Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jestem aktywny i aktywizuję innych Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi Urszula Kordelska, Jolanta Prochaska Publiczne Gimnazjum Nr 24 im.gen.Józefa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jestem aktywny i aktywizuję innych Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi Urszula Kordelska, Jolanta Prochaska Publiczne Gimnazjum Nr 24 im.gen.Józefa."— Zapis prezentacji:

1 Jestem aktywny i aktywizuję innych Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi Urszula Kordelska, Jolanta Prochaska Publiczne Gimnazjum Nr 24 im.gen.Józefa Wybickiego w Łodzi

2 Okolice szkoły to stara i zdegradowana zarówno urbanistycznie, jak i często społecznie część Łodzi

3 wolontariat edukacja rówieśnicza liderzy młodzieżowi Szkolny program profilaktyki

4 nauczyciele Wewnątrzszkolna sieć współpracy

5 Działania MOPR

6

7

8 Specjalistyczna Poradnia Rozwoju i Terapii Fundacja OPOKA Stowarzyszenie AGAPE Wydział Zdrowia Publicznego ŁCDNiKP WODN Pracownia Alternatywnego Wychowania nauczyciele PROM sieć współpracy na rzecz dziecka Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5

9 W celu poprawy sytuacji wychowawczej uczniów szkoła systematycznie współpracuje z: sądem rodzinnym kuratorami sądowymi policją (komenda główna) strażą miejską Sądem Rejonowym ds. Nieletnich Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji IV Komisariatem ds. Nieletnich i Patologii Centrum Służby Pomocy Dziecku i Rodzinie Specjalistyczną Poradnią Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pracownik socjalny) Poradnią Zdrowia Psychicznego Dziennym Ośrodkiem Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży

10 Platforma współpracy pracowników instytucji – sojuszników szkoły Oferta w ramach realizacji zadań ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Oferta w ramach realizacji zadań ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Jestem aktywny, aktywizuję innych Szkolny Program

11 wagarówzłej sytuacji materialnej rodziny niewydolności wychowawczej rodziny zagrożenia przestępczością rodzice kuratorzy sądowi pracownicy socjalni psycholodzy policja Wieloaspektowa pomoc dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji z powodu

12 CEL: poprawa współpracy szkoły z rodzicami i instytucjami poprzez zachęcanie do uczestnictwa w życiu szkoły (uroczystości, wystawy, impreza środowiskowa) regularne spotkania z przedstawicielami tych instytucji w formie zespołów interdyscyplinarnych organizowanie cyklicznych form edukacyjnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli (konsultacje, porady, warsztaty, spotkania ze specjalistami)

13 SPODZIEWANE EFEKTY Jestem aktywny, aktywizuję innych Szkolny Program

14 lepsza znajomość środowiska rówieśniczego ucznia pełniejszy kontakt z podopiecznym znajomość bieżących problemów rodziny i uczniów dla instytucji zewnętrznych ocena rzeczywistych potrzeb podopiecznych i ich rodzin obserwacja skuteczności podjętych działań bieżąca ewaluacja podejmowanych działań i ich modyfikacja poszerzenie form pomocy

15 dla ucznia i rodziny pełniejsza, bardziej kompleksowa opieka świadomość wspólnego frontu pomocy i konsekwencji w działaniu poczucie większego bezpieczeństwa w działaniu wzrost skuteczności podejmowanych działań lepsza znajomość opiekunów poczucie, że jest się kimś ważnym

16 dla szkoły lepsze zrozumienie sytuacji ucznia poczucie większego bezpieczeństwa w działaniu wzrost skuteczności podejmowanych działań weryfikacja własnych wewnętrznych procedur postępowania poszerzenie form pomocy bieżąca ewaluacja podejmowanych działań i ich modyfikacja


Pobierz ppt "Jestem aktywny i aktywizuję innych Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi Urszula Kordelska, Jolanta Prochaska Publiczne Gimnazjum Nr 24 im.gen.Józefa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google