Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL Program RAKOWICKA 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL Program RAKOWICKA 10."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL Program RAKOWICKA 10

2 Program Rakowicka 10 Cel główny: zmniejszenie zagrożeń społecznych wynikających z życia w dużej aglomeracji miejskiej wśród dzieci i młodzieży

3 Program Rakowicka 10 Cele szczegółowe: 1. minimalizowanie życia ulicznego w środowisku dzieci i młodzieży; 2. zwiększenie umiejętności społecznych u odbiorców programu;

4 Program Rakowicka 10 Cele szczegółowe: 3. redukcja spożycia nielegalnych środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna); 4. wzrost zachowań prozdrowotnych; 5. odbudowywanie pozytywnych relacji dziecko-dorosły.

5 Program Rakowicka 10 Sposoby osiągania celów: zwiększanie wiedzy na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu; przeciwdziałanie procesowi marginalizacji i kryminalizacji jako skutków życia ulicznego; rozwój umiejętności interpersonalnych; zwiększenie otwartości emocjonalnej i samodzielności; nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem;

6 Program Rakowicka 10 stworzenie warunków dla młodzieży do przejmowania odpowiedzialności za podejmowane działania i kształtowanie poczucia sprawstwa; podniesienie poziomu wiedzy; zmiana postawy wobec środków psychoaktywnych; trening asertywności; edukacja w zakresie higieny życia seksualnego i profilaktyki AIDS;

7 Program Rakowicka 10 promowanie kultury fizycznej i sportu; pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności będących przyczyną destrukcyjnych zachowań dzieci oraz pomoc w poprawie relacji z rodzicami; przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny poprzez wzrost wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców; wsparcie szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

8 Program Rakowicka 10 Sposoby realizacji: 1. Praca terenowa w miejscach skupiających dzieci i młodzież; 2. Praca stacjonarna w lokalu przy ulicy Rakowicka 10;

9 Program Rakowicka 10 Praca terenowa w miejscach skupiających dzieci i młodzież: dyżury terenowe zespołu nr 1 (2 osoby) – okolice Rynku Głównego, Plant oraz dworców PKP i PKS; dyżury terenowe zespołu nr 2 (2 osoby) – supermarkety; dyżury terenowe zespołu nr 3 (2 osoby) – krakowskie osiedla;

10 Program Rakowicka 10 Praca stacjonarna w lokalu przy ulicy Rakowicka 10: pomoc socjalna (możliwość kąpieli, posiłku, etc.); wsparcie psychologiczne; poradnictwo specjalistów (pracownik socjalny, prawnik, pedagog, terapeuta uzależnień); grupy edukacyjne (w zakresie wskazanym na poziomie zadań projektu); działania mające na celu reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży, m.in. mediacje z rodzinami, instytucjami (jak szkoła, policja, placówka wychowawcza); współdziałanie z innymi placówkami oferującymi pomoc dzieciom i młodzieży.

11 Program Rakowicka 10 Prezentację przygotowali: Monika Borkowska mborkowska@parasol.org.pl Marcin Drewniak mdrewniak@parasol.org.pl


Pobierz ppt "Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL Program RAKOWICKA 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google