Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jestem aktywny i aktywizuję innych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jestem aktywny i aktywizuję innych"— Zapis prezentacji:

1 Jestem aktywny i aktywizuję innych
Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi Urszula Kordelska, Jolanta Prochaska Publiczne Gimnazjum Nr 24 im.gen.Józefa Wybickiego w Łodzi

2 Okolice szkoły to stara i zdegradowana zarówno urbanistycznie, jak i często społecznie część Łodzi

3 Szkolny program profilaktyki
SzOK wolontariat Caritas edukacja rówieśnicza PCK liderzy młodzieżowi MOPR

4 Wewnątrzszkolna sieć współpracy
pedagog psycholog nauczyciele MOPR rodzice

5 Działania MOPR

6

7

8 Specjalistyczna Poradnia Rozwoju i Terapii Stowarzyszenie AGAPE
Wydział Zdrowia Publicznego pedagog Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 psycholog Fundacja OPOKA ŁCDNiKP nauczyciele MOPR WODN PROM rodzice Pracownia Alternatywnego Wychowania sieć współpracy na rzecz dziecka

9 Sądem Rejonowym ds. Nieletnich
W celu poprawy sytuacji wychowawczej uczniów szkoła systematycznie współpracuje z: sądem rodzinnym kuratorami sądowymi Sądem Rejonowym ds. Nieletnich policją (komenda główna) Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji IV Komisariatem ds. Nieletnich i Patologii strażą miejską Centrum Służby Pomocy Dziecku i Rodzinie Specjalistyczną Poradnią Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi Poradnią Zdrowia Psychicznego Dziennym Ośrodkiem Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pracownik socjalny)

10 Oferta w ramach realizacji zadań ze środków
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Szkolny Program Jestem aktywny, aktywizuję innych Platforma współpracy pracowników instytucji – sojuszników szkoły

11 Wieloaspektowa pomoc dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji z powodu
wagarów złej sytuacji materialnej rodziny niewydolności wychowawczej rodziny zagrożenia przestępczością policja rodzice pracownicy socjalni psycholodzy kuratorzy sądowi

12 CEL: poprawa współpracy szkoły z rodzicami i instytucjami
poprzez regularne spotkania z przedstawicielami tych instytucji w formie zespołów interdyscyplinarnych zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły (uroczystości, wystawy, impreza środowiskowa) organizowanie cyklicznych form edukacyjnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli (konsultacje, porady, warsztaty, spotkania ze specjalistami)

13 Jestem aktywny, aktywizuję innych
SPODZIEWANE EFEKTY Szkolny Program Jestem aktywny, aktywizuję innych

14 dla instytucji zewnętrznych
lepsza znajomość środowiska rówieśniczego ucznia pełniejszy kontakt z podopiecznym znajomość bieżących problemów rodziny i uczniów obserwacja skuteczności podjętych działań bieżąca ewaluacja podejmowanych działań i ich modyfikacja ocena rzeczywistych potrzeb podopiecznych i ich rodzin poszerzenie form pomocy

15 dla ucznia i rodziny pełniejsza, bardziej kompleksowa opieka
lepsza znajomość „opiekunów” świadomość wspólnego frontu pomocy i konsekwencji w działaniu poczucie, że jest się „kimś ważnym” poczucie większego bezpieczeństwa w działaniu wzrost skuteczności podejmowanych działań

16 dla szkoły lepsze zrozumienie sytuacji ucznia
bieżąca ewaluacja podejmowanych działań i ich modyfikacja weryfikacja własnych wewnętrznych procedur postępowania poczucie większego bezpieczeństwa w działaniu poszerzenie form pomocy wzrost skuteczności podejmowanych działań


Pobierz ppt "Jestem aktywny i aktywizuję innych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google