Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Y C H O W A N I E D O Z D R O W I A P S YC H I C Z N E G O Mgr Ilona Gembalczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Y C H O W A N I E D O Z D R O W I A P S YC H I C Z N E G O Mgr Ilona Gembalczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu."— Zapis prezentacji:

1 W Y C H O W A N I E D O Z D R O W I A P S YC H I C Z N E G O Mgr Ilona Gembalczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

2 Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności (Światowa Organizacja Zdrowia 1948)

3 PSYCHICZNE SPOŁECZNE FIZYCZNE ZDROWIE

4 Wychowanie Osobowość Zachowania Styl życia Zdrowie

5

6 Wartością dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim Zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe, rozwijać się, osiągać odpowiednią jakość życia Środkiem umożliwiającym człowiekowi takie wykorzystanie istniejących możliwości by życie uczynić lepszym, bardziej satysfakcjonującym i produktywnym.

7 Umiejętności sprzyjające zdrowiu psychicznemu w rodzinie skuteczne porozumiewanie się informowanie innych członków rodziny o swoich stanach emocjonalnych potrzebach i pragnieniach negocjowanie wspólnych celów i sposobów ich realizacji radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

8 Umiejętność rozwiązywania problemów życiowych uzyskanie i zrozumienie informacji o naturze problemu, przegląd możliwych sposobów jego rozwiązania, wybór rozwiązania, ocena efektów ewentualna korekta zachowania

9 Wychowanie do zdrowia psychicznego przekazywanie wiedzy, przekonań, systemów wartości kształtowanie umiejętności potrzebnych do: zrozumienia otaczającego świata i siebie samego, rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń, skutecznych i nieskutecznych sposobów rozwiązywania zadań życiowych

10 W toku edukacji szkolnej uczeń powinien posiąść umiejętności: Prawidłowej komunikacji interpersonalnej, Asertywności czyli umiejętności obrony własnych praw z poszanowaniem praw innych ludzi, Kształtowania i utrzymywania poczucia własnej wartości, samoakceptacji i samorealizacji, budowania poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie, Opierania się niepożądanym naciskom zewnętrznym, Świadomości własnej hierarchii wartości i umiejętności postępowania zgodnie z nią Radzenia sobie ze stresem i ze zmianami życiowymi.

11 Uczyć o zdrowiu, to mniej niż uczyć zdrowo. Uczyć zdrowo, to więcej niż uczyć o zdrowiu


Pobierz ppt "W Y C H O W A N I E D O Z D R O W I A P S YC H I C Z N E G O Mgr Ilona Gembalczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google