, zaczepiania przez starsze dzieci lub przez nieznajomych dorosłych, zagubienia w mieście czy markecie, dbania o swoją intymność. Po przedstawieniu dzieci otrzymują książeczki-kolorowanki do indywidualnej pracy z nauczycielem. CZĘŚĆ III Warsztaty profilaktyczne dla rodziców zapobiegające krzywdzeniu fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu dzieci pod nazwą „Zamiast klapsa, czyli jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice”.

7 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
REZULTATY: Oprócz osiągnięcia celów szczegółowych, program profilaktyczny osiągnął następujące rezultaty: przeszkoleni nauczyciele wychowania przedszkolnego w zakresie pierwszej diagnozy i interwencji w przypadku podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci z Przedszkoli Miejskich: 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 526 dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczących w teatrzyku profilaktycznym w latach oraz ok. 450 dzieci - w 2010r. 8 rodziców dzieci z Przedszkoli nr 6 i 18 biorących udział w 5 spotkaniach warsztatów umiejętności wychowawczych „Zamiast klapsa”

8 LETNIA SZKOŁA PRAW DZIECKA
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie LETNIA SZKOŁA PRAW DZIECKA

9 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. Cele szczegółowe to: dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych, kształtowanie prawidłowych zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, nauka dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, pogłębienie wiedzy na temat wpływu różnych czynników warunkujących zdrowie psychiczne i fizyczne, wyposażenie uczestników w wiedzę na temat instytucji/osób, do których mogą zgłaszać się po pomoc dzieci/młodzież, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zapobieganie nieprawidłowym relacjom dziecko – dorosły i dziecko - dziecko, poprawa relacji rodzinnych i rówieśniczych, przygotowanie liderów dziecięcych/młodzieżowych do szerzenia zdobytej wiedzy wśród swoich rówieśników oraz osób dorosłych.

10 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Wykaz warsztatów realizowanych podczas Szkoły: A. Warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego: „Jak porozumiewać się z innymi?” „Jak być asertywnym? Rozwiązywanie konfliktów” „Przemoc dzieci wobec dzieci” „O przemocy w rodzinie” „Zrozumieć chorobę alkoholową” „Prawa dziecka” „Konflikt nauczyciel-uczeń” 6 spotkań x 1,5 godz. x 2 grupy = 18 godz. B. Prelekcje filmowe z dyskusjami (jest to wzbogacenie treści wyżej przedstawionych warsztatów): „Władca much” „Rozdarte dusze” „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” 3 spotkania x 3 godz. x 2 grupy = 18 godz.

11 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Wykaz warsztatów realizowanych podczas Szkoły: C. Zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowia fizycznego: „Zdrowie i czynniki je warunkujące” „Jak mogą promować zdrowie – jednostka, grupa, społeczeństwo?” „Co wpływa pozytywnie na moje samopoczucie?” „Ochrona środowiska a zdrowie” „Współczesne zagrożenia młodzieży – alkohol, narkotyki, AIDS” „Zasady udzielania pierwszej pomocy” 6 spotkań x 1 godz. x 2 grupy = 12 godz. D. „Giełda pomysłów, czyli moja praca na rzecz najbliższego środowiska po warsztatach” 1 spotkanie x 2 godz. x 2 grupy = 4 godz.

12 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
REZULTATY: Osiągnięto cele szczegółowe. 86 dzieci/młodzieży wzięło udział trzech edycjach „Letnich Szkół Praw Dziecka” w latach ł. Jednak liczba dzieci i dorosłych, na których oddziaływali młodzi ludzie jest dużo większa. Młodzież była aktywna podczas swojej dalszej edukacji np. zasiadali w Młodzieżowej Radzie Miasta Leszna, byli wolontariuszami w różnych organizacjach, kształcili się na humanistycznych kierunkach studiów wyższych


Pobierz ppt "ROGRAMY PROFILAKTYCZNE realizowane przez TKOPD w Lesznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google